Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
T. Ágoston László
(1942- )
Hol lakik az Isten?
Amikor én kisiskolás voltam, a hittan épp olyan kötelezõ tantárgy volt, mint az olvasás, vagy a számtan. Aztán egy nap kitiltották a papokat az iskolából, és bejelentették, hogy nincs is Isten. Annak örültünk, hogy ezután nem kell hittanórára járni, meg hittant tanulni, többet játszhatunk délutánonként, otthon mégis imádkozni kellett elalvás elõtt. De ha nincs Isten, kihez, vagy mihez imádkozunk, hogy vigyázzon ránk, amíg alszunk?
 
Sehogy se fért a fejembe a dolog. A barátaim is hasonlóképp voltak vele, így aztán egy nap megkérdeztük a tanító nénitõl, hogy van, vagy nincs? Ha eddig volt, hová tûnt hirtelen? És ha netán mégsem volt, miért járt õ is a templomba? Jóideig gondolkozott a válaszon, végül azt mondta, hogy õ sem tudja biztosan, megkérdezi az igazgató bácsitól.
 
Másnap egy nagy könyvet hozott a hóna alatt és abból olvasott föl nekünk. Az volt benne, hogy az emberek régen nagyon féltek a tûztõl, meg a víztõl, meg mindenféle természeti jelenségektõl. Amit nem tudtak megmagyarázni, hogy miért van, arra azt mondták, az Istentõl ered. Tehát nem az Isten teremtette az embert, hanem az ember az Istent. Ma viszont már mindennek tudjuk az okát, ezért nincs szükség Istenre. 
 
Ha nincs, nincs - gondoltam. - Annál jobb, hiszen akkor nem láthatja, ha rosszat teszek. Ezután nyugodtan megverhetem a kisebbeket, hazudhatok anyámnak, meg a tanító néninek, senki sincs, aki megbüntessen érte. Csak arra kell vigyázni, rá ne jöjjenek a turpisságra. Jót tenni meg nem érdemes, hiszen nincs, aki megjutalmazzon érte.
 
Este be is jelentettem, hogy én többé nem imádkozom, mert nincs Isten. Az igazgató bácsi mondta. Meg azt is mondta, hogy megbüntetik azt a szülõt, aki az Istennel fenyegeti a gyerekét. Úgy látszik, túl merész volt ez a hazugság, mert anyám ahelyett hogy megijedt volna, lekevert egy jókora nyaklevest. De ha nincs Isten, ki súgta meg neki, hogy hazudtam?
 
Elhatároztam, hogy utána járok a dolognak. Amikor délben kinyitotta a kaput a harangozó, én is beosontam utána. Végtére is azt mondják, hogy a templom az Isten háza. Bárhol is jár napközben, ebédre illik hazatérnie. Legalábbis a mi családunkban ez volt a szokás. Bejártam én minden zugot, fölmentem a padlásra, le a pincébe, nem volt sehol. A nevén szólítottam, nem válaszolt. Elmentem másnap, harmadnap is, soha nem volt otthon. 
 
Mondtam nagyapámnak, hogy különös egy ember ez az Isten. Bárhol keresem, sehol se találom. 
 
- Mert rossz helyen keresed - mondta, és az ölébe ültetett.
 
- Ne tessék már ilyet mondani! - vitatkoztam nekibõszülten. - Voltam a házában, kerestem a kukoricaföldön, meg a szõlõben is, sehol  se volt. 
 
- Na látod, pedig lehet, hogy mindig ott volt, csak te nem vetted észre.
 
- Én, aki a szõlõhegyrõl megnézem a toronyórát?...
 
- Bizony - felelte -, mert az Istent nem a szemünkkel kell keresni, és nem a fülünkkel hallgatni a szavát.
 
- Hanem? - berzenkedtem tovább.
 
- Õ bennünk él, és belülrõl vezérel. Itt lakik - bökött a szívem tájékára.
 
- De hiszen akkor bármikor beszélhetnék vele...
 
- Így van, kisfiam - mondta, miközben gyengéden megsimogatta a fejemet. - És akkor is szól hozzád, amikor nem akarod megérteni.
Ez az írás 2017. július 9-én került a NapSziget honlapjára.
 
T. Ágoston László további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón