vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Bécsi bepillantás Molnár-C. Pál mûvészetébe
Az idei, tizedik alkalommal megrendezett Szakrális Mûvészetek Hete - Ars Sacra Fesztivál - programsorozatához dr. Perényi János, Magyarország Ausztriába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete felhívására most elõször az osztrák fõváros is csatlakozott. A Collegium Hungaricumban szeptember 17-én "Százgyökerû szív" mottóval megtartott összmûvészeti nyitórendezvényt 18-án a Pázmáneumban a Soproni Petõfi Színház Babits Mihály: Jónás könyve címû elõadása követte, szeptember 21-én pedig ugyancsak a Pázmáneumban Molnár-C. Pál unokája, Csillag Péter tartott vetítettképes elõadást a neves festõmûvész életérõl és egyházmûvészetérõl.

Csillag Péter előadása

Ars Sacra - Molnár-C. Pál est - Csillag Péter elõadása

"Molnár-C. Pál korának és a hit témájának hiteles ábrázolója és közvetítõje" - ezekkel a szavakkal nyitotta meg az estet Varga János atya, a Pázmáneum rektora, majd egy az intézetben õrzött Molnár-C. Pál-alkotást is bemutatott a közönségnek. A Golgota címû festmény, amelyen elsötétül az ég, de a kereszt mögött különleges fény jelenik meg, azaz az alkotás a dráma mellett a remény üzenetét is hordozza, találó belépõ volt a mûvész szemlélet- és alkotói világába, hiszen Molnár-C. Pál – mint hallhattuk is – leginkább a bizakodást, a derût sugározta az alkotásain keresztül. Jelképértékû egyik általa illusztrált verseskötet címe: Csak a fényre vigyázz! Megyery Sári (Sacy von Blondel) színmûvész-költõ könyvét Molnár-C. Pál nemcsak illusztrálta, de ezt a meggyõzõdésbõl fakadó felszólítást - Csak a fényre vigyázz! - élte és gyermekeire, unokáira is áthagyományozta.

Mielõtt a kivetített képeket végigszemléltük, Csillag Péter diakónus, a mûvész unokája, a budapesti Molnár-C. Pál Múzeum társvezetõje a magával hozott és rögtönzött kiállításként bemutatott alkotásokon keresztül felvázolta a mûvész életútját a bécsi magyar érdeklõdõknek. 

Molnár-C. Pál 1894. április 28-án született Battonyán; édesapja, Molnár József uradalmi intézõ volt a Battonya melletti Tompapusztán a László birtokon, édesanyja pedig, a svájci francia Jeanne Contat nevelõnõként érkezett Magyarországra a földbirtokos családhoz, majd férjhez ment a gazdatiszt Molnár Józsefhez és végleg Magyarországon maradt. Hét gyermekük közül az elsõ, Pál a földesúr jóvoltából Aradra került iskolába. A mûszaki érdeklõdésû kisfiút egy megnyert országos rajzpályázat terelt véglegesen a mûvészpálya felé. Budapesten felvették a Mintarajziskolába; megélhetését házi tanítóskodással kereste meg. 1919-1921-ben Svájcba került, Genfben és Lausanne-ban volt élete elsõ három kiállítása. Onnan a francia fõvárosba utazhatott, ahol egy svájci hölgy, cserébe párizsi tartózkodásának finanszírozásáért, egy Louvre-beli Tiziano-kép másolásával bízta meg. Molnár-C. Pál a Louvre-beli nagy- és kismesterek mûveinek másolását tekintette igazi iskolájának.

Csillag Péter elmondta: Molnár-C. Pál egyik mecénása szerint ahhoz, hogy valaki mûvész legyen, négy dologra van szükség: tehetségre, amit kapunk; mesterségbeli tudásra, amit megtanulunk; állhatatosságra, hogy döntéshelyzetben képesek legyünk a nehezebbet választani; és égi segítségre, õrangyalra. Molnár-C. Pált is mindezek vezették el a sikerhez. Párizsból hazakerülve Budapesten is elkezdett kiállítani, elõször a Belvedere Szalonban. Ekkor vette fel vezetéknevéhez édesanyja családnevébõl (Contat) a C. betût. E szignó a három napilapot jelentõ EST Lapok illusztrátoraként vált ismertté. Éveken át naponta küldte - még külföldrõl is - lendületes tusrajzait a pesti élet mindennapjairól.

