vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
IRODALOM
Sík Sándor-emléknapok Genfben
Csadi Zoltán verses-zenés mûsora is része lesz a programnak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Genfi Magyar Katolikus Misszió, a Genfi Magyar Kulturális Központ és a genfi 75. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat a neves papköltõ és cserkészvezetõ születésének 130. évfordulója alkalmából Sík Sándor-emléknapokat szervez a Genfi Magyar Kulturális Központban (Chemin du Ruisseau 36, 1216 Cointrin, Genf) 2019. november 16-án és 17-én. Szombaton 15 órai kezdettel interaktív cserkész- és gyermekfoglalkozásokra várja az érdeklõdõket a két foglalkozásvezetõ, a genfi és a svájci körzeti cserkészparancsnok, majd a program 17 órától zenés irodalmi délutánnal folytatódik. Ezt a 75. sz. Sík Sándor Genfi Magyar Cserkészcsapat elõadásában a Megyeri hitvallás nyitja meg, majd Csadi Zoltán színész, rendezõ, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgató-helyettesének verses-zenés mûsorát tekintheti meg a közönség. Csadi Zoltán kifejezetten a Sík Sándor-emlékfélévre szerkesztett és szeptember 14-én Bécsben a Pázmáneumban is nagy sikerrel bemutatott összeállításában elhangzik majd a neves papköltõ Ne félj!, Ments meg, Uram!, Hiszek, Ketten a Mesterrel és Te Deum címû költeménye is, melyeket a mûvész dalokkal színesít. Vasárnap 10.30-kor a genfi magyar közösség szentmisét ünnepel majd, melyet Reisz Pál sümegi ferences szerzetes mutat be. A szentmisén szintén elhangzanak Sík Sándor-versek és általa írt, szerkesztett vagy fordított énekek. Az ünnepi együttlétet mindkét napon állófogadás zárja. A rendezvény része a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatának 1 Plusz 1 Misszió programja keretében megvalósuló, Sík Sándor születésének 130. évfordulójához kapcsolódó eseménysorozatnak. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
 
Csadi Zoltán
 
1 Plusz 1 Misszió
A programot a külföldön élõ magyar katolikusok vallás-erkölcsi nevelésének segítésére, anyanyelvi vallásgyakorlásának, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megtartásának támogatására hozta létre egy évvel ezelõtt Cserháti Ferenc püspök. Tavaly novemberi elindulása óta a projekt számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt ilyen irányú, alkalmi vagy rendszeres segítséget: több alkalommal a program által közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvû szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, és alkalomszerûen Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segített lelkipásztor-közvetítéssel a helyi katolikus közösségeknek. Támogatta 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését, ez év nyarán Kastlban pedig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai vezetõképzõ tábora idejére lelkivezetõt biztosított. Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió. A program ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran hívja az érdeklõdõket - Kastl, Bécs, London, Innsbruck és Párizs után ennek lehetünk tanúi november 16-17-én Genfben is.
 
Csadi Zoltán
 
Csadi Zoltán
A felvidéki Galántán született és nevelkedett. Felsõbb tanulmányait Magyarországon folytatta, színmûvész szakirányú képesítéseit és diplomáit Budapesten szerezte. Jelenleg a Bartók Kamaraszínház igazgató-helyettese, színész, rendezõ és a kanadai Rákóczi Alapítvány leányalapítványa, a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért ügyvezetõje. Pályakezdõ színészként a Budapesti Kamaraszínházban olyan nagyformátumú alkotókkal dolgozhatott, mint Sándor János, Lukáts Andor, Tordy Géza, Csiszár Imre, Iglódi István. 2005 óta a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban a meseelõadástól a zenés darabon, operetten, drámán keresztül a táncszínházi produkcióig sokféle mûfajban kipróbálhatta magát. Mintegy tíz darabot rendezett, legutóbb - idén - a Twist Olivért. Két filmszerepben is láthattuk: Az elsõ magyar királynõ (MTV, rendezõ: Balogh Zsolt) és a Mátyás, a sosem volt királyfi (Duna Tv, rendezõ: Fazekas Lajos) címûekben. Petõfi utazásait megörökítõ prózai mûvébõl, az Útilevelekbõl készült Útirajzok címû monodrámájával Erdély és Felvidék mellett Kanadát és az Egyesült Államokat is bejárta. Színháztudománnyal és színháztörténettel is foglalkozik, jelenleg a Magyar Mûvészeti Akadémia ösztöndíjasa. Kutatási területe a mûvészetelmélet, színháztörténet, színházesztétika, kultúrpolitika, Hegedûs Tibor munkássága, hagyatékának feldolgozása, igazolási perének vizsgálata. A témában rendszeresen jelennek meg publikációi. 2014-tõl részt vesz a Színház- és Filmmûvészeti Kamara 1939-1945 közötti mûködését vizsgáló, doktori disszertációhoz kapcsolódó levéltári kutatásokban. 2018. augusztus 20-án Áder János köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta számára.
 
Összeállította: Varga Gabriella
Fotók: Kralovánszky Balázs
A cikk 2019. november 11-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019