vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM
"Verõfényes" versünnep Bécsben,
a költészet napja tiszteletére
Április 9-én délelõtt a bécsi Collegium Hungaricum dísztermében huszonegyedik alkalommal gyûltek össze a VERÕFÉNY barátai, vagyis a Bécsi Magyar Iskola e néven ismertté vált versmondó versenyének résztvevõi és közönsége. Lengyel Ferenc tanár úr és a tanintézmény közössége évrõl évre ezzel a programmal tiszteleg a magyar nyelv és a nemzet lírikusai elõtt. 
 
Az év költõjéül - halálának 75. évfordulója apropóján - ezúttal Reményik Sándort választották, az idei vetélkedõ mottóját is tõle kölcsönözték: "Hogy ne lehessek soha senkié, / És ne lehessen enyém senki se. / És legyek mégis a mindenkié, / És legyen enyém az egész világ" (Predesztináció). A Központi Szövetség és a Kaláka-Club támogatásával megvalósuló idei versenyen harminc szavaló vett részt az elemi iskolásoktól a végzõs gimnazistákig. A mûsort felnõttek versmondása és a díszvendégként jelenlévõ békéscsabai költõ, Péter Erika verses-zenés bemutatkozása színesítette.
 
"Hagyományõrzés, nyelvünk elõtti alázat és a költõink elõtti fõhajtás késztet, hogy hívjunk és várjunk a versenyre minden magyar vagy a magyar nyelvet szeretõ fiatalt Ausztriából" - mondta el köszöntõbeszédében a magyar nyelv és irodalom elkötelezett pedagógusa, Lengyel Ferenc. Hozzátette: Reményik Sándor az interbellikus korszak alkotója volt, akit Erdély tisztelettel, Magyarország megértéssel fogadott. "A legnehezebb években reménysugarat adott" - fogalmazott a verseny szervezõje, s emlékeztetett: a Pásztortûz címû folyóirat Reményik áldozatvállalásának köszönhette létezését. Templom és iskola címû híres versét a rendszerváltozás óta talán a legtöbbször szavalták, az Ahogy lehet és az Eredj, ha tudsz címû mûvei szintén közismertek. De a szelídebb hangú költõre is érdemes figyelni: ma is érthetõ, olvasható, követhetõ.
 
Minden diák szabadon választott verssel lépett színpadra, e mellett korosztályonként egy-egy kötelezõ versrészletet kellett mondaniuk az év költõjétõl. Idén könnyítésképpen elegendõ volt a kötelezõ versrészletet szép kiejtéssel felolvasni. Az általános iskolásoknak (V-VIII. osztály) a Csendes csodák részleteit kellett felolvasniuk: "Ne várd, hogy a föld meghasadjon / És tûz nyelje el Sodomát. / A mindennap kicsiny csodái / Nagyobb és titkosabb csodák. […] Nézd, árnyékod, hogy fut elõled, / Hogy nõ, hogy törpül el veled. / Nem csoda ez? S hogy tükrözõdni / Látod a vízben az eget." A felsõ tagozatosok (IX-XII.) a Kegyelem kezdõsorait kapták: "Elõször sírsz. / Azután átkozódsz. / Aztán imádkozol. / Aztán megfeszíted / Körömszakadtig maradék-erõd. / Akarsz, eget ostromló akarattal - / S a lehetetlenség konok falán / Zúzod véresre koponyád. / Azután elalélsz. / S ha újra eszmélsz, mindent újrakezdesz."
 
A megmérettetésen orosz, német és spanyol anyanyelvû gyermekek is indultak.
 
"Az én szívemben már mindenki elsõ díjat nyert, aki eljött. Mert eljött" - fejezte ki örömét Lengyel Ferenc, majd felcsendültek sorban a nagy magyar klasszikus költõktõl válogatott költemények, köztük néhány kortárs alkotással.
 
Az elõadásmód mellett a szövegismeretet és a kiállást is pontozó zsûri - Böröndi Lajos elnök (költõ, Mosonmagyaróvár), Benyák Mária (szerkesztõ, Pozsony) és Csire Márta tanárnõ (Bécsi Egyetem, Bécs) - az általános iskolások korcsoportjában Gál Barbarának ítélte a jól megérdemelt elsõ helyezést Kovács Barbara Ma rossz leszek címû versének hangulatos és meggyõzõ tolmácsolásáért. Szintén elsõ helyezett lett Gál Izabella is Gazdag Erzsi A méhecske inge címû szép költeményével. A felsõbb évesek közül Kocsis Emese, Szabó Bernadett, Bölcskei-Molnár Dávid és Schneider Júlia érdemelte ki az elsõ díjat, Bölcskei-Molnár Dávid pedig a felvidéki különdíjat is átvehette a zsûri pozsonyi tagjától. A második és a harmadik helyezéseket is megosztva osztotta ki a zsûri két-két tanulónak mindhárom kategóriában. Az oklevelek mellett a támogatók jóvoltából a verseny minden résztvevõje jutalomkönyvet is átvehetett Hollós Józseftõl, a Központi Szövetség elnökétõl.
 
Három felnõtt - versenyen kívüli - szavalatát és Péter Erika többkötetes, Békés megyei Príma-díjas költõ saját mûveibõl összeállított zenés mûsorát sem feledi senki, aki egyetértett Lengyel Ferenc tanár úrral abban, hogy "ez az áldott magyar költészet megérdemel ennyit: egy közös versünnepet", s tett az azért, hogy ez az ünnep igazi "verõfényes" legyen!
 
*
 
Április 9-én Bécsben a Collegium Hungaricumban a költészet ünnepe nem ért véget a szavalóverseny eredményének kihirdetésével és a díjak átadásával: "A vers az, amit mondani kell" jeligével délután 3 órára visszavárták mindazon gyerekeket és felnõtteket, akik kedvenc versüket vagy verseiket készek voltak másokkal is megosztani. A VERS-SOR-BAN hagyományteremtõ céllal indult, az irodalom- és versbarátok évi egyszeri és kötetlen találkozójaként, a magyarországi versmaratonok társrendezvényeként. A mintegy másfél órán át tartó versolvasási alkalom pompás kezdeményezésnek bizonyult és meglehetõsen élénk érdeklõdést váltott ki, hangulatát pedig hol az eltûnõdés, hol pedig a humoros rímek feletti derû jellemezte. Záró momentumként pedig Lengyel Ferenc tanár úr minden résztvevõt megajándékozott egy emlék-könyvjelzõvel, amelyen ez állt: "Egy lángot adok, ápold, add tovább..."
 
Reményik Sándor gondolatát a szívében is mindenki magával vitte - és bizonyos, hogy egy év múlva újra elhozza a huszonkettedik VERÕFÉNY-re és a második bécsi versmaratonra.
Varga Gabriella
 

Lengyel Ferenc tanár úr

Gál Barbara elsõ helyezett

Gál Izabella elsõ helyezett

Versenyen kívül a felnõttek is szavaltak - 1.

Versenyen kívül a felnõttek is szavaltak - 2.

Versenyen kívül a felnõttek is szavaltak - 3.

Péter Erika békéscsabai költõ

A díszvendégként jelenlévõ Péter Erika könyvei
A cikk 2016. március 14-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 

A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 

Magyar Mûvészeti netLexikon  n Dátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online  n NapSziget folyóirat  n NapSziget Mûvészeti Díjakn NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereinkn Médiaajánlat
 

 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016