vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM
Az utolsó Holnapos
Dutka Ákosról
Hosszú idõt adott néki a Sors, hiszen 91 évig élt, és beszélt hozzánk, szólt tiszta nyelvével, költészetével s szava a "szavak szép zenéje" volt.
 
Dutka Ákos a századelõ jelentõs alakja, költõ, író és lapszerkesztõ, Ady Endre barátja. Nagyváradon született, iskoláit is itt végezte és elõször szülõvárosában a Szabadság címû lapnak lett munkatársa. Huszonnégy éves volt, amikor Amerikába utazott, majd bejárta egész Európát. Sokat tanult, tapasztalt, dolgozott.  Hazatérése után a Nagyvárad címû lapnál vállalt állást a lap színházi rovatának vezetõjeként. 
 
Versei különbözõ lapokban: az Új Idõkben, A Hétben, a Pesti Naplóban, a Népszavában és a Nyugatban láttak napvilágot.
 
A nagy korszakos jelentõségû Holnap Társaság egyik megalapítója, ahol Ady harcostársa. Az új magyar irodalomban egyaránt nagy szerepet játszott a század eleji Nagyvárad. A Nyugat mellett a legszámottevõbb irodalmi csoportosulás alakult ki. Itt volt újságíró Krúdy Gyula s érlelõdött költõvé Juhász Gyula; de itt élt a kiváló novellista Biró Lajos is, illetve a magyar kabaré megteremtõje, Nagy Endre. Nagyvárad a magyar közélet szellemi bölcsõje volt. Holnap címmel kiadták a társaság antológiáját. Antal Sándor az elõszavában azt írta: "...mindazok a magyarok idetartoznak, akik elégtek, meghaltak a holnapért!"
 
Dutka Ákos
 
Dutka Ákos
 
És kik voltak õk?
 
Szebb jövõt! A természet szépségét csodálni. Küzdeni a nemes célokért. Az utolsó HOLNAPOS Dutka Ákos volt. Õk heten: Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emõd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka és a szerkesztõ: Antal Sándor. A Holnap - amely 1908. szeptember 6-án jelent meg elõször Nagyváradon - megrázta az egész országot, az irodalmi közvéleményt. Csak hetven példány fogyott el belõle, mégis errõl beszélt egész Magyarország.
 
Dutka Ákos kedves, kék-meleg tekintetû, ezüstös hangú, fehér szakállas ember volt, a magyar irodalom kedves kis öregje. Megható természetközelségben élt, barátai a fák, a virágok, a madarak, a gyerekek és a meleg õszi csend, amit nagyon szeretett, ezt Õszi verõfény címû versének néhány sora is tükrözi:
 
"A varjú rét friss-pompás zöldje villog,
mint smaragdszín selymû drága kendõ,
messze mögötte, mintha lángban állna,
rozsdaszín orommal ég az erdõ."
 
Mily csodás látványa a szavaknak! S "a lelkekben vajúdik száz új csoda álom".
 
Elsõ verseskötete 1904-ben Vallomások könyve címmel jelent meg szülõvárosában, majd ezt követte A föld meg a város s néhány év múlva az Új versek könyve, majd az Ismeretlen Ceasar, és már a harmincas évek elején látott napvilágot a Cédrusfa csellón.
 
Az elsõ világháború után Budapestre költözött, vezércikkírója és szerkesztõje lett a Friss Újságnak. 1944-ben nem hagyta el a fõvárost, Máriaremetére költözött, és csak hosszú hallgatás után, 1955-ben jelentkezett új, Fél évszázad viharában címû kötetével, valamint a Remetei képeskönyvével. Majd ezeket követte a Holnap városa és a Nagy kaland, utószavában olvasható Halasi Andor irodalomtudós méltató soraival: "Dutka Ákos költõi lélek, költészetében bátor, kimondja igazát, lesújt az életet dúló gonosz szókra, nem leplezi, hogy miben látja a jövõt, építi a tisztább és igazságosabb új életet, mindenki számára."
 
 
A vénség balladája kötetébõl a Végrendelet címû versét idézzük:
 
"Hogy voltam, éltem sokszor lelkesülve
hírdesse néhány árva verssorom.
S ha nem lenne szív
hol visszhangra lelne
szórjátok kertemben szét
Maradék porom.
Feltámadok színként,
illatként lebegve,
az esti szélben bókoló
virágokon."
 
Még két kötetet említek meg: a Holnaptól Remetéig és a Kallódó dallamokat. "Dutka Ákos nem volt forradalmár, de élete nagy fordulatai idején, a válságos, súlyos pillanatokban ott volt abban a nagy szellemi hadseregben, mely bontogatni kezdte a régi világ épületeit" - írta Ruffy Péter a Félszázad viharában címû kötet elõszavában.
 
Versei a századforduló, a század eleji idõszak mélabús hangulatát idézik, de látódik Dutka Ákos bölcselkedõ hajlama, s lírájában néha érzõdik Ady hatása.
 
Alkotókedve mindvégig megmaradt, s hosszú élete folyamán sok szép könyvet hagyott ránk. 
135 éve született, az õsz hajlatán, amikor a köd elõreküldte már fehér ködfátyolát.
Fenyves Mária Annunziata
A cikk 2016. december 20-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra

 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 

Magyar Mûvészeti netLexikon nDátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online nNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása nNapSziget a Mûvészetekért Alapítvány nPartnereinknMédiaajánlat
 

 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016