vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM
Verõfényes költészetünnep a Bécsi Magyar Iskolában
"Mi a tûzhely rideg háznak, / Mi a fészek kis madárnak, / Mi a harmat szomju gyepre, / Mi a balzsam égõ sebre; / Mi a lámpa sötét éjben, / Mi az árnyék forró délben,… / S mire nincs szó, nincsen képzet: / Az vagy nekem, oh költészet!..." Ezekkel az Arany János A vigasztaló (1853) címû versébõl idézett sorokkal hívta versmondásra a kicsiket, ünnepi találkozásra a nagyokat április elsejére az idén harmincéves Bécsi Magyar Iskola. Az immár huszonkettedik alkalommal megszervezett Verõfény szavalóversenyt most is elõadások és kulturális mûsorszámok tarkították. A résztvevõk között ezúttal a távoli Tirolból érkezõ vendégeket is köszönthettünk.

Lengyel Ferenc tanár, a verseny szervezõje

Egészen megtelt a Bécsi Magyar Iskolának az alkalomra gyönyörûen elõkészített nagyterme: a vers idei ünnepére gyermekek, szülõk, tanárok, zsûri, mûvész, elõadó együttvéve legalább százan érkeztek. Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége elnökének rövid köszöntõszavai után Lengyel Ferenc tanár úr lépett a mikrofonhoz és lám, éppen akkor megszólalt a mobiltelefonja. "Mindig akkor hívják az embert, amikor nem kéne. Elnézést" - jegyezte meg a versmondó verseny szervezõje, amikor Vivaldi Négy évszakának Tavaszát csengte a kis készülék. Mit volt mit tenni, a tanár úr felvette a telefont. "Halló! Igen! Igen, én vagyok!" - mondta, majd folytatta a beszélgetést, amibõl mi ennyit hallottunk: "Hogyne! Itt vagyunk a Bécsi Magyar Iskolában, igen! Persze, mindannyian! Ööööö, születésnapot ünneplünk. Hogy hány éves? Kétszáz! Igen, Arany Jánosról van szó! Együtt vagyunk, jól érezzük magunkat! Igen, napfény van, persze! Csodálatos napfény, mondhatnám azt is: Verõfény!"

A zsûri

Ezek voltak a harminc éve alapított Bécsi Magyar Iskola magyar költészet napja alkalmából rendezett és Arany János születésének 200. évfordulója elõtt is tisztelgõ, 22. Verõfény versünnepének elsõ pillanatai. A zsûri bemutatása után pedig - melynek Lévai Erzsébet burgenlandi-budapesti költõ, szerkesztõ, Czibula Katalin, az ELTE docense és Csire Márta, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének professzora volt a tagja, Böröndi Lajos mosonmagyaróvári költõ pedig az elnöke - a gyerekek máris megkezdték a versmondást, elõször a kisebbek, aztán a nagyobbak. Az egyes korcsoportok szereplése között Fehérváry Lilla elõadómûvész hívta hol éneklésre, hol a mese folytatásához ötletbörzére, hol visszhangozásra, hol tapsra a kicsiket, akiknek mindez láthatóan igen-igen elnyerte a tetszését. Közben Czibula Katalintól hallhattunk egy irodalmi elemzést is: Arany János költészetének nyelvi gazdagságáról-szépségérõl, az abban megfigyelhetõ pontos fogalmazásról, a költõnek a beszélt nyelvvel való hallatlan szoros kapcsolattartásáról foglalta össze gondolatait. Elmondta: Arany János nemcsak a hagyomány költõje, hanem a klasszikus modernségnek is gyökere, elõzménye, élharcosa. A zsûri döntéshozatalának idején Lévai Erzsébet somogyvári költõnõ, gyermeklapok és gyermekkönyvek szerkesztõje beszélt Magyarországról Burgenlandba, majd onnan nemrég Budapestre vezetõ életútjáról, gyermekkori emlékeirõl és a versek világában kiteljesedett munkájáról.

Gál Izabella, a 7-10 évesek korcsoportjának elsõ helyezettje

Gál Barbara, a 7-10 évesek korcsoportjának második helyezettje

Az értékes könyvjutalmak és az oklevelek ezúttal is maradéktalanul gazdára találtak: a 7-10 évesek kategóriájában elsõ helyezést megosztva Gál Izabella és Kerényi Luca, második helyezést Gál Barbara, harmadik helyezést pedig Székely Vanda ért el. Különdíjat Takács Judit vett át, a zsûri kiemelt különdíját pedig a távoli Tirolból, Wörgl-bõl érkezett testvérpár, a hatéves Balázs Mária Ramóna és a nyolcéves Balázs Benedek vehette át, Kovács Barbara A csacsi és Kányádi Sándor Kecske címû versének hibátlan elmondásáért. A magyar mint idegen nyelv kategóriában elsõ helyezett lett Pokorny Sára, második Pacsenkó Ibolya, harmadik pedig Riedl Anabella. A 11-14 évesek kis létszámú kategóriájában a zsûri nem osztott ki díjat, a 15-17 éveseknél azonban igen, ott Wack Kinga lett az elsõ, Szabó Bernadett a második és Szabó Anita a harmadik.

