Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Dinók Zoltán
(1981- )
Elég a fantasztikus filmekbõl
- Az a gyerek csak a sci-fi filmeket nézi. Teljesen el van varázsolva. - mondta Sanyi.

- Te nevelted ilyenné! Most meg csodálkozol? - mondta Anna.

- Én nem neveltem otthonülõnek!

- Én sem! 

- Annyira beleéli magát azokba a filmekbe, mintha õ lenne az egyik szereplõ. - mondta Sanyi. 

A kiabálás áthallatszott a szomszédba meg még azon túl is. Peti meg csak a szobában ült s bár a sci-fi film volt a tévében, de oda se figyelt, csak fülelt. Rettenetesen érezte magát. Majd a szomszéd kopogtatott. Peti nyitott ajtót. 

- A szüleid kiabálása elég hangos! - mondta Magdika.

- Majd csak abbahagyják! - mondta Peti. 

- Az egész ház nyugalmát felverik! - mondta a szomszéd.

- Abbahagyják, nyugodjon meg! - mondta Peti. 

Magdika erre távozott, de Anna épp odakacsintott. 

- Ki volt az? - kérdezte Anna.

- Magdika. 

Sanyi is kezdett kapcsolni, ezért abbahagyta az üvöltözést. Anna megsimogatta fia fejét, Sanyi meg a kisszobába vonult. Anna mosogatni kezdett, Peti meg tanulni. Sanyi ennek örült, de nem figyelt oda rá. Készülõdött. Anna rákérdezett:

- Te meg hová igyekszel?

- Törõdj a magad dolgával! - mondta az apa flegmán.

Anna tudta, hogy a kocsmába. Majd Sanyi elment, még csak nem is köszönt. Peti közben a tanulást is befejezte. 

- Hová ment apu? - kérdezte.

- Jaj, hagyj engem. Valószínûleg a kocsmába. De épp elég gondom van saját magamnak is. 

- Nekem is. - mondta felháborodottan Peti. 

Majd a szobájába vonult netezni. Az apa csak késõ éjjel jött haza. Hullarészeg volt már. Anna jól leszidta. Az egész ház hallotta veszekedésüket. Peti szólt közbe:

- Hagyjátok már abba!

A szüleik elszégyellték magukat. Majd lefeküdtek. Másnap csak Anna ment dolgozni. Sanyi másnapos volt, egész délelõtt csak aludt. Peti kicsit meghunyászkodva nézte a tévét, de nem sci-fit persze. Mikor az apa felkelt, igen kábult volt, elsõ dolga az volt, hogy rágyújtott. Majd visszament. Eszébe jutott Peti is. Tudta, hogy ma szünet van az iskolában. 

- Hol vagy Peti? - kérdezte a nagyszobából hangosan. 

Peti gyorsan kikapcsolta a tévét. Bejött. Látta apján, hogy másnapos.

- Itt vagyok. Mit akarsz?

Az apa nagyot sóhajtott, majd elnyújtózkodva azt mondta:

- Most szünet van, igaz?

- Igen. 

- Mit csinálsz?

- Hogy-hogy mit? Csak tévéztem, de nem sci-fit. 

- Jól van. Mit bánom is én, ha azt nézed...

Peti nem hitt a füleinek. 

- Az a sorozat egy badarság... Valóban, belátom...

- Nocsak, hát rájöttél... - örült Sanyi.

Peti vállat vont s legyintett.

- Hogy megy a tanulás mostanában? - kérdezte az apa. 

- Egész jól. Hármast ritkán hozok haza. 

- Na, ennek örülök. - mondta büszkén Sanyi. 

- Most megyek tanulni. - mondta Peti.

- Menj csak. Én meg felkelek s hamarosan reggelizek. 

- Délben reggelizel? - kérdezte Peti.

- Mindegy. Na menj már...

Peti így hát elõvette a tankönyveket. Lázasan bújni kezdte õket a konyhában. Kijött Sanyi is. Egy székkel odébb egy asztal hevert. Ott elkezdett falatozni. Kolbászt és kenyeret. Közben megkérdezte:

- Most éppen mit tanulsz?

- Irodalmat. Kosztolányi Dezsõt.

- Az nagy költõ volt. Talán a legnagyobb a magyarok közt. De hát én errõl sokat meséltem neked. Hogy kik a legnagyobb magyar írók, költõk...

- Tudom, és te is tudod, hogy irodalomból jó vagyok. Mi több, jeles...

- Ezt nekem köszönheted!

- Csak neked?

Sanyi hallgatva falatozott tovább. Majd az apuka falatozás után bekapcsolta a tévét. Peti tanulás után apjához társult. Nemsoká megjött Anna is. 

- Együtt tévéztek? - kérdezte meglepetten. 

- Igen. - felelte Sanyi. 

- Dokumentumfilmet? - kérdezte Anna.

- Igen. A természet lakóit mindketten szeretjük. 

- Valóban. - mondta Peti. 

Majd Sanyi a konyhába ment beszélgetni Annával. 

- Milyen napod volt ma? - kérdezte Sanyi.

- Nem is ez a lényeges most! Remélem többet nem foglak ilyen részegen látni! - mondta komoly szigorúsággal Anna. 

Sanyi kapkodta a fejét jobbra-balra, nem gondolta volna, hogy megint ezt hozza szóba a neje, errõl már egészen megfeledkezett. 

- Nem, nem fogsz! - mondta aztán. 

- Jól telt a napom! - mondta azért Anna. Remélem nem haragszol még mindig Petire? 

- Miért haragudnék? - kérdezte Sanyi. 

- Akkor jó! - majd magára hagyta Anna. 

Aztán leszállt az est. Peti fokozatosan, napról napra változott s este tíz órakor egy szexfilmet vetítettek egy jelentéktelen csatornán. 

- Ezt meg kell néznem! - gondolta magában. 

Majd Sanyi és Anna a nagyszobába mentek. Peti meg a kisszobában várta a szexfilmet. Beült hozzá. Kekszet is készített. Amikor elkezdõdött a film, Sanyinak valami furcsának tûnt. Megleste a fiát. De nem szólt érte. Majd Anna is jött. 

- Szexfilmet néz s te nem is szólsz érte?

- Nem baj. Hadd nézze. Nem gyerek már. 

Anna legszívesebben közbeszólt volna. 

- Hagyd csak! - mondta Sanyi. 

Anna dühösen visszament a nagyszobába. Sanyi meg csak nevetett. Majd õ is visszament. Petinek meg felettébb különös dologban volt része...

Ez az írás 2020. február 1-jén került a NapSziget honlapjára.
 
Dinók Zoltán további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/900-8553
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón