Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Varga Tibor
(1947- )
A csúcsi sziklán
Feljöttem megint, hát újra itt,
hol a tekintet rója köreit,
mint megkergült óramutató
jelzi a többé meg nem járható,
örökre eltûnt, kárba ment idõt,
amelybõl hatvanöt esztendõm kinõtt.
 
Ember itt nincsen se közel, se távol,
csak átkéklõ hegyek Ausztriából,
túl a Farkaserdõn Zala-vidék,
s Csabrendek teste nyújtózkodik odébb 
valami ágyon, Sümeg várkúpja fej,
elaggott arc, szemét úgy nyitja fel,
mintha meglátna, felismerne lassan,
s kérdené nyögve, mire is haladtam.
 
Bizony immáron bezárult a kör,
emlékek raja, megannyi zord ököl
csapása, megannyi holt remény,
tûnt asszonyok csalárd szerelme, szenvedély
futtatott sorsom zátonyára,
sok város köpött utánam, folyt a nyála.
 
Aludtam bozótban, szabad ég alatt,
álmomból hangos halálmadarak
vertek fel, s heves hajnali zápor,
így szakadtam ki Budapest városából,
s most itt vizslatom a láthatárt.
A fej csak int, és nyögve mondja: Menj tovább!
 
Amott a Haláp, idébb a Somló,
mint nyitott sírnál fekvõ koporsó.
körültem csöndbe ájult falvak,
felkelni már soha sem akarnak,
Borgáta, Káld, Duka, odalent Hetye,
az óriás költõ vulkánlélegzete
itt zúg köröttem, száguld Boreas
a Ság felõl, Berzsenyi lelke csatáz
e szélben, szava cserdítõ ostor:
 
"Mi a magyar most? Rút sybaríta váz."
 
Ott lent szobámban remetemagány.
Szavam nem hallik túl az éjszakán,
eltorzult ajkakkal mondanám:
bár rám nyitja ajtóm egy-egy jó rokon,
szülõhonom mégsem otthonom,
mert flamand, holland, német, angol
és pár magyar, ki még itt csatangol
e dermedt sziklatõ alatt,
s míg elsiratom árván magamat,
a láthatáron túlra visz a vágy,
lesem az ûri hajnal távolát,
az õs vulkán felmordul alattam: Menj! Tovább!
 
Kissomlyó 2012. április 26.
Ez az írás 2019. április 16-án került a NapSziget honlapjára.
 
Varga Tibor további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd u. 18. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/900-8553
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón