vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS KÖZÉLET
Különlegesen nagy méretû Mátyás-emlékérméket
bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank
Az érmék a megemlékezés és tisztelgés, értékközvetítés és ismeretterjesztés kivételes eszközei
Hunyadi Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából, a Mátyás király Emlékév tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank különlegesen nagy méretû ezüst- és színesfém-emlékérméket bocsátott ki. A 20 000 és 2000 Ft névértékû emlékérméket a Magyarság Háza és a Magyar Nemzeti Levéltár közös szervezésében tartott sajtótájékoztatón, 2018. november 19-én mutatta be Virág Barnabás, a jegybank igazgatója.
 
A "Mátyás király Emlékév" megnevezésû emlékérmék hazánk törvényes fizetõeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak; elsõdleges szerepük a megemlékezés, a tisztelgés nemzeti történelmünk kiemelkedõ uralkodója elõtt. Az ezüst- és a színesfémváltozat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el. Az emlékérmék motívumválasztásukkal Mátyás uralkodását komplexen mutatják be.
 
  
 
Az elõlap központi motívuma a bautzeni Mátyás-dombormû részletét jeleníti meg, melyet bizonyítottan Mátyás király maga is látott, és - bár eltér a közismert Mátyás-arcképtõl -, hitelesen ábrázolja Mátyást fegyverzetben és uralkodói attribútumokkal (jobbjában jogar, baljában országalma, feje felett korona).
 
A felvilágosult uralkodó a mûvészet és a tudomány fejlõdését is fontosnak tartotta, rajongott a könyvekért. A királyi palotában vélhetõen 2000 kézzel írott kódexet õriztek, ami vetekedett a Vatikáni könyvtár állományával. Épp ezért az alsó vízszintes képmezõ fõ motívuma Mátyás egyik corvinájának ornamentikus, címeres részlete, mely finoman utal az uralkodó tudományok és mûvészetek iránti elkötelezõdésére. A címerábrázolás alatt található az emlékérmét tervezõ Soltra E. Tamás szobrász- és éremmûvész mesterjegye.
 
Az emlékérmék hátlapja Mátyás hadseregszervezésben elért eredményeire, az államügyekben való szerepvállalására és pénzügyi reformjára is utal. A hátlap alsó harmadát szintén egy hiteles forrás, Mátyás trónkárpitjából készült miseruha részlete díszíti, középpontjában gótikus sisak- és vértezetrészlet-ábrázolással, mely Mátyás hadvezéri, hadseregszervezõi teljesítményét jelképezi. Mátyás volt az elsõ a magyar uralkodók sorában, aki állandóan fegyverben tartott zsoldossereget szervezett a jelentõsen megnövelt királyi jövedelmekbõl.
 
Mátyás volt az elsõ olyan uralkodónk, akinek kézjegye a hivatalos okleveleken nagy számban fennmaradt. Az államügyekben erõs szerepet vállaló uralkodó kalligrafikus kézjegye az emlékérme hátlapján is szerepel.
 
A hátlap felsõ részén - mintegy érme az érmén - Hunyadi Mátyás aranyforintja jelenik meg, utalva az uralkodó által bevezetett pénzreformra és az aranyforintok érmeképét hosszú idõre meghatározó érmeképi újításra, a Madonna-ábrázolás bevezetésére. 
 
  
 
A középkori verettõl balra az 1443, -58 és -90 évszámok jelennek meg Mátyás születésének, trónra lépésének és halálozásának évszámával, kiemelve az évezredre és századra utaló elsõ két számjegyet. A verettõl jobbra az emlékévre is utaló 2018 verési évszám olvasható, alatta a BP. verdejel látható. A verési évszám 0 számjegye gyûrût formál, amit egy holló, a Hunyadi-család címerállata tart a csõrében. 
 
Mindkét emlékérme átmérõje 52,5 mm, széle recézett. A 20 000 Ft névértékû emlékérme 925‰ finomságú ezüstbõl, míg a 2000 Ft névértékû színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetébõl készült. A 77,76 gramm súlyú ezüstérme tükörfényes (proof), a 76,5 gramm súlyú színesfémérme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5000-5000 darab készíthetõ belõlük. 
 
Az emlékérmék értékközvetítõ és ismeretterjesztõ szerepének minél szélesebb körû érvényesülése érdekében, a "Mátyás király Emlékév" ezüstemlékérme a kibocsátást követõ három hónapig, míg a színesfém-emlékérme egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverõ Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).
A cikk 2018. december 2-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.

a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
 
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2018