vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS KÖZÉLET
Csillagok, csillagképek, tudósok -
Tudomány Mátyás király udvarában
Carbo-corvina, kódexek, õsnyomtatványok és reneszánsz csillagászati eszközök
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban
Magyarország uralkodói közül Mátyás király (1443-1490) kiemelkedett mûveltségével és tudományszeretetével. Különösen historiográfiai és a csillagászati érdeklõdését köszönhette tanárának és tanácsadójának, Vitéz János nagyváradi püspöknek, késõbb esztergomi érseknek. Mátyás reneszánsz udvara Európa-szerte hírnévre tett szert és számos tudóst vonzott Magyarországra. Könyvtárában, a Bibliotheca Corvinianában megtalálhatók voltak a kor legjelentõsebb tudományos mûvei. Palotájában számos jelentõs tudós megfordult, némelyek éveket töltöttek itt. Körükbõl kiemelkedik a német származású Johannes Regiomontanus (1436-1476), a kor legnagyobb matematikusa és csillagásza, aki 1467 és 1471 között élt és dolgozott Magyarországon.
 

A Carbo-corvina díszoldala
 
Az MTA Könyvtár és Információs Központ kiállítással emlékezik meg Mátyásról királyról trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából, valamint az általa támogatott tudósokról, különösen az 550 évvel ezelõtt itt mûködött Regiomontanusról. A tárlat a könyvtár Kézirattárában õrzött néhány Mátyás-kori tudományos mûvet mutat be: kódexeket, õsnyomtatványokat, köztük a legértékesebbet, az úgynevezett Carbo-corvinát. Ludovicus Carbo mûve a könyvtár egyetlen teljes reneszánsz kódexe, a híres Bibliotheca Corviniana mára fennmaradt 216 kötetének egyike, amit gróf Teleki József (1790-1855), a Magyar Tudományos Akadémia elsõ elnöke, az Akadémiai Könyvtár megalapítója vásárolt meg és adományozott a könyvtárnak 1840-ben.
 
Regiomontanus Kalendarium 1492
 
A kiállításon helyet kapnak Regiomontanusszal kapcsolatba hozható, csillagászati témájú régi könyvek is. Ezek a mûvek betekintést engednek a XV. században fellendülõ csillagászatba, mely megalapozta a napjainkban is uralkodó asztronómiai felfogást. Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kaphassunk, a tárlatot más hazai gyûjtemények (Országos Széchényi Könyvtár, Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár, Sárospataki Református Kollégium Könyvtára) hasonló témájú mûveivel egészítették ki.
 

 
Torquetum, Hans Dorn, Buda 1487 r.
 
Az írott emlékek mellett a kiállításon fontos helyet kap egy Mátyás korából származó csillagászati eszköz, a torquetum, amelynek mérethû másolatát az MTA a krakkói Jagelló Egyetem Collegium Maius Múzeumából kapta kölcsön. Az eszköz lehetõvé teszi a csillagok és a bolygók helyzetének mérését a horizontális, ekvatoriális és ekliptikai koordinátarendszerben. Regiomontanus munkássága jelentõs hatással volt a késõbbi századokra, a neki tulajdonított kalendáriumok még a XIX. században is népszerûek voltak. A tárlat azt is bemutatja, hogy a csillagászat a XV. században - de még késõbb is - szorosan összefüggött a csillagjóslással.
 
A kiállítás megtekinthetõ: 2018. november 8-tól 2019. február 28-ig.
Nyitvatartás: hétfõ-péntek 10.00-18.00, szombat 10.00-16.00.
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, V. kerület, Arany János u. 1.
A belépés díjtalan.
 
www.konyvtar.mta.hu
A cikk 2018. november 29-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.

a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
 
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2018