vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS KÖZÉLET
Négy köszöntõ a húszéves Kalejdoszkóp folyóiratnak
és szerkesztõinek
A Dancs Rózsa és Telch György által kiadott és szerkesztett torontói Kalejdoszkóp magyar-angol irodalmi-kulturális kéthavi folyóirat ebben az évben ünnepli megalapításának huszadik évfordulóját. Egy lelkes kis csapat a Kárpát-medencébõl többek között húsz köszöntõírást egybefûzõ gyûjtemény formájában is elküldte gratuláló szavait a tengerentúlra, ebbõl idézzük most Fehérváry Lilla elõadómûvész, Lajtai Gábor költõ, szerkesztõ, Szervátiusz Klára, a Szervátiusz Alapítvány elnöke, valamint Zorkóczy Zenóbia székely színésznõ sorait.
 
 
 
A közös gyöngyhalászatért örökre hálás vagyok
 
Kaleidoszkóp. Színes gyöngyszemek. Kaleidoszkóp. Színes gyöngyszemek alkotta változatos formák. Kaleidoszkóp. Színes gyöngyszemek alkotta esetleges és változatos formák. Kaleidoszkóp. Színes gyöngyszemek alkotta esetleges és változatos, harmóniába rendezõdõ formák.
Húsz év. A világ hány pontján forgatjuk! Egyazon idõben ugyanazt forgatva mennyi és mennyi varázslatot élünk át! Ez titok. Ez a pillanat mûvészete. 
 
A kaleidoszkóp rendszere önmagát frissíti. Mozgatni kell! Bele kell nézni. Sosem válik unalmassá. A variációs lehetõségek igen gazdagok. A gyöngyszemek nagy mûgonddal vannak kiválasztva. A szerkezet tökéletesre csiszolódott. Forgassuk és forgassuk! Ott a csoda!
 
Kedves Rózsa és Gyuri! A bennetek munkáló Szeretet mindig a remény és az igaz fény felé fordította életeteket. Ebben inspiráló létezni. Egy kis helyet, hogy kaphattam nálatok, a közös gyöngyhalászatért örökre hálás vagyok! Szeretettel és imával:
Fehérváry Lilla 
elõadómûvész, Budapest
 
 
Köszöntõ a 20 esztendõs Kalejdoszkóp folyóiratnak és szerkesztõjének, Dancs Rózsának
 
Kedves Rózsa! Szeretettel köszöntelek a húszéves évforduló kapcsán, amely emlékezésre késztet. Az évek egyre közelebb hoztak bennünket egymáshoz. Élmény volt személyesen is látni és megismerni Téged 2010-ben Budapesten a IV. NapSziget Mûvészeti Fesztiválon, ahol a kötetedet mutattuk be. És jó volt találkozni Veled késõbb is különbözõ rendezvényeiden, például 2016-ban a Párbeszéd Házában tartott Kalejdoszkóp-esten. Többször szerepeltél a NapSziget online felületén és nyomtatott lapszámaiban. Külön köszönöm, hogy bemutattad folyóiratunkat és engem a Kalejdoszkóp hasábjain. E két - szinte azonos korú - lap együtt nõtt fel, folyamatosan gyarapítva olvasótáborát és elérve egyre több, kultúrára éhes embert.
 
Szeretném, ha a két folyóirat közötti kapcsolat és a köztünk lévõ barátság a jövõben is megmaradna, sõt gyümölcsözne, s ezáltal még több olvasóhoz juthatna el a hír: a kultúra és a mûvészetek országhatárokon átívelõ üzenet. Ehhez kívánok Neked sok erõt és egészséget, a Kalejdoszkópnak még sokszor húsz esztendõt. Tisztelettel és barátsággal:
Lajtai Gábor 
költõ, szerkesztõ, a NapSziget a mûvészetekért folyóirat fõszerkesztõje, Budapest
 
 
 
Lélektõl lélekig – A Kalejdoszkóp születésnapjára
 
Lélektõl lélekig érjen el - erre törekszik immár húsz esztendeje a kanadai Kalejdoszkóp kulturális folyóirat és megálmodója, létrehozója, motorja: Dancs Rózsa.
 
Magyar lélektõl magyar lélekig ér az a kulturális szeretethíd, amely Kanadától Magyarországig s a magyarlakta õsi földekig: Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarjaiig nyúlik.
 
S közlekedik eme eszmei hídon a honszerelem, lángolón, a honvágy, fájdalommal, s a századok alatt teremtett magyar kulturális érték, az értékteremtõk és értékõrzõk egyaránt.
 
Köszönöm, köszönjük a szeretetet, a figyelmet, a figyelmeztetést.
 
S kívánom: mindig legyen elég erõs az azonos lélekrezdülés, hogy megmaradjon a híd.
Szervátiusz Klára
a Szervátiusz Alapítvány elnöke, Budapest
 
 
 
Alakít, tervez, teremt
 
Dancs Rózsát mint jelenséget 2010-ben ismertem meg, egy kis székely településen, az egyik elõadásom után. Bemutatkozott, és elmondta, hogy a fellépésem miatt jött át Sepsiszentgyörgyrõl - ahová pár napra utazott Torontóból -, pusztán kíváncsiságból, mert mindent akar látni, mindent akar tudni. Nem mondta, hogy lapkiadó, újságíró, író. Elkérte a névjegykártyámat és három hét múlva érkezett a meghívó Torontóba egy elõadássorozatra. A szervezés profi, a megszokott ígérgetések elmaradtak.
 
Kanadában kiderült, hogy ez a hölgy nemcsak szervez, de ír, sõt lapot szerkeszt. Nem szakadt el az otthontól a kényszer hatására sem, hanem hazaír, megfogalmazza a múltbeli hazát, próbálja megérteni, kihámozni a miérteket, a hogyanokat. Kemény, szilárd hidakat épít múlt és jövõ, óhaza és az új kontinens között. Küzd, intézkedik és rendez. Nem hagyja annyiba... nem hagyja magát. Alakít, tervez, teremt.
 
Szerencsésnek érzem magam mindig, amikor ilyen embereket ismerek meg. Az ilyen találkozásokból barátságok és együttmûködések alakulnak ki. Amikor értesültem arról, hogy 2012 õszén újra hazalátogat, nem tudtam megállni, hogy ne szervezzek én is neki, az írónak és lapkiadónak, hazájában, Székelyföldön egy elõadássorozatot, melynek minden állomására elkísértem és vele együtt élveztem azt az óriási sikert és érdeklõdést, ami követte a székely városokban.
 
Dancs Rózsa felbecsülhetetlen munkát végez a "távolból". Nem tûnt el a "messzi út porában", ahogy a népdal mondja a hazáját elhagyóról. A Kalejdoszkóp szerkesztõjeként hidakat épített, közvetített az európai és az amerikai kontinens magyarsága között, oda és vissza. Mindig figyelt az aktualitásokra és az új értékekre is.
 
Kívánom, hogy Rózsa és az általa kiadott és szerkesztett lap sokáig éljen és tudósítson rólunk, magyarokról!
Zorkóczy Zenóbia 
székely színésznõ, Kovászna
A cikk 2018. november 2-án került fel a világhálóra.
Visszatérés
a KULTURÁLIS KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára

 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428

Vissza a főoldalra
A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.

a Magyar Mûvészeti Portál

Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat

E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.

© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2018