vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Beszédes csend
Cséby Géza: Sors-címerkép - Mozaikok egy család
XIX. és XX. századi történetébõl címû kötetérõl
Karol Irzykowski lengyel író szerint: "A becsületesség olyan erény, ami az embernek sokba kerül." Ez a gondolat az, ami a legjobban jellemzi Cséby Géza Sors-címerkép címû új kötetét.

A lengyel kultúra keszthelyi nagykövete családja történetét, életét és két nemzet sorsának összefonódását, történelmének egy szeletét tárja elénk.

Nem mindennapi munka a kötet, mivel a leltárba vett emlékeket és a felgyülemlõ információkat, adatokat mind áttekinthetõ, értelmezhetõ fejezetekbe kellett rendezni, tömöríteni, a lényeget mindig szem elõtt tartva. Kutatómunkája során nyilván rengeteg egymáshoz kapcsolódó, illeszthetõ mozaikra talált, amelyek így sokszínûvé tették a kötetet.

Cséby Géza rendkívül szemléletesen mutatja be a XIX-XX. századi történelmet s benne családját. A könyvben megelevenedik minden, amit emberként át lehet vagy túl lehet élni: háború, megpróbáltatás, kudarc, megaláztatás, tragédia, hõsiesség, barátság, szerelem, félelem, menekülés, fájdalom, útkeresés, megnyugvás, hála.

Elsõ áttekintésre is látszik, hogy aprólékos pontossággal, kifogástalan adatokkal és magyarázatokkal szolgál. Minden mondatából kitûnik, hogy különös figyelmet szentel a témák alapos körüljárására. Olykor mégis továbbvinne a kíváncsiság, szûkszavúnak bizonyul.

Ez a kötet olyan családtörténet, történelmi dokumentum, amelyben az elmúlt idõk nem szépülnek meg a messzeségtõl, inkább értelmet adnak a történéseknek, növelik jelentõségüket.

A könyv képanyaga is kitûnõ, olvasás közben szinte megelevenednek az események. A családi fotókat, dokumentumokat is láthatunk. Így válik hiteles forrássá azoknak, akik kíváncsiak két ország, Magyarország és Lengyelország sorsközösségére.

Ezzel a könyvvel lassan haladva kell ismerkedni, érdemes visszalapozni, átgondolni, hagyni ülepedni a birtokba vett ismereteket és újra rácsodálkozni az eseményekre, történésekre. Vannak szempontok, amelyek alapján a történelemkönyveket írják, szerkesztik, s bármennyire is hitelesek a tankönyvek, nem tudják átadni azt az élményt, azt a fejezetek utáni beszédes csendet, amelyet Cséby Géza Sors-címerképe ad életekkel, sorsokkal, próbatételekkel, megrendítõ tanulságokkal, megújulással, múlt és jelen egybefonódásával és a jövõre való kihatásával. 

Lengyelország azon értékes része a világnak, ahol az emberek az átlagosnál jóval magasabb erkölcsi tartásukkal mindig kiemelkedtek a többi nemzet közül. A hitük, a tenni akarásuk és hazájukhoz való hûségük az, ami már annyiszor megmentette õket.

Nagy erénye a Sors-címerképnek, hogy olvasása után nem csupán a sötét idõszakok maradnak meg bennünk, hanem a fény is, a remény fénye az újrakezdéshez, egy belsõ hang megtalálásához. A lengyelek gyõzelme a történelemben, a szeretet gyõzelme a gyûlölet felett és a becsület gyõzelme az aljasság felett.

Szendrei Ildikó


*

Cséby Géza édesanyja lengyel menekültként került Magyarországra, s itt ismerkedett meg férjével. Házasságukig azonban az amerikai hadifogságon és az ausztriai koncentrációs táboron át nagyon nehéz út vezetett. Varsó után ismét Budapest, majd Keszthely, ahová édesapja a hadifogságból érkezett. A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ nyugalmazott igazgatója, az író, költõ, a mûfordító édesanyjától tanulta a lengyel nyelvet, melyen keresztül ismerkedett a lengyel irodalommal is. Kötetében a család életét a XIX. és XX. századi történeteken keresztül mutatja be.

A cikk 2016. augusztus 7-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra

A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n Dátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online  n NapSziget folyóirat  n NapSziget Mûvészeti Díjakn NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereinkn Médiaajánlat
 

 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016