Szabó Bernadett a 15-17 éveseknél második helyezést ért el és két különdíjat is kapott

A Kõrösi Csoma Sándor Program különdíját - a "Nekem áldott az a bölcsõ, Mely magyarrá ringatott" Arany János-i gondolat-mottóval ellátott oklevelet a Reményik- és Dsida-köteteket, illetve Lévai Erzsébet-könyvet tartalmazó csomagokkal - e sorok írójától Szabó Bernadett, Wack Kinga és a Wörgl-bõl érkezett Balázs-gyermekek vehették át. A KCSP nevében - ugyancsak könyv- és CD-ajándékcsomagokkal - megköszöntem egyúttal Nagy Katalin pedagógusnak, hogy két diákját négyszázhúsz kilométernyi távolságról elhozta a versenyre, valamint Lengyel Ferenc tanárnak is mindazt a munkát, amit a Bécsi Magyar Iskolában és a Verõfény versmondó vetélkedõ évenkénti megszervezésével végez.
A Bécsi Magyar Iskola Könyvtárának különdíját két diák: azért, mert mindennapi szinten nem beszéli nyelvünket, mégis jelentkezett a versenyre, Pavlis Loretta, a szép beszédért, a hozzáállásért, mindazért, amit az elmúlt évek során "beletett ebbe a szavalóversenybe" (hogy tudniillik egyszer sem hiányzott arról és mindig alaposan felkészült rá), a végzõs középiskolás tanuló, Szabó Bernadett kapta. Horváth István Tornyot raktam címû költeményével most is sokak lelkét igen-igen megérintette.

A különdíjas tiroli gyerekek pedagógusukkal

Az öt éve Tirolban élõ, Wörgl-tõl negyven kilométernyire lakó, pedagógus végzettségû Nagy Katalin elmondta: a magyar kisdiákok csoportja Wörgl-ben már 2016 szeptemberében készen állt, az oktatásuk azonban, pedagógusállás nem lévén, nem indulhatott el. Az innsbrucki cserkészvezetõ, Schenk Angyalka ösztönözte õt, hogy vállalja el a csoport vezetését. A hivatalos feltételek megteremtése és sikeres pályázása eredményeként ez év januárjától kezdte el hetente egy alkalommal, péntekenként két órában tanítani a magyar gyerekeket. Húsz, különbözõ korosztályú kisdiákot oktat elsõstõl negyedikesig. Sok közöttük az elsõ-második osztályos, akik még nem tudnak írni, olvasni, velük az - e sorok írója által közvetített - Balassi-füzetekbõl egyelõre többnyire a képekkel dolgoznak, a nagyobbak pedig már feladatokat is kapnak a kiadványokból. Sokat foglalkoznak az ünnepeinkkel, mondókákat, nyelvtörõket, verseket tanulnak, az óra második felében pedig csoportbontásban már a nyelvtani alapismeretek elsajátítására is sort kerítenek.
- A versenyen részt vett testvérpár, az elsõ osztályos Balázs Ramóna és a harmadikos Balázs Benedek Erdélybõl, Székelyföldrõl kerültek szüleikkel Tirolba több mint négy évvel ezelõtt. Nagyon ragaszkodnak a magyar nyelvhez, szeretnek verseket tanulni, rendkívül motiváltak - mesélte tanárnõjük, Nagy Katalin. Elmondta azt is: a Wörgl-i magyar oktatás beindulása el?tt az édesapjuk otthon tanult velük, illetve rendszeresen átvitte õket Münchenbe az ottani magyar oktatásra.
A Verõfényrõl Nagy Katalin úgy találta: a részt vevõ gyerekek nagyon felkészültek voltak, úgy látta, mindenki örült, hogy kiállhatott és elmondhatta a versét, még ha kicsit izgultak is. Õket, a legmesszibbrõl érkezett vendégeket pedig nagyon barátságosan fogadták. Jól érezték magukat, jövõ évben bizonyára többen is eljönnek majd a Bécsi Magyar Iskola versmondó versenyére - ígérte a tiroli pedagógus.
"Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, ami benne földi, / Egy éltetõ eszmévé fínomul, / Mely fennmarad s nõttön nõ tiszta fénye, / Amint idõben, térben távozik; / Melyhez tekint fel az utód erénye: / Óhajt, remél, hisz és imádkozik." A verseny közös ebéddel véget ért, de Arany János Széchenyi emlékezete (1860) címû versének sorai velünk maradtak, mint ahogy a Verõfény idei szép és gazdag eseményének léleknek jólesõ emléke is.

Varga Gabriella
a Kõrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)
A cikk 2017. április 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon nDátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online nNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása nNapSziget a Mûvészetekért Alapítvány nPartnereinknMédiaajánlat
 

 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2017