1928 és 1931 között Rómába került ösztöndíjasként, Aba-Novák Vilmos, Pátzay Pál és Szõnyi István mellett elsõ lakója volt a Római Magyar Akadémiának. Boldog alkotóéveket éltek itt az ösztöndíjas fiatalok, egy életre magukba szívták Itália mûvészi levegõjét. Ekkor kezdett Molnár-C. Pál szürrealista stílusban festeni.

A római évek után itthon sorozatosan kapta a nagy egyházi megrendeléseket. Kõszegtõl Budapesten át Battonyáig országszerte számos templomban láthatók csodálatos szárnyasoltár-képei; több mint harminc freskót és oltárképet festett. Szokatlanul merész és közvetlen stílusban nyúlt a szentek ábrázolásához, emberközelbe hozta õket. 

Egyszer megkérdezték tõle, miként lehetséges, hogy egy egyházmûvész ennyi aktot fest, mire õ azt válaszolta, hogy a mûvész, amikor aktot fest, akkor is imádkozik: dicsõíti a Teremtõt az élet és a forma szépségéért. Azt vallotta, hogy a Teremtõ két legszebb alkotása a nõi test és a ló. Mezõhegyesen 1952-ben festett Lóportréja is utóbbiról tanúskodik.

Molnár-C. Pál élete végéig játszott; stílusokat, témát váltott, könnyedén és sokat festett, páratlanul sokszínû és gazdag életmûvet hagyott maga után. 1981. július 11-én halt meg, 87 éves korában. Néhány héttel korábban, amikor letette az ecsetet, azt mondta: "Boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit legjobban szeretek, végigjátszottam az életemet."

Elõadása végén Csillag Péter szólt e gazdag életmû gondozásáról is. "Egy klasszikus képzõmûvészeti alkotás - az elõadómûvészettel ellentétben - nem a pillanatnak készül, hanem az örökkévalóságnak, ezért elõbb-utóbb minden mûvész eljut a kérdéshez, hogy mi lesz a mûveivel a halála után. Molnár-C. Pál kisebbik lánya, dr. Csillag Pálné Éva szép feleletpéldát adott erre: ott, ahol az életmû megszületett, a Gellért-hegy oldalában, a Ménesi úti villában, az egykori mûteremben, ahol a mûvész ötven éven át alkotott, családi gondozású, látogatható és rendszeresen programokat kínáló magánmúzeumot hozott létre" - tájékoztatott Bécsben a mûvész unokája.

S hogy kedvet csináljunk a 2011 óta közérdekû muzeális gyûjtemény felkereséséhez, hozzátesszük még, hogy a múzeum falai között a témában, stílusban, technikai megoldásban szokatlanul változatos életmû mellett a mûvész személyes használati tárgyai és a családi emlékezet keltik életre az alkotót. A gazdag mûvészeti hagyaték keresztmetszetét mutatja be az állandó Molnár-C. Pál-kiállítás, amelynek anyaga idõrõl idõre témák szerint változik, például Itália, Az út, A sport mûvészei, Molnár-C. Pál és Párizs címmel. 2008 óta pedig a szomszédos, Molnár-C. Pál idõsebbik, Magda lányának egykori otthonából kialakított lakásmúzeumban, a lakók nevét is megörökítõ Tavasz Teremben nagy mesterek családi gondozásban lévõ gyûjteményeit mutatják be. Mindezekrõl bõvebben a http://www.mcpmuzeum.hu/ honlap nyújt bõvebb tájékoztatást, s ugyanitt a mûvész alkotásainak igen nagy száma is megtekinthetõ.

Építõ és gazdagító volt ebbe a hangulatba Bécsben is beleízlelni.

Varga Gabriella
a Kõrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)
A cikk 2016. szeptember 24-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra

 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  nDátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online  nNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  nNapSziget a Mûvészetekért Alapítvány nPartnereinknMédiaajánlat
 

 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016