vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Otthon Übünél
Kováts Albert mûvészetérõl
Kováts Albert nem olyan régen ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, és ebbõl az alkalomból rendeztek tiszteletére tárlatot a legutóbbi években készült képeibõl a Mûcsarnokban. Nemcsak festõ, hanem szakmai vezetõ is, hiszen alapító tagja és hosszú évek óta elnöke az 1995-ben megalakult Magyar Festõk Társaságának. Az õ kitartásának, aktivitásának, állhatatos szervezõkészségének és kifogyhatatlan ötleteinek köszönhetõ, hogy ez a szervezet immár huszonegy éve mûködik. A mûvészeti élet és a festõszakma szempontjából fontos tevékenysége sokat elárul Kováts Albert mûvészi és emberi értékeirõl, szakmai hozzáállásáról, és szervesen hozzátartozik alkotói pályájához is. A jelenlegi születésnapi tárlat ezért csak úgy lehet teljes, ha valamilyen módon a Magyar Festõk Társasága is megjelenik. A kurátor felkérésére a kiállításon szereplõ alkotók mûveikkel elsõsorban a 80 éves mestert köszöntik. A 27 festõ nem reprezentálhatja ugyan a közel 300 tagú szervezetet, de alapelvei a bemutatásra jó alkalmat kínálnak.
 
Kováts nem végzett képzõmûvészeti fõiskolát. Szabadiskolában tanulta a szakmát az ötvenes évek elején, közben többnyire segédmunkásként dolgozott, melyet két 56-os börtönév vágott ketté. 1969 óta a Mûvészeti Alap tagja, aztán a röplapozás miatt elszenvedett börtönbüntetés miatt 1956-os emlékérem elismerésben részesült. 1999-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki.
 
A hatvanas évek végén festett misztikus tájait Vajda és Paul Klee szelleme ihlette. Nagy témája: Jarry Übü királya, mûvészetének emblematikus alakja Übü, illetve az "übüség". Az Übü-sorozat a politikai elvek és a napi gyakorlat ütközésébõl származik. Otthonos ebben a gondolati világban.
 
A bensõséges víziók festõje. Képeinek fontos motívuma a labirintus, a hálózat, a térképszerkezet, amely jelképesen az emberi lét, illetve az aktuális, mindenkori hatalmak útvesztõi izgalmának felidézõje. Festõi munkássága mellett 1991 óta ír, publikál képzõmûvészeti és várostörténeti vonatkozású cikkeket, 1993-1998 között képzõmûvészeti mûsorokat szerkesztett az MTV-ben.
 
Kedvelt kompozíciós eleme a míves-rajzos, nagy befoglaló forma, amelynek kontúrján belül fantasztikus utazás kezdõdik egy aprólékosan kidolgozott, valószínûtlen tájon. Tiszta, hûvös, zenei hatású, precíz a szürrealizmusa groteszk elemekkel - ahogy Forgács Éva fogalmaz.
 
Übü-önarckép
 
Übü-önarckép
 
 
Szeszélyesen indázó vonalakkal, pontok, pöttyök, szálas vonalkák sokaságával ír rájuk olyasmit, ami lehetne repülõgéprõl nézett szántóföld, tán sakktábla, régészeti ásatás vagy sütemény közelrõl. A lényeg a kapcsolódó képrészlet és a hatása. A kompozíció jelenti az elsõdleges eszközt a gondolatok kifejezéséhez, miközben üvölt vagy nevet Übü.
 
A rendezettség árad Kováts képeirõl. Életünk meghatározó fogalmairól szól, gondolataink gördülékenységét segítõ olaj vezeti rajzait, és gyakran fut a képkereten túlra utalásaival, illetve oda vezetõ súlyos történelmi, irodalmi építõköveiként. Ilyen a Tengerre magyar! és a Van kiút. Vagy a Ma kõhalom képe. Ezek kapaszkodóul is szolgálnak a képek értelmezéséhez. Mindennapi közbeszédünk kedvenc szavait használja.
 
Egyszerre hivatalnok és világot kigúnyoló mesélõ. A szerkezetrajzai tisztán felvázolt kompozíciók. Pedáns rend uralkodik képein néhol barokk formákkal, melyet a tiszta ész vezet az értelmes tartományokon keresztül. Zenei akkordok zendülnek fel képein.
 
Évtizedekig kollázsaival forrt össze a neve, ahol, mint gyorsan pergõ filmen, úgy kapcsolódnak egymáshoz a képdarabok, új jelentést alkotva. Öntörvényû alkotásrendszert hozott létre, melyen keresztül kimutatja a világ kommunikációs hegeit. A két torony címû szobra a New York-i katasztrófa emlékét idézi. Kováts arról gyõz meg minket, azt bizonyítja, hogy a mûvészet tág teret ad az alkotásra, ha a képeket, képtöredékeket egymás mellé illesztjük. A kollázsok során a felhasznált elemek saját testüket, arcukat adják az új alakhoz. Így válnak képei színházi jellegûekké. 
 
A kalligrafikus finomságú kecses vonalakat éppen úgy alkalmazza, mint a tömör, tömött és erõteljesebb mintázatokat. Nála izgalmas, talányos alakvariációkkal találkozunk, amiket szavakkal nehéz elmondani. Expresszív, ironikus, szürreális figurákat egyaránt teremt artisztikus, míves felületein.
 
Alkotásai gyakran lírai szaggatottságú látomások, melyekben a színtiszta borzalom is lehet tragikomikus. Sokrétû és rangos az életmûve.
Novák Imre
A cikk 2017. január 21-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 

Magyar Mûvészeti netLexikon n Dátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online n NapSziget folyóirat n NapSziget Mûvészeti Díjak n NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereink n Médiaajánlat
 

 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2017