vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Tanulmánykötet jelent meg
Buczkó József néprajzkutató tiszteletére
Horváth István, Darvas-Kozma József, Ozsváth Judit,
Varga Gabriella és Vencser László is a szerzõk között
Az Oltáriszentség tisztelete a XIX. századi Erdélyben; Márton Áron és Domokos Pál Péter erdélyi népnevelõ munkája a két világháború között; valamint Jakab Antal püspök egyháza és népe szolgálatába helyezett élete és munkássága is feltûnik annak a, tizenhárom tanulmányt közreadó kötetnek a témái között, amellyel Buczkó József igazgatót köszöntötte nyugalomba vonulása alkalmából a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény munkaközössége. A Darócziné Bordás Andrea szerkesztõi és szervezõi munkáját dicsérõ könyv szeptember 6-i ünnepélyes átadását és bemutatását kiállítás is kísérte Buczkó József képzõmûvészeti - festmény- és kovácsoltvas- - alkotásaiból.
 
Buczkó József, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény - immár - címzetes igazgatója pályája során számos írással, könyvvel gazdagította szülõföldje és lakóhelye helyismereti, helytörténeti és néprajzi tudását, és most tudóstársai, tisztelõi, barátai, munkatársai meglepetéskötettel köszönték meg eddigi tudományos tevékenységét 2019. szeptember 6-i nyugdíjba vonulása alkalmából. A könyv ünnepélyes átadásán elsõként Szólláth Tibor köszöntötte az ünnepeltet, a címzetes igazgatói címet is átnyújtva számára, majd Darócziné Bordás Andrea szerkesztõ ismertette a könyv tartalmát. Elhangzott: a kétszázötven oldalnyi terjedelmû tiszteletkötet sokoldalú, hiszen szerzõi is több szállal kötõdnek a néprajzkutató Buczkó József munkásságához.
 
Elsõként az utód, ifj. Buczkó József írását olvashatjuk, aki a család többgenerációs történetébe enged bepillantást; megtudhatjuk, hogyan kötõdik immár a negyedik nemzedék is a kovácsmesterséghez. A következõ három tanulmányt volt kollegák, barátok, évfolyamtársak - Bene János történész-fõmuzeológus, Magyari Márta tárvezetõ, fõmuzeológus, etnográfus és Tóth Zsuzsa néprajzos muzeológus - jegyzik. Mindannyiuk írása Buczkó József szülõvárosához és egyben az elsõ múzeumi munkahelyéhez kötõdik: Újfehértó történeteirõl szólnak. A néprajzkutató idejének nagy részét a levéltárban tölti és itt nemcsak dokumentumokat lel, hanem barátokra is szert tesz: Husvéth András fõlevéltáros és Varjasi Imre levéltáros, fióklevéltár-vezetõ szintén két érdekes fejezetet tárnak fel, immár Hajdúnánás múltjából. A történettudomány képviselõi - Csiszár Imre történész, etnográfus és Nyakas Miklós történész, muzeológus - századokra egymástól lévõ történelmi eseményeket elevenítenek fel, melyek a település fejlõdését és alakulását a mai napig meghatározzák.
 

 
Buczkó József meglepetéskönyv-bemutatóján - 1.
 
"Akik ismerik, tudják Buczkó Józsefrõl, hogy a kutatások, a munka mellett sok idõt fordít a vallási közösség munkájának támogatására. Istenhívõ ember lévén nemcsak a felekezeti életben vesz részt, hanem még oda is becsempészi hivatásbeli tudását: így szépült a katolikus templom belsõ tere, a homlokzata napórával és formálódott az udvara kertté. A kirándulások Székelyföldre, a csíksomlyói búcsúra szervezett zarándoklatok, a székelyföldi kutatások nyomán Erdélyben is barátokra, tudóstársakra, tisztelõkre talált. Az õ írásaik zárják a kötet utolsó fejezetét" - olvashatjuk Darócziné Bordás Andrea elõszavában és ez elhangzott a bemutatón is. Miként az is, hogy a tanulmányok ezen csoportját Gyarmati Zsolt történész, a Csíky Székely Múzeum igazgatója személyes levél jellegû írással indítja, amelyben középpontba állítja az "örökmozgó" kutató embert. A további tanulmányok - a Darvas-Kozma József, Horváth István, Ozsváth Judit, Varga Gabriella és Vencser László nevéhez fûzõdõk - az 1800-as évektõl a XX. századig fogják át az erdélyi katolikusok és vezetõik sorsát, akiknek élete és példája meghatározó volt a hit fennmaradásában. 
 

