vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS KÖZÉLET
Õ is a mi lányunk -
Dancs Rózsa és a húszéves Kalejdoszkóp iránti tisztelet szavai
Dunakeszin a Bágyikó Magánkönyvtár alkotó könyvtárrészlegének olvasótermében számos író-olvasótalálkozó zajlott, hogy csak a József Attila-díjas Vári Fábián Lászlót és Pósa Zoltánt, az Árpád-díjas Dancs Rózsát és az erdélyi költõdelegáció tagjait, Buzás Jánost (Csíkszereda), Ferencz Imrét és Tófalusi Zoltánt (Marosvásárhely) emeljem ki.
 
Dancs Rózsa 2010 novemberében tizennégy alkalommal találkozott az európai olvasóközönséggel, köztük az Eudoxia 20 Alapítvány fenntartásában mûködõ Bágyikó Magánkönyvtárban is.
 
 
2010. november 13-án, miután Vencser László atya megáldotta a könyvtárat, Varga Gabriella azzal kezdte a mondandóját, hogy micsoda nagyszerû rendezõ a Jóisten, hogy Dancs Rózsa azok között (Wittner Mária, Antal Attila, Cser Lajos, Fecsó Péter, Jámbor János) és ugyanazon a helyen van, ahol az említettek által összehívott válságstáb a tiszaújlaki iskola újjáépítésének befejezését elõsegítendõ ült össze. Itt fogalmazták meg a résztvevõk azt a felhívást, amely az iskola befejezéséhez, illetõleg a magyar ajkú oktatás megvédéséhez szükséges pénz összegyûjtését volt hivatott szolgálni.
 
Ezt megelõzõen, amikor Varga Gabriella felhívott telefonon és megkérdezte tõlem, hogy rendezhetnének-e a Bágyikó Magánkönyvtárban egy könyvbemutatót Dancs Rózsa írónak, a Kanadai Magyar Kultúrközpont akkori sajtóigazgatójának, a Kalejdoszkóp magyar-angol kulturális folyóirat kiadó-fõszerkesztõjének, azt válaszoltam, hogy természetesen, hiszen õ is a mi lányunk. Mi jól ismerjük õt, sõt nagyon hálásak is vagyunk neki, mert a Kalejdoszkóp több kiadásában - például a 2006/1-2. téli számában is - közzétette a tiszaújlaki iskola javára szervezett gyûjtéssel kapcsolatos felhívásunkat, jelentõsen hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy rekordsebességgel összejött a felújítási munkálatok befejezéséhez szükséges pénz, ami lehetõvé tette, hogy az ukrán állam nem tudta rátenni a kezét az iskolára, így az megmaradhatott magyar tannyelvûnek.
 
 
Azzal a Kalejdoszkóp folyóirattal állt Dancs Rózsa a tiszaháti kárpátaljai magyarok ügye mellé, amely Észak-Amerika egyetlen ilyen jellegû, magyar nyelvû, kéthavonta megjelenõ, Szervátiusz-díjjal kitüntetett kulturális lapja. Szerkesztõsége a kanadai Torontóban van. Angol fordításokat is közöl, így a többségi nyelven beszélõk is olvashatják, nemcsak az amerikai magyar diaszpóra, hanem a világ magyarságának híreit, kulturális értékeirõl és eseményeirõl szóló beszámolóit, eredeti mûveiket, tanulmányokat: egyszóval mindent, ami a magyarokról szól. Az ottani magyarok kimagasló színvonalat követõ, az összmagyarság irodalmi, kulturális, tudományos munkásságára odafigyelõ folyóirata ez. Amikor bemutatta Dancs Rózsa a dunakeszieknek a Kalejdoszkópot, akkor derült ki a lapnak egy különlegessége, mégpedig az, hogy a magyar nyelvû folyóirat a Pallas Nagy Lexikon helyesírását követi.
 
Még ugyanabban a hónapban, 2010. november 27-én Dunakeszi-Alagon, a Szent Imre téren díszvendége volt Dancs Rózsa az ott emelt Árpád-emlékmû avatóünnepségének. Majd' öt év múltán ugyanazoknak a dunakeszieknek az ügye mellé állva képviselt igazi magyar értéket. Árpád fejedelem magyarokat összetartó elementáris erejét, amely történelmi emlékezetként megnyilvánult itt Dunakeszin emlékmû alakban, mutatta az akkori Kanadai Magyar Kultúrközpont ötszáz fõt befogadó színháztermének egyik falán az Árpád nagyfejedelem vezette honfoglalás óriásméretû ábrázolásban, Dancs Rózsa munkásságában pedig irodalmi díj formájában (Vaddisznók törték a törökbúzát címû kötetét az Amerikai Egyesült Államokban mûködõ clevelandi Árpád Akadémia I. díjjal jutalmazta).
 
 
A Bágyikó Magánkönyvtár kisgalériájának zászlósora elõtt szerény személyemnek adott interjújában arra a kérdésre, hogy hogyan éli meg kanadai magyarként a nemzeti összetartozás élményét, a határokon átívelõ nemzetegyesítés programját, a Kalejdoszkóp kiadó-fõszerkesztõje, a pár nappal korábban, 2010. november 5-én a hat év után összeült Magyar Állandó Értekezleten a kanadai magyarokat képviselõ Dancs Rózsa a következõket válaszolta: "Én sohasem éreztem magam csak kanadai magyarnak, hanem egyszerûen magyarnak. Az én magyarságomban a csonka haza és az azt körülvevõ részek együtt jelentették mindig is a magyar nemzetet. A MÁÉRT-en sem csak a kanadai magyarokat képviseltem, hanem szülõhazámat, erdélyi honfitársaimat is. Amióta a nemzetegyesítés kormányprogram lett, azóta bizakodóan nézek a jövõbe. Azon nagyon sok múlik majd, hogy mit tesz ennek érdekében az új kormány. A MÁÉRT-en minden politikai párt azt nyilatkozta, hogy a magyar egység ügye nem lehet politikai csatározások színtere, hanem mindenekfelett állónak kell lennie. Én magam is így vagyok ezzel."
 
A gyümölcsözõ kapcsolat az amerikai magyarok és a dunakesziek között továbbfolytatódott, mert az Eudoxia 20 Csillagjárók a Határon Túli Magyarok Érdekében program keretén belül az amerikai magyarok magyar nyelvû folyóiratának anyagi támogatását célzó pályázaton az Eudoxia 20 Alapítvány magyarországi elszámolóként vett részt, a Kalejdoszkóp pedig a 2013/9-10 lapszámában bemutatta az Eudoxia 20 Magyar Mûvelõdési Programot és képviselõjét, az Eudoxia 20 Alapítványt.
 
Adja Isten, hogy lehessenek még közös dolgaink a jövõben is!
Vitéz Jámbor János
író, az Eudoxia 20 Alapítvány alapító ügyvezetõ titkára, Dunakeszi
A cikk 2018. október 26-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.

a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
 
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2018