vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
ZENE
Fehérváry Lilla Londonban vendégszerepel
Fõhajtást tartanak az aradi vértanúk és Sík Sándor emléke elõtt
"Nem, nem engedlek, fogom a kezed: Az Isten lánca vagyok én neked" - Sík Sándor Isten lánca címû versébõl való az a mottó, amellyel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata kezdeményezésére október 6-án Londonban a Szent István Házban kettõs megemlékezésre várják az érdeklõdõket. "A Sík Sándor-emlékfélév 2019. júniusi elindítása óta minden hónapban kijelöljük a neves papköltõ egyik költeményét a hónap verseként. Októberi versünk az Isten lánca, melyet az Aradon kivégzett tábornokok sem téptek el, még a bitófa alatt sem. Örülünk, hogy harmadik diaszpórai rendezvényünket, a londonit éppen október 6-án tarthatjuk, mert így alkalmunk nyílik Sík Sándor mellett a tizenhárom aradi vértanú emlékét is felidézni" - magyarázták az eseményre készülve a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat munkatársai.
 
Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Fõlelkészség, a Szent István Ház - ARKME Egyesület és az 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapat szervezésében megvalósuló, Fõhajtás a 170 éve mártírhalált halt aradi vértanúk és a 130 éve született Sík Sándor papköltõ emléke elõtt címû interaktív zenés irodalmi délutánt 2019. október 6-án, vasárnap a 11.30-kor kezdõdõ szentmise és az azt követõ ebéd után, 14 órától tartják (62 Little Ealing Lane London W5 4EA). Csicsó János atya köszöntõszavait követõn az Aradi õszi dal címû mûsorrészben a közösség gyertyagyújtással az aradi vértanúkra emlékezik, majd kezdetét veszi az Isten lánca címû, közös versmondást is tartalmazó zenés-irodalmi elõadás. Ebben Fehérváry Lilla énekes-dalszerzõ elõadómûvész, a Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja énekelt versekkel tiszteleg a 130 éve született piarista szerzetes, tartományfõnök, cserkészvezetõ, Kossuth-díjas költõ, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, a huszadik század egyik legjelentõsebb vallásos szellemû lírikusa, Sík Sándor, valamint az õ irodalomkutatói munkáinak fókuszában álló, 100 éve meghalt Ady Endre, továbbá - október huszonharmadikához közeledvén - a 90 éve született Gérecz Attila mártírköltõ emléke, nem utolsósorban a harminc éve kivívott magyar szabadság kerek évfordulója elõtt. "Nagyon fontosak számomra ezek az évfordulók. Tizenöt éve foglalkozom versek megzenésítésével, és ebben az istenes költemények kiemelt helyet foglalnak el. Nagy öröm számomra - egykori (kanadai) Kõrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasként is -, hogy a nyári székelyföldi programsorozatom után most Londonban hívhatom közös emlékezésre és fõhajtásra az ott élõ magyarokat. Többször megfordultam már a brit fõvárosban, de a Szent István Házba most vezet az utam elõször, ezért különösen nagy érdeklõdéssel várom, hogy tizenhárom mécses fénye fölött kifejezzük tiszteletünket történelmi és irodalmi múltunk nagyjainak és hõseinek emléke elõtt" - mondta a mûvésznõ a rendezvény elõtti napokban.
A közelgõ londoni esemény része az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 1 Plusz 1 Misszió elnevezésû programjának, melyet Varga Gabriella újságíró, a Sík Sándor-emlékfélév szervezõje - szintén egykori (ausztriai) KCSP-s - ismertet majd a közönséggel.
 
1 Plusz 1 Misszió
A programot a külföldön élõ magyar katolikusok vallás-erkölcsi nevelésének segítésére, anyanyelvi vallásgyakorlásának, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megtartásának támogatására hozta létre egy évvel ezelõtt Cserháti Ferenc püspök. Tavaly novemberi elindulása óta a program számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt ilyen irányú, alkalmi vagy rendszeres segítséget: több alkalommal általa közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvû szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, és alkalomszerûen Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segített lelkipásztorközvetítéssel az ottani közösségeknek. Támogatta 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését, ez év nyarán Kastlban pedig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai vezetõképzõ tábora idejére lelkivezetõt biztosított. Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió. A program ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran hívja az érdeklõdõket - ennek lehetünk tanúi október 6-án, Londonban is.
 

 
Fotó: Széman Richárd
 
Fehérváry Lilla
A Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja, e mellett alkalmazott zeneszerzõként és zenepedagógusként is tevékenykedõ énekesnõ, Fehérváry Lilla az egyetemet Szegeden végezte magyar-ének szakon. Rövid ideig tartó bátaszéki gimnáziumi tanítás és Franciaországban eltöltött két év után, Budapestre visszatérve, huszonhét évesen, magyart tanított külföldieknek a francia, finn, kanadai és más nagykövetségeken. Zenész férje révén került a HattyúDalSzínházba, ahol zenész-énekesként, majd színészként és végül zeneszerzõként dolgozott a társulattal. Ének Szent László királyról; Szent Ferenc és a fondorlatos farkas; Árgyélus királyfi - többek között ezek a darabok szerepeltek mûsorukon. Késõbb a HattyúDalSzínházból kivált a zenei egység, abból alakult meg a Madárdal Zenekar, amellyel a mai napig dolgozik. Tizennyolc éve heti rendszerességgel gyermektáncházat vezetnek.
Mindig is a szakrális zene érdekelte. Próbálkozott oratóriuménekléssel is, míg aztán a népzenén belül a népi szakralitás indította el a pályán és ennek révén kezdett el zeneszerzéssel is foglalkozni. Színházaknak, bábszínházaknak ír zenét. Saját új dalait néhány éve a Szigeti Veszedelem zenekarral alkotja.
A felnõttkoncertek, gyermekkoncertek, táncházak és e mûfajok keveredése, a templomokba és más, zártabb szellemi terekbe vitt szakrális népianyag-feldolgozások vezették el a versek megzenésítéséhez. A József Attila-emlékévben készített egy hetvenperces koncertet Bolondok Jézuskája címmel; attól elkezdve folyamatosan zenésítette és énekelte Szilágyi Domokos, Weöres Sándor, Arany János, Kosztolányi Dezsõ, Ady Endre, Gérecz Attila verseit. Hangszere az ütõgardon. Templomokban a capella is gyakran énekel, esetenként egy-egy dalt citerán kísér.
"A vallásosságot az anyatejjel szívtam magamba, szüleim mélységes és megingathatatlan hitébõl fakad. Életük legfontosabb pillére a hit, a vallás és a család volt. Nagycsaládban nõttem fel, három testvérem - két lány, egy fiú - és több mint harminc unokatestvérem van. Ember-, Isten- és családszeretetben születtem, éltem és élek" - nyilatkozta nemrég egy interjúban Lilla, aki maga is ebben a szellemben neveli három gyermekét. Öccse Pannonhalmán tanult és a bencés szerzetesi útra lépett. Dr. Fehérváry Jákó OSB jelenleg a Budapesti Szent Szabina Kápolna és Bencés Tanulmányi Ház vezetõje, lelkipásztora és kápolnaigazgatója. 
Varga Gabriella
A cikk 2019. szeptember 30-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a ZENE rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019