vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
KULTURÁLIS SZÍNES
Megtartották
a IX. Székely Menekültek Emléknapját Hajdúnánáson
Emléktáblát állítottak és ginkgo biloba facsemetét ültettek
a derék nánásiak
Pontosan negyven évvel ezelõtt, 1979 szeptemberében az akkor még segédpüspökként szolgáló dr. Jakab Antal egyik külföldi útja során, magánszemélyként, felkereste kisgyermekkorának - a szülõfaluja melletti második - fontos helyszínét: Hajdúnánást. Találkozni akart annak a településnek a nyitott szívû lakóival, amely annak idején bõ egy évre otthont nyújtott számára, hogy köszönetet mondjon a befogadásért, és Istennek is hálát akart adni abban a templomban, amelyben másodikos elemistaként édesanyjával, testvéreivel és földijei százaival-ezreivel együtt olyan sokat imádkozott. Ennek a negyven évvel ezelõtti látogatásnak az emlékét örökítette meg a nánási katolikus közösség a kerek évfordulón, ünnepi szentmisével, emléktáblaavatással és emlékfaültetéssel.


A felavatott emléktábla

"1979 szeptemberében templomunkban imádkozva mondott köszönetet a székely menekültek, köztük az õ családja 1916. évi befogadásáért dr. Jakab Antal gyulafehérvári segédpüspök" - áll azon az emléktáblán, amelyet a hajdúnánási egyházközség állíttatott a helyi római katolikus templom falán és amelyet 2019. szeptember 15-én avattak, a IX. Székely Menekültek Emléknapja keretében. A Buczkó József néprajzkutató és Juhász Imre plébános szervezõmunkájával, az egyházközség sok kedves tagjának a tevõleges segítségével és közremûködésével megvalósuló, meghitt és bensõséges ünnepségen Jakab püspök szülõfaluja, Kilyénfalva küldöttsége is jelen volt, élén a szentmisét bemutató és az emléktáblát megszentelõ Fejér Lajos plébánossal. Lajos atya egy másik kerek évfordulót is magával hozott a szívében: éppen 30 évvel ezelõtt, 1989. június 25-én szentelte õt - és végzõs teológustársait - pappá Jakab Antal püspök. Ez volt az utolsó évfolyam, amelynek tagjait Jakab Antal szentelte pappá, a következõ év tavaszán ugyanis a már idõs, 81 éves püspök nyugalomba vonult.

"Istenünk, áldd meg ezt az emléktáblát, és töltsd el szívünket Szentlelked kegyelmével, hogy mindig figyelmeztessen bennünket arra a hitre és tiszteletre, amelyet dr. Jakab Antal megyéspüspök tanúsított. Áldd meg, Istenünk, ezt az emléktáblát, hogy akik Jakab Antal püspök tiszteletére emelték, az õ példájából merítsenek erõt, és majdan õk is példaképek legyenek a következõ nemzedékek számára, Krisztus, a mi Urunk által" - hallhattuk a hajdúnánási templomkertben Fejér Lajos plébános imaszavait.

Az elültetett facsemete

Az ünnepségen, amelyen mások mellett Szaplonczay Gergely görögkatolikus parochus is szolgált és Gacsályi Gábor református lelkész is részt vett, a szentmise és az azt követõ emléktáblaavatás mellett egy másik szép cselekedetnek is tanúi lehettünk: a katolikus templom kertjében, a Mária-fülkék között, pontosan a Jakab Antal-emléktáblával szemben az egykori történelmi események elõtti tisztelgés jeleként a közösség emlékfát, egy ginkgo biloba facsemetét ültetett, és ez a választás jelképértékû: a páfrányfenyõ Földünk legöregebb fafaja, mely az évmilliók alatt hihetetlen életerõre tett szert. Szent fának tartják és az egészségre gyakorolt hatásait az orvostudomány is elismeri. E fa tövéhez Hajdúnánáson kilyénfalvi és csíksomlyói, de még doberdói földet is szórtak, és kilyénfalvi forrásvízzel, de még isonzói vízzel is meghintették, hogy székely földben növekedhessék, s közben emlékeztessen arra, miért is kellett a székelységnek - átmeneti idõre - 1916-ban elmenekülnie otthonából. E felemelõ gesztusok zárásaként a kilyénfalvi képviselet, majd a budapesti küldöttség - Varga Gabriella, Tófalvi-Balassa Szilvia és Horváth Gábor Miklós - elhelyezte a Székely Menekültek Emlékoszlopánál az emlékezés koszorúit.

A kilyénfalvi vendégek a hajdúnánási házigazdákkal

A derék nánásiak már most készülnek a hagyománnyá tett esemény jövõ évi alkalmára, melyet, tizedik lévén, a kerek évfordulóhoz méltóképpen szeretnének megünnepelni. Kíváncsian várjuk, mivel lepnek majd meg bennünket, azok után, hogy az eddigi kilenc alkalommal is mindig ragyogóbbnál ragyogóbb ötletek megvalósításait mutatták fel...

Kép és szöveg: Varga Gabriella
A cikk 2019. szeptember 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS SZÍNES rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019