Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Móritz Mátyás
(1981- )
Intermezzo
a szív-vermem gondolatoktól
sohasem lesz gyéren lakott
tudva hogy a túlhabzó végtelen
sem olthatja el örök szomjam
nem lesve se alamizsnát
se morzsát se úri abrakot
a szükségét sem érezve
hogy bárkihez is fohászkodjam
 
hiába hogy arccal engem
nem egy kéz a porba nyomna
én mégsem menekülök se
szégyenkezve se riadtan
hogy stigmát és célkeresztet
rajzoljak a homlokomra
ha kockázatot vállalni
nem is hajlandó miattam
 
senki aki nem hogy rajtam
de még önmagán sem gyõzött
kiknek lelkén nem akadnak
csak vakablakok és kapuk
nem is sejtve hogy bennem már
mennyi kín és bú esõzött
epével és vad gyûlölettel
tetézve meg utálatuk
 
akik naponta folyékony
kõbe süllyesztenék a lábam
hogy az út szélére lökve
legyen a lelkük könnyedebb
de én mégis megtalálom
válaszom a mindhiába-n
hogy némán elfojtsam és hogy
némán elõzzem könnyemet
 
hiába is akarnának
már átnevelni és gyúrni
mondván hogy az intermezzóm
legjobb ha a szélbe súgom
de mit tegyek ha nem akarok
az istenért sem elcsitulni
legyintve csak hogy kárálnak
a bûzlõ trágyadombjukon
 
hisz magam többre becsülöm
és magam jobban szeretem
annál hogy el ne higgyem a
szenvedés csak jobbá gyalul
hiába is taposnának
át rajtam és hangszeremen
amin várva és remegve
azért is tovább feszül a húr
 
tudva hogy a kegyetlenek
között is majd megtanulom
az emberséget és hogy a
gyomokat majd kikapálom
magamtól hogy nevessek csak
a gethes hangulatukon
tudva hogy nekem sosem lesz
az elmúlás mátkapárom
 
aki tõlem annyi mindent
és annyi mindenkit vett el
nem óvakodva hogy belém
újabbat rúgjon hálából
én mégis végigküzdöttem
és megjártam becsülettel
az utam százszor szédülve
az eszmék kálváriájától
 
meg sem hallom már az újabb
hazugságot az újabb vádat
nem csinálva az irigyek
fanyalgásából már ügyet
nem hagyva el sem magamat 
sem a bolond ideámat
én ki soha meg nem áldom
felettem a gyõzelmüket
 
engem már fel nem zaklatnak
idegesítenek és dúlnak
kiknek az én bánatomban
sosem lesz örömük se részük
ellenem a gaztetteik
hiába is sokasulnak
hogy ellenem hallassák csak
újra bosszúlihegésük
 
õk akiknek varas ajakkal 
újabb átkokat rebegek
kiknek fajtája csak lehúz
elszomorít és nem segít
többre becsülve náluk a
koldusokat a kóbor ebeket
felfedezve magamban a
halhatatlant és az istenit

2020. július 5. vasárnap
Budapest, Csepel

Ez az írás 2020. július 8-án került a NapSziget honlapjára.
 
Móritz Mátyás további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/900-8553
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón