vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IPARMÛVÉSZET
Folyamatos vándorúton a Missziós kereszt
A 2020. szeptemberében esedékes budapesti Eucharisztikus Világkongresszus missziós szimbóluma Ozsvári Csaba ötvösmûvész (1963-2009) alkotása: egy három méter húsz centi magas tölgyfakereszt, melyet honfoglalás kori motívumokkal díszített bronzborítás ékesít. Tizennyolc ereklyét és a Szent Kereszt egy darabját is tartalmazza, így a magyar szentek egyedülálló ereklyetartója. Eredetileg 2007-re, a Budapesti Városmisszióra készült, ekkor a Szent István-bazilika elõtt állították fel, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában helyezték el. A magyar püspökök 2017 novemberében az ad limina apostolorum látogatásuk alkalmával Rómába is elvitték és Ferenc pápa megáldotta.
 
 
A kereszt
 
A kereszt növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítõelemei alapján historizáló mû; leveles-indás mintázatában az õsi magyar életfamotívum jelenik meg, a pávaszimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye kapott helyet és ezt a leveles díszek fordulataiban magyar, illetve magyar vonatkozású szentek ereklyéi veszik körbe: Szent Adalbert, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Gellért, Szent Imre, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Kassai vértanúk, Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Apor Vilmos, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Meszlényi Zoltán, Becket Szent Tamás, Boldog Brenner János, Boldog Drinai Vértanúk, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog Anton Durcovici, Boldog XI. Ince pápa és Boldog Kolesár Anna.
 
 
 
Az alkotó
 
A Missziós kereszt alkotója, Ozsvári Csaba 1963-ban született Budapesten. 1982-tõl 1987-ig a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola ötvös tanszékének hallgatója volt, diplomamunkáját a csempeszkopácsi templom bronzkapujáról írta. Fõiskolai tanulmányai befejeztével az egyházmûvészet területén kezdett dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális mûvészetben. Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival közelebb akarta segíteni az embert Istenhez. 1993-1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban.
 
Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából (1997) dombormûvet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum. Joseph Ratzinger bíboros egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a Mai egyházmûvészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A következõ évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tõle liturgikus tárgyakat.
 
Legismertebb mûvei közé tartozik az a dombormûvekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. A misekönyvet jelenleg Ferenc pápa is használja. A felújított máriapócsi kegykép alakjait is az õ koronái (glóriái) díszítik. A magyar fõpásztorok a 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek pápát személyesen is köszönthette 2009. április 1-jén az általános kihallgatás keretében, és átadhatott neki - a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében - egy általa készített feszületet, amelyen az egyházat jelképezve a Szûzanya is látható.
 
Ozsvári Csaba ötvösmûvész, a magyar egyházmûvészet kiemelkedõ alakja családja és barátai körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott neki; a kitüntetéssel a testület a mûvésznek az egyházmûvészet területén maradandót jelentõ liturgikus és szakrális mûvészi alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát kívánta elismerni.
 
 
A Missziós kereszt útjának következõ állomásai
 
A Missziós kereszt 2018-ban útnak indult a Kárpát-medencében, hogy bejárja a katolikus egyházmegyéket. A hívek már eddig is számos településen fejezhették ki elõtte tiszteletüket. Az elõttünk álló idõszakban: 2019. szeptember 2-4. között Tamásiban a Nagyboldogasszony-templomban, 2019. szeptember 5-7. között Szekszárdon a Belvárosi templomban, 2019. szeptember 8-án a Máriagyûdi Boldogasszony-bazilikában, 2019. szeptember 8-10. között Dombóváron a Jézus Szíve-templomban, 2019. szeptember 11-13. között Pakson a Jézus Szíve-templomban, 2019. szeptember 13-15-én Bátán a Szent Vér Kegyhelyen, 2019. szeptember 17-19-én Hajdúdorogon az Istenszülõ templomba vezetése székesegyházban, 2019. szeptember 19-20-án Hajdúböszörményben az Istenszülõ elszenderedése görögkatolikus templomban, 2019. szeptember 20-21-én Tégláson a Szent Illés-templomban, 2019. szeptember 21-23. között Debrecenben az Istenszülõ oltalma görögkatolikus templomban, 2019. szeptember 23-24-én Nyíradonyban a Szent Mihály-templomban, 2019. szeptember 24-26-án Nyíracsádon az Istenszülõ oltalma görögkatolikus templomban, 2019. szeptember 26-27-én Szolnokon a Szentlélek kiáradása görögkatolikus templomban és 2019. szeptember 27-30. között Veszprémvarsányban a Szent Adalbert-plébánián lesz látható. 
 
Az iec2020.hu és más források felhasználásával összeállította:
Varga Gabriella
A cikk 2019. szeptember 7-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IPARMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019