 
Buczkó József a meglepetéskötettel
 
Az írásokat olvasva, kortól függetlenül megtaláljuk benne az emberi érték és méltóság, a szolgálat lényegét - állapította meg Darócziné Bordás Andrea.
 
Az ünnepi eseményen e sorok írója köszöntõjében így fogalmazott: "Jakab Antal püspök általunk feldolgozott és közreadott életrajza nem lenne teljes Buczkó József kutatómunkája nélkül, a Jakab Antal Keresztény Kör elmúlt hétévi tevékenysége nem lenne teljes a Buczkó Józseffel való közös munka nélkül, és az egyéni életünk sivárabb lenne Buczkó József barátsága nélkül. E három tényigazság világosan jelzi, hogy: összetartozunk. Ki hitte volna 2012-ben, amikor kezünkbe vettük a megismerkedésünk alapját képezõ, »Szállást adtunk hûséges, magyar véreinknek« - Székely menekültek Hajdúnánáson 1916-1918 címû könyvet, hogy ezzel olyan, erõs és stabil együttmûködés jön létre közöttünk, amelyet a Székely Menekültek Emléknapjai, az említett könyv ditrói bemutatója, 2016-ban a Jakab Antal-díj Buczkó Józsefnek ítélése és számos más közös aktivitás tett teljessé." Az "újabb szép és nagy ünnepi pillanatban" a szerzõk és a jelenlévõk nevében azt a három szót adtuk át Buczkó Józsefnek nyugdíjas éveire útravalóul, amely tanulmányunknak is a címét viseli, egyben Jakab püspök szavait idézi: "De tovább, lelkesen!"
 

 
Buczkó József és a könyv szerkesztõje
 
De tovább, lelkesen, mert vannak tevékenységek, amelyekbõl nem lehet nyugalomba vonulni: a kutatásból, a tanításból, az alkotásból, a szervezésbõl, az egyházközségelnöki szolgálatból nem lehet, ezért is kívántunk továbbra is aktív nyugdíjas éveket az ünnepeltnek.
Darócziné Bordás Andrea a könyv borítóján látható illusztrációról elmondta, hogy az a hajdúnánási helytörténeti gyûjtemény homlokzatán található cégér, Bíró Lajos szobrászmûvész és Buczkó József munkájának felvétele. "Egy cégér az állandóságot jelenti, hiszen a pillanatnak nem készítenek ilyen alkotást, csak azok helyezik el egy épület homlokzatán, akik bíznak a jövõben, az értékekben, melyeket egész életükben képviselnek. A könyv borítóját díszítõ cégér szorosan kapcsolódik Buczkó József személyéhez. Az egyetemes múzeumi jel a hivatásra, a fémszerkezet a mesterségre, a kovácsmûvességre utal, a kissé szecessziós forma pedig a tudást és a sokszínûségét mintázza. Mestermunka ez a javából, melyet szakmája kezdetén készített az alkotó" - magyarázta a szerkesztõ, és hozzátette, hogy Buczkó József pályája teljes egészében fejleszti a lelkiismeretes, színvonalas, egyre gyarapodó mesterségbeli tudást.
 

 
Buczkó József meglepetéskönyv-bemutatóján - 2.
 
A kiállítással egybekötött könyvátadást az említettek mellett Rigó Tamásné nyugalmazott könyvtáros szavai és Dani Attila tárogatójának hangja tette még emelkedettebbé. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Ausztriából Vencser László igazgató, Gyulafehérvárról pedig Horváth István fõesperes-plébános és Gál László, a teológiai líceum igazgatója.
 

 
Varga Gabi a Buczkó József meglepetéskönyv bemutatóján
 
A teremben jelenlévõk közül mindenki ajándékba kapott egy példányt az igényesen gondozott, szép kivitelû kötetbõl, hogy mindenkor emlékeztesse arra: a köztiszteletben álló szerzõ, aki oly sok könyvet adott már olvasói kezébe, most olvasóitól kapott neki dedikált könyvet a kezébe. És hogy idézze fel azt is: Buczkó József néprajzkutatónak e könyvvel kíván(t)ak további sok sikert és jó egészséget munkatársai, tisztelõi!
Varga Gabriella
Fotók: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény
A cikk 2019. szeptember 26-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019