vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Posztot a posztmodernhez!
Marczinka Csaba új verseskötetérõl
Most olvastam el negyedszer Marczinka Csaba új verseskönyvét. Valószínûleg el kell olvasnom még egyszer, hogy igazán eljussak a lényegéhez. Miért ne - alig hatvanoldalnyi ritkásan szedett szöveg - lesz rá még egy órám. S remélem, a megértõ szeretetnek sem leszek híján.
 
Új verseskötet? Ez így túlzás, hiszen - ahogy a versek végén akkurátusan feltüntetett évszámok is bizonyítják, nem új versek sorakoznak a lapokon. Néhányuk - köztük a legjobbak - felbukkantak már a szerzõ korábbi könyveiben is, sõt kötet-címadóként is megismerhettük egyiküket (Ki lopta el az ortho-doxámat?!), s a korai versek egyike-másika is ránk köszön.
 
Mi tartja össze a különbözõ (költõi) korszakokban született alkotásokat? Könnyebb meghatározni, hogy mi nem. Nincs egységes textus, nincs egységes formavilág. Nincsenek elkülönülõ ciklusok, még ha a könyv elején ezt is mímeli a költõ. Mondhatnám: az elbeszélõ költeményre hajazó kísérlet (Dévaj Szent Feri kalandozásai) ügyesen vezeti félre az olvasót. Úgy tesz, mintha a magyar költészet nagy hagyományaihoz kapcsolódna, ezt néhány vendég-töredékkel, allúzióval is alátámasztja, de valójában igazi huszonegyedik századi szöveget tesz elénk. Poszt-posztmodernet, ha úgy tetszik, sõt akkor is, ha nem tetszik. A jó szemû fiatal költõ-kritikus, Kántás Balázs fogalmazta meg recenziójában a legpontosabban: Marczinka költészetét a posztmodernhez való viszonya tartja össze, teszi viszonylag egységessé.
 
Marczinka Csaba
Marczinka Csaba
 
A költõ mindent tud, amit a kortárs költészet megkíván, sõt annál többet is, tudja, hogyan lehet a látszólagos szimpla szövegirodalomba üzeneteket, igazi tartalmat csempészni. A bevezetõ eposz-töredékek (a három elkészült ének és az Utóhang) úgy vezet végig a mai kocsmák - és természetesen az irodalom - világán, hogy magunk is társai leszünk a hõsöknek, a szabálytalan szentnek, Csabi tesónak, és az elmaradhatatlan, sokszínû nõnemû függelékeknek. A szétrongyolt világban otthont keresõ antihõsök nem igazi részesei a lerobbant, nihilista arctalanok tömegének, a hétköznapi üreseknek, viselkedésükön átüt az örök diákok igencsak alapos mûveltsége. Ez igaz a Matyinetti õrmester költõ-kiképzõjében eltöltött órák leírására is - egy sohasem létezett és létre sem hozható csoda-hadsereg próbálja elhitetni velünk és persze magával is azt, hogy a világban létezik a jó munkáért járó jutalom. Persze, ez a világ az irodalom határmezsgyéjén létezik csak, a jó munka itt sem a jó mû, hanem az aktuális jó kiáltvány, s a jutalom sem valóságos - a kiéhezett költõ-regruták legjobbika egy guminõt kap egy intim órácskára. Az irónia-önirónia magasiskolája betolakszik Matyinetti költõ-képzõjébe, Marczinka úgy bánik a groteszk elemekkel, az abszurd ötletekkel, a szóalkotás trükkjeivel, mint a legjobb kiképzõ-tisztjei (akiknek természetesen fogalmuk sincs arról, hogy micsoda örömkatona épül életmûvük árnyékában).
 
Visszatérnék jegyzetem címéhez: posztot a posztmodernhez! A poszt - tudjuk - eredetileg õr, õrséget álló személy, s ebben az értelemben rendeltetett Marczinka Csaba a posztmodern irodalom szekértábora mellé. Próbálja õrizni a határokat, persze ez nem sikerülhet neki sem, ahogy nem sikerül az ezzel foglalkozó többi kapa-kasza kerülõnek sem. Ugyanakkor szilárdan áll a végeken, õrzi azt a részét ennek a sajátos irodalomnak, amit részint bensõleg a magáénak tudhat, részint pedig valójában hitelesen beépített szellemi birodalmába. S így eljutunk a poszt szó másik értelméhez: egyre inkább a különbözõ hierarchiákban elfoglalt helyet értjük alatta.
  
Ha megállapíthattuk, hogy Marczinka valamiféle õrségen áll a posztmodern mellett, akkor meg kellene kísérelnünk egy módosított cím alatt (Posztot a posztmodernben) meghatározni a költõ helyét ebben a sajátos világban. Nem könnyû! Mert bár megállapítottuk, hogy mindent tud, amit az irányzat (ha szabad annak neveznem) megkövetel, mégsem lesz igazi részese a tábornak. Kint is van, benn is van, ahogy a valódi õrök. Nem idomul a tisztikarhoz, csak árnyékukba igyekszik önállót alkotni. Sokszor, legtöbbször sikerrel. Rangot nem kap - mindenki csak bólint, tudják, feladata van, s annak eleget tesz. Sosem a parancsnokokkal, csak a többi õrrel jár kocsmázni, csajozni, ricsajozni - és ez a feljebbvalók szemében így van rendjén. 
 
S hogy azok lehetnek a feljebbvalói, akiket most a jó sorsuk erre kiszemelt, az nem biztos, hogy rendjén van. Aki figyelmesen elolvassa (nem négyszer-ötször, csak egyszer-kétszer) Marczinka Csaba új kötetét, az legalábbis elgondolkodhat ezen. Meglepõ eredményre fog jutni.
 
Gyimesi László
A cikk 2019. szeptember 2-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019