vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM
Légszomjtól a japán életképekig
Bak Rita verseirõl
2016-ban jelent meg Csillaganya címmel Bak Rita legújabb verses kötete a Parnasszus Könyvek Új Vizeken sorozatában. A Turczi István gondozta irodalmi lap kortárs magyar költõknek ad publikálási lehetõséget.
 
Költõ, mûfordító, szerkesztõ, pszichológus és pedagógus. Sokrétû, színes egyéniség. Ha fontossági sorrendet állítana fel, elsõsorban költõnek, másodsorban mûfordítónak, harmadrészt pszichológusnak tartja magát. Mind a három foglalkozás, identitás szerves része az életének - ahogy egy interjúban fogalmazott. Filozofikus gondolkodású, jó hangulatfestõ, mint egy kínai tusfestõ. Pontos és karakteres. Nüanszokkal és hangszínekkel is tud képet rajzolni. (Széttaposott bogarak / Az utcán.)
 

 
Bak Rita
 
Budapesten született, egész életében itt él. A Szegedi Tudományegyetemen tanult. Összetartó családban nõtt fel. Ragaszkodik is a helyekhez, emléknyomokat hordoz magában. Szegedhez családi kötõdése van, ugyanis apai nagyszülei Szegeden éltek. Mikor ott élt, jó volt számára megtapasztalni egy vidéki város életét. Ezen kívül élt egy évet Németországban, ahol a Konstanzi Egyetemen tanult, illetve egy évet Hollandiában is töltött, egy Amszterdam melletti kisvárosban, Hiversumban. De valahogy mindig hazahúzta a szíve Budapestre.
 
Édesanyja színésznõ volt, így már kiskorától sok mûvészt ismert. Édesanyja nagyon óvta õt és testvérét a színészi pályától, így másfelé orientálódtak, õ inkább írt. Édesapja gépészmérnök volt, de õ is nagyon szerette az irodalmat, a zenét és a nyelveket. Édesanyjától a mûvészetek szeretetét, édesapjától a nyelvtanulás fontosságát tanulta. Minden évben részt vett szavalóversenyeken. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban végezte, angol-orosz tagozatos osztályban. Már nagyon fiatalon nyelveket tanult.
 
Elsõ költeményeit a Polísz címû szépirodalmi lapban publikálta, aztán jöttek a Magyar Napló, Tiszatáj, Nyugat Plusz, Nekünk Nyolc címû periodikák, majd német haikukat is fordított magyar nyelvre.
 
Az ember erkölcsi természetével foglalkozik, ír lelkünk ambivalenciájáról, önmagunk keresésérõl. Otthonosan mozog világunkban, nincs bezárva pusztába, ugarba, vagy a pesti, budai terek közé. Költészetének erejét a közvetlensége adja.
 
Látta Hannovert, Bécset, Prágát, Londont. Néha tétován áll, keres a körülötte levõ világban, de aztán ráismer arra, ami után kutatott. Szuggesztív alkat, képes szövegeivel a lelkünkig hatolni. Nem csak az ínyencek csemegéje. Szenvedélyes mondatokkal mesél sorsunkról.
Fontos számára a lelki rezdülések megragadása. Versei továbbgondolásra késztetnek minket, meditálhatunk az élvezetek és bajok mulandóságán. Világunkban él, nem Köd-Alsón lakik, a szellem vezette világ térképét tekintve.
 
A dolgok megismerhetõségébe vetett hit és az elõítéletektõl mentes szellemiség árad írásaiból. Rezignációja, szkepszise, cinizmusa, keserû éleslátása és hitetlen bölcsessége a mi tapasztalatunkra is hajaz.
 
Életképeket, óvodai emlékeket, tengerparti, balatoni eseményeket idéz fel, keresi, miért verdes szívünk. Néha életképek kerülnek elõ - esetenként - haiku-formában, hogy hû maradjon gondolatvilágához. Férges hokedli. / Macskahúgyszag lengi be / üres spájzodat.
 
Bak Rita különleges hangulatú verseivel arat elismerést, sejtelmeinket felfedõ meglátásaival tartja ébren érdeklõdésünket. Bolyong, keresi a jó irányokat. A zen mesterek módjára nem keres, belebotlik a világ dolgaiba. A kötet a Nirvana partjáról indul, majd kiszáradt rétre jut, néhol egerek kaparásznak és kutyavirágok nõnek. 
 
Ismeri a cicomás vádakat, tudja, barátja nem ellenség, és ha ezt nem vesszük figyelembe, hangunk elvérzik. Jól keveri a kedveset a borzalmassal. Nem a nyelv helyzete izgatja. Nála a nyelv rálátás, vizsgálódás a világban, akár a szakorvos teszi, ha belenéz a leleteinkbe.
Eligazodik érzékeny világunk eseményeiben, a stílus, a szóképek és a történet Bermuda-háromszögében. Narrátori stílusait nem a kijelentések és direktívák vezetik. Történetei mozzanataiból összeáll az egész világ. Jó atmoszféra teremtõ. A mindennapi élet jellemzõ eseményei, helyszínei sorakoznak írásaiban. Szövegeinek a bölcselet nem kerete, hanem formálója. A cselekvés és a gondolkodás semmilyen módozatát nem hagyja vizsgálódás nélkül.
 
A kötet hétköznapi nyelvhasználattal íródott, szerkezete jól átgondolt, a versek egymáshoz illenek, erõsítik egymást.
 
Õszintén elénk tárja magát: Minden mozdulatom / pihen, / mint ezeréves / jógi ölében / a csend.
 
Mozgékony, mint a gondolatjel. Nem csak ábrázol, az állításokat finom igazolások követik. Jól eligazodik ebben a nem-eukledeszi világban. Belsõ tájait ismerhetjük meg. Úgy tartja, hogy az õ korában minden eldõlt.
Novák Imre
A cikk 2019. május 12-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra

 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019