Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Tuza s Tibor
(1940- )
Bosszú
Antal már igencsak benne volt a nõsülendõ legénykorban, amikor megismerkedett  az igen szemrevaló, de tõle tíz évvel fiatalabb Marikával.
 
A folyton mosolygó, gyakran énekelgetõ leányka, szinte elsõ látásra megbabonázta, s komoly terveket kezdett szövögetni. Okkal tehette, mert a leánynak is tetszett a talpraesett, olykor-olykor verset is írogató legény. Azonban fiatalabb legényke is sürgölõdött a leány körül. Nem hiába, mert hamarosan néki fogadott hûséget. Röviddel az esemény után, véletlenül összetalálkozott Antallal. Kicsit zavarban volt, de hûen beszámolt a történtekrõl. Antal csalódott volt, de nem mutatta, és sok boldogságot kívánt a kedvesnek.
 
Alig egy év elteltével Marika kismama lett.
 
A kicsit nevelgetve, három évig le volt kötve. Alig mozdult ki otthonából.
 
Közben a férje eljárt vadászgatni. Többször, vendégként, napokig is távol maradt. Marika olyankor csalódottnak érezte magát. Úgy érezte, hogy rosszul választott. Elõkereste az egykor Antaltól kapott verseket, s újra olvasta. Eleredtek könnyei. Bálint a férje, nemcsak hogy távol volt gyakran, de egyre hidegebben, durvábban bánt vele. Már-már úgy érezte, hogy meg is csalja. Titokban figyelni kezdte. Nem tévedett. Rajtakapta egy másik nõvel. Mária végtelenül megbántottnak érezte magát. Egyszerre volt dühös és szomorú. A férje a kérdõre vonásra viszont - mintha ártatlan lenne - alig magyarázkodott. Az asszonynak végkép betelelt a pohár és szüleihez távozott. Nem tudni, meddig maradt volna, de anyósa utána ment s hosszan kérlelte. Így néhány nap után visszament. - Mintha minden jóra fordult volna, a férje is kedvesebb, figyelmesebb lett. Ám, a vadászösztön hamarosan újra ébredt.
 
Közben eltelt a három év. Mária újra dolgozni indult. A munkahelyi légkör, az elfoglaltság, a munkatársak feledtették az otthoni fájdalmakat. Egyik napon Antallal is összetalálkozott. Hosszan elbeszélgettek. Másnap Mária levelet írt s - amint ismét találkoztak - átadta Antalnak. A levélben megírta tévedését, bánatát, s kérte a férfi bocsánatát, mivel annak idején nem õt választotta. Választ is kért Antaltól. Azonban már õ is megnõsült. Gyermeke is született. Igaz, õ sem volt igazán boldog. Az õ párja is igen nyersen viselkedett vele szemben. Nem sok szeretetet nyújtott, s félõ, hogy meg is csalta. A suttogások, a jelek arról tanúskodtak. Antal válaszolt, melyben jelezte, hogy szerinte is vétettek a boldogságuk ellen, de az már csak kicsit fáj, s megbocsátott.
 
Rövid idõn belül még két levél cserélõdött. Mária már teljes õszinteséggel bevallotta, hogy igazán szerelmes Antalba s övé akar lenni. Férje tettét is meg akarja bosszulni. S ha már teszi, azzal akarja, akit szeret. Antal hosszan töprengett, végül beadta a derekát. Másnap a munkahelyükrõl mindketten szabadságra mentek, s az erdõ rejtekén megtalálták az igaz boldogságot. Néhány nap múlva megismételték. Közben sokat beszélgettek. Mária elmondta, hogy rákos volt, de már meggyógyult. És, hogy most nagyon boldog. Antalt is szeretné, a hátralévõ életében igazán boldoggá tenni. Végül javasolta, hogy költözzenek össze.
 
Antalt meglepték Mária szavai. A szándék beteljesedésén - talán - el is gondolkodott volna, de a rák megrémítette, s az jutott az eszébe, hogy az asszony talán nem is a férjét, hanem õt akarta büntetni bosszújával.
Ez az írás 2018. október 15-én került a NapSziget honlapjára.
 
Tuza s Tibor további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón