vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
ESSZÉ, JEGYZET
A fõnök az fõnök
Így kezdõdik a fõnök tízparancsolata, majd azzal folytatódik, hogy neki igaza van. Mindig. Mert õ fõnök. Ha netán nem lenne igaza, akkor is érvényes a második és harmadik cikkely. Azért fõnök. Õ nem késik, csak akadályozták. Õ nem hazudik, csak félretájékoztatták. A fõnököt nem jó bírálni, mert odatesz, hogy oldd meg jobban! Ha személyes véleménnyel mégy be hozzá, az õ véleményével jössz ki tõle. Õ nem kiabál, nem utasít, csak kijelent és nyilatkozik. Ne hízelegj neki, inkább ismerd el érdemeit...
 
Vagy a kettõ ugyanaz?
 
Neki sosincs ideje, hisz' rettentõen elfoglalt. A fõnököt nem illik zavarni, mert fontos ember. A fontos emberek nem érnek rá soha. Nekik valaki-valami mindig fontosabb, mint amivel/akivel épp törõdniük kellene.
 
Elém került egy vallomás:
 
"Apám fontos ember volt a világ szemében, orvos. A gyógyításnak szentelte életét. Csak a betegeivel törõdött. Mi, gyerekek alig láttuk. Amikor hazajött, fáradt volt, nem volt szabad zavarni. Anyám néha panaszkodott, hogy miért nem tudunk mi is úgy élni, mint egy normális család. Közösen kirándulni, este együtt vacsorázni, de apám azt válaszolta: »Nem hagyhatom a betegeimet!« Mi is betegek voltunk, lelkileg: nem volt apánk.. Õ kitüntetéseket kapott. Köszönõleveleket. Gratulációkat. A hála, az elismerés szavait. Nem jött el az esküvõmet követõ vacsorára, mert elõadást tartott. Többször szerepelt a tévében is, de én be sem tudtam kapcsolni a készüléket, ha õt mutatták. Haragudtam mindarra, ami elrabolta tõlünk. Apám nyolc éve szívrohamban meghalt. Nagyra tartom õt. Kemény, szívós, vasakaratú ember volt. Sok beteg embernek õ jelentette a »reményt«. De..." (Igen címû folyóirat, 2005, június)
 
De... Ott van ez a de... Hányféle mentséget fel lehetne hozni a fõnök mentségére: határidõk, felelõs beosztása, kapcsolattartás a beosztottakkal, a temérdek munka, ügyintézés, tanácskozás, telefonhívás, anyagbeszerzés, projektek, értékesítés, a folytonos idõhiány, a sürgetõ tennivalók, a fojtogató elvárások és bankhitelek. S még ott az asszony s a gyerekek. Mindenki csak követelõzik. Hát csoda, ha kiloccsan az a bizonyos edény? Csoda, ha elszakad a cérna?... Hogyne üvöltene az irodában vagy amikor épp hazaért? Hogyne veszítené el a türelmét? Lemerült és kimerült, és már nem tudja kezelni a problémákat, nem tud ura lenni önmagának, mint a folyó, mely, ha megárad, elszakítja a gátat...
 
Mielõtt azonban nekiesnénk, hogy kivesézzük és megváltoztassuk a nehéz embereket - jelen esetben a fõnököket -, egyszer induljunk ki magunkból. Megfigyeltük már azt, hogy, amikor egyre több emberrel kezd meggyûlni a bajunk, az bizony azért van, mert mi magunk lettünk elviselhetetlenek? S ez még attól is független, hogy csendes természetûek vagy lobbanékonyabb fajták vagyunk. Már a múlt század végén egy bizonyos Domenico Di Masi nevû olasz úriember, nem mellékesen szociológus, a sok fõnöki túlkapás láttán arra a megállapításra jutott, hogy szinte mindig a kevésbé rátermetteket teszik meg a rátermettek fõnökének, s ez a fajta rossz kiválasztódás/kontraszelekció a munkaszervezésben a mai versenyszellem egyenes következménye.
 
Emiatt alakul ki a sok alá- és fölérendeltség is. Bizonyos szintig ez elviselhetõ, de mit kezdjünk a basáskodó fõnökkel? Vegyük fel a kesztyût? Adjuk be a felmondást? Mi is alázzuk vissza? Bocsátkozzunk vitába, s ne hagyjuk az igazunkat?
 
A szakemberek túlnyomó többsége szerint, ha ideges a fõnök, nem kell felvenni a kesztyût. Senkivel sem érdemes hajba kapni. Túl rövid az élet ahhoz, hogy civakodásra pazaroljuk. Felmegy a vérnyomásunk, agyvérzést, szívrohamot kaphatunk, cukorbetegekké válhatunk stb. Ne futamodjunk meg, hanem próbáljunk higgadtak maradni, õrizzük meg nyugalmunkat. Ne engedjük, hogy sodrunkból kihozzon, maradjunk tárgyilagosak. Legyünk tisztában azzal, milyen embertípushoz tartozik õ is, mi is.
 
- Aki agresszív, azt hagyjuk, hogy eressze ki a gõzt. Ha támad, kritizál, ne kössünk bele. Szólítsuk néven, mondjuk el véleményünket barátságosan.
- A nyavalygóst hallgassuk végig, kérjük együttmûködését, s ha ez sem segít, kérdezzük meg tõle, szerinte hogy lehetne pontot tenni az ügy végére.
- Ha közömbös, ne kommentáljuk hallgatását, hanem bátorítsuk: nyíljon meg. Esetleg beszéljünk meg vele egy újabb találkozót, vagy éreztessük vele: számít a véleménye. Figyeljünk fel odavetett viccelõdéseire vagy csipkelõdõ megjegyzéseire, hisz' ezek is rejtett üzenetet hordozhatnak.
- A pesszimistával szemben tanúsítsunk derûlátó hozzáállást. Legyünk tényszerûek. Elõzzük meg õt abban, hogy elhamarkodottan negatív következtetéseket vonjon le, számoljunk be a sikerekrõl. Ha kell, legyünk készek arra, hogy nélküle oldjuk meg a helyzetet.
- A tudálékos fõnök esetében kerüljük a kategorikus kijelentéseket, de legyünk felkészülve a témából. Ellenvetéseinket próbáljuk kérdés formájában elõadni, s ha lehetséges, akkor beszéljünk vele kettesben.
- A bizonytalant pedig segítsük, hogy mondja el, fogalmazza meg kételyeit és fenntartásait. Segítsünk neki elemezni a tényeket, s abban is nyújtsunk ötletet, milyen lehetséges megoldásokat ajánlanánk, hogy felállíthassa a megoldások elsõbbségi sorrendjét. Ez abban is segít majd, hogy tudjon nemet mondani, ha kell.
 
Nemrég Ferenc pápa is azt ajánlotta a házaspároknak konfliktusok idejére, hogy ez a három szó jellemezze beszédüket: szeretném, kérem, köszönöm.
 
A fõnök-beosztott viszony is elsõsorban emberi. Az ember kapcsolati lény, kapcsolatra született, kapcsolatban élõ lény. A kapcsolathoz elengedhetetlen a kapcsolattartás: szavakkal, tekintettel, gesztusokkal. Fontos, hogy urai legyünk érzelmi világunknak, féken tartsuk dühkitöréseinket, de még fontosabb, hogy emberi, korrekt, szeretetteljes beszéddel húzzuk ki a rossz méregfogát. Ne halogassuk a problémák meg-, illetve kibeszélését. Ne hagyjuk, hogy elfajuljanak.
 
Szokjunk le a sehova sem vivõ pletykákról és kritizálásról. Azzal csak mérgezzük lelkünket, környezetünket. Sokkal inkább nyert ügyünk lesz, ha a kapott kritikákat jelzésnek fogjuk fel, s komolyabban vesszük, mint a dicséretet.
 
Ha a másik ideges, kiborult, felcsattant, zsémbes, legyen türelmünk végighallgatni. Éljük bele magunkat az õ helyzetébe. Ne magyarázkodjunk, s ne hárítsunk. Ha meg velünk esett meg, hogy dühbe gurultunk, lehet mély levegõt szívni, járni egyet, fát hasogatni a színben vagy földhöz vágni egy rozsdás fazekat, de ne bántsuk meg se a másikat, se Istent.
 
Anselm Grün, korunk bencés misztikusa állítja: a felelõs vezetõnek elsõsorban saját szenvedélyeivel kell megbirkóznia. Elõször önmaga vezetésére kell képesnek lennie. Ehhez alázatra, helyes önismeretre, emberi érettségre, igazságosságra, apai szelídségre, lelki erõsségre, a csendet szeretõ békére van szükség. 
 
Mindenki saját maga fõnöke...
Sebestyén Péter
A cikk 2015. május 12-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az ESSZÉ, JEGYZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2015