vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Sokakat könyvei rabjává tesz a Hírek rabjai szerzõje
Zsuffa Tünde alig néhány év alatt
a legolvasottabb és legkedveltebb magyar írók közé jegyezte be magát
A Paprika rummal, Angyal a földi pokolban, Híd közepén és Ingeborg után Hírek rabjai címû nagy sikerû regényével járja az országot Zsuffa Tünde - helyesebben, amikor könyvbemutatót vagy író-olvasó találkozót tart, mind az öt kötetét magával viszi, és elmondja teltházas közönségeinek, hogy a regényeiben kapcsolatokról, lelkiismeretrõl, emberi tartásról, küzdelmekrõl, bukásokról és talpra állásokról ír. Hogy olyan karaktereket formál, amelyeken keresztül bemutathatja, az ember mennyire más kívülrõl, mint belülrõl, mert valójában mindenki szerepet játszik, és hogy milyen nehéz válaszvonalat húzni jó és rossz között. Zsuffa Tünde a könyvünnepek, -fesztiválok, kultúrházak, templomok mellett iskolákat is gyakran felkeres, mert úgy tartja: a diákoknál nincs hálásabb közönség.

Zsuffa Tünde

Zsuffa Tünde

Zsuffa Tündét hallgatni jó. Zsuffa Tündét olvasni jó. Zsuffa Tünde, amikor beszél és amikor ír, nemcsak tükröt tart a világ elé, hanem jobbítani is akar azon. Karizmatikus személyisége és nagyhatású regényei révén ez sikerülni is fog neki. Ezért fontos, hogy az élet iskoláját már ilyen fiatalon is alaposan megjárt, történelmünk elhallgatott vagy feltáratlan fejezeteit, jelen társadalmaink égetõ problémáit fiktív, itt izgalmas, ott megható történeteken keresztül elénk táró író minél többször szólhasson hozzánk. Teszi is ezt, mert sokan kíváncsiak a gondolataira; budavári könyvünnepi, sümegi, gyõri, váci és bécsi elõadások - csupán néhány az utóbbi hetek-hónapok közönségtalálkozási alkalmaiból. A színpadok, pódiumok mellett a médiában is gyakran nyílik alkalma elmondani: nem akar olyan világban élni, ahol a gyûlöletkeltés szembefordítja az embert az emberrel, ahol a közös célért való haladás helyett taposás van, beszélgetés helyett kibeszélés és acsarkodás, ölelés helyett ökölrázás, ünneplés helyett fenyegetés, tisztességes versengés helyett lejáratás, bizalom helyett félelem, megértés helyett hazugsággyártás, építés helyett rombolás, megbecsülés helyett keresztre feszítés. Ahol semmibe veszik a vélemény szabadságát, a bátorság erejét, a tisztes munkát, az értékeket, az igaz szót, a tiszta tekintetet, a szívbõl jövõ mosolyt és a hitet. Ahol meghamisítják a múltat, éltetik a köpönyegforgatókat és nem hallják meg a valódi segélykiáltást. Ahol a politika miatt közösségek hullnak darabokra, családok szakadnak szét, barátságok vesznek el, a szomszédok, egykori osztálytársak, munkatársak nem köszönnek egymásnak, ismerõsök idegenekké válnak, ahol az emberek gyávák, nem állnak ki egymásért és méltatlanul döntenek sorsok felett. Ahol nem számítanak a valódi érzelmek, csak az érdekek, ahol azt sulykolják, kire nézzünk gyanakvóan, kivel ne álljunk szóba, kit bélyegezzünk meg, tagadjunk meg, kit csodáljunk, bálványozzunk, mirõl írjunk és mirõl ne...
Ilyen világban nem akar élni Zsuffa Tünde. S még ha ezt látja is maga körül, õ még mindig hisz. Hisz abban, hogy ez a világ más is lehet, megváltoztatható. Ahogy egy helyütt írta, õ hisz a szeretetben, az isteni igazságban, a tisztességes megmérettetésben, a becsületben, a bátorságban, a lelkek ébredésében, a szenvedés megváltásában, az emberek egymásra találásában, a feltámadásban.
És hisz abban, hogy mindenki küldetéssel érkezik a földre. "Aki hallja Isten szavát, és tényleg figyel arra, hogy mi a feladata, az felismeri a küldetését. Így születnek a hivatások" - mondta egyszer. Szerinte az írói hivatás elrendeltetést, küldetést, hivatást jelent és nem lehet megtanulni. S ebben "a hit, a lelkiség és az õszinteség összefügg. Ha az egyik hiányzik, a felépítmény összerogy" - vallja.
Munkájában õt a lehetõ legteljesebb mértékben a hit, a lelkiség és az õszinteség vezérli.

Legutóbbi munkájának, a Hírek rabjainak helyszíne Ausztria. A könyv egy fiatal nõrõl szól, aki hírszerzõk között él, és nem tudja, kiben bízhat, majd Ausztria egyik legravaszabb újságírójának a hálójába kerül. Alexandra Zanon nemcsak Bécs klasszikus hangulatát ismeri, hanem azt a világot is, amelyet átszõ a politikai manipuláció a menekültválság idején. Élete egycsapásra megváltozik, amikor találkozik az arroganciájáról híres fõszerkesztõvel, Christoph Weglerrel. Ellentétes oldalon állnak: egyikük a kancellárnak dolgozik, a másik pedig a kormányt akarja megbuktatni. Egy elhallgatott bûncselekmény után mégis szövetségre lépnek egymással. Alexandra beleszeret a férfiba, míg az újságíró kezdetben csak az információk megszerzésére használja õt. A lány bátorsága, ugyanakkor sebezhetõsége Christophból is lassan kibontakozó érzéseket vált ki, és egy napon súlyos döntés elé kerül...
A könyv ajánlószövege ezekkel a szavakkal zárul: "A regény [...] veszélyes helyzeteket teremt a két fõszereplõ számára. Minden lépésüket figyelik, minden érintés végzetes lehet. Kémek, összeesküvések, hatalmi játszmák, terrorveszély uralja mindennapjaikat. Beszélni vagy hallgatni? Kitörni vagy megalkudni? A tét óriási: Európa jövõje..."
Zsuffa Tünde tavaly költözött haza Magyarországra, több mint tíz évig élt Bécsben. Pontosan tudja, hogy a tét óriási: Európa jövõje.

Varga Gabriella

A cikk 2019. október 24-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019