vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS KÖZÉLET
Huszonöt éves az újra-kivívott sajtószabadság Romániában - ennek köszöntéseképpen
bemutatunk néhányat Hargita megye vezetõ sajtó- és médiaorgánumaiból
 
Olvasók, hallgatók és nézõk kedvence:
Új Kelet hetilap, Mix FM rádió és Fény TV
Sokat beszélünk ebben az évben arról, hogy huszonöt éve változott a politikai rendszer Romániában, s e közben számba vesszük azt is, hogy milyen új kapukat nyitott meg a társadalom életében az új, demokratikus fordulat. Ezek között okkal illõ és méltányos szóba hoznunk, hogy bõ négy, az önkényuralom szorításával sújtott évtized után a sajtó körül is kitágult a tér, szabad lett a szólás. E nagyon jelentõs vívmány negyedévszázados évfordulóját három olyan székelyföldi sajtó-, illetve médiaorgánum bemutatásával köszöntjük, amelyek ugyan kereskedelmi tömegkommunikációs eszközök, ám "tekintélyes mértékben vállalják a közszolgálati szerepet ott és akkor, ahol és amikor értékeket lehet és kell közvetíteni". Hodgyai Edit, a gyergyószentmiklósi Kelet Info Media Group ügyvezetõ igazgatója az általuk mûködtetett Új Kelet megyei hetilap, a Mix FM városi rádió és a Fény TV bemutatásán túl a munkájukat meghatározó, megingathatatlan sarokkövekrõl is beszélt lapunknak. 
  
 Hodgyai Edit
  
- Milyen célok hívták életre 1998-ban Gyergyószentmiklóson a Kelet Info Kft-t? 
  
- Cégünket azzal a nem titkolt szándékkal alapítottuk, hogy a Gyergyói-medence térségében hetilapot mûködtessünk. A valamivel késõbb Új Kelet névre keresztelt, A3-as méretû újságunkat kezdetben 4 oldalon, a megjelenés harmadik kiadásától pedig 8 oldalon adtuk ki, majd az igény növekedésével a terjedelmet 12, késõbb 16, majd 20 oldalra növeltük. Tizennyolcadik évfolyamában járó kiadványunk jelenleg 24 oldalas terjedelemben jelentkezik. Célunk a térség igényes lakóinak mindenre kiterjedõ, valósághû tájékoztatása, a közéletben történtek pontos és hiteles ismertetése az olvasóval. Elsõdleges törekvésünk, hogy minél szélesebb körû olvasóközönséget megszólítsunk, pártoljuk a térség irodalmi alkotóit, segítsük a társadalmat építõk munkáját. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hasznos és fontos, idõszerû tájékoztatást élményszerûen tegyük, erre utal a mottónk is: Az olvasható hetilap. 
  
Új Kelet 
  
A lapszerkesztés mellett szerkesztõségünk aktív szerepet vállal városszintû rendezvények megszervezésében, ugyanakkor saját rendezvényeink is vannak, amelyek a különbözõ rovatok témakörei köré csoportosulnak: immár hagyományossá vált a Nagypityóka és szeretet elnevezésû versenypályázat, amellyel bevontuk a vidék burgonyatermelõit, a begyûjtött terméssel segítve városunkban a Szegények konyháját. Szociális jellegû rendezvényeink is rendszeresek, amelyek révén adományokat gyûjtünk a helyi hátrányos helyzetû közösségek - romaiskola, árvaházak, öregotthonok - javára. Ugyanilyen fontosak számunkra a kulturális programok, író-olvasó találkozók és más hasonló rendezvények. 
  
Fáradozásaink meghozták a gyümölcsöt: hetilapunk, meggyõzõdésem szerint a sokrétûségének köszönhetõen, még az ezredforduló küszöbén létjogosultságot szerzett a Hargita megyei piacon. A kezdetben csak Gyergyószentmiklóson forgalmazott Új Kelet ma elérhetõ és olvasható a Gyergyói-medence valamennyi településén, ugyanakkor tekintélyes olvasótábort nyertünk Maroshévízen is. A távolabb élõk pedig az interneten követhetnek bennünket figyelemmel, a www.ujkelet.ro és a www.facebook.com/ujkeletonline oldalakon. 
  
Mix FM Rádió 
  
- Bizonyára a hallgatói igény sürgette egy helyi rádióadó elindítását. Mióta sugározza mûsorát a Mix FM Rádió? 
  
- Tizenöt évvel ezelõtt, 2000 novemberében nyílt lehetõségünk egy helyi rádió mûködtetésére. A Kelet Info Kft. ekkor valósította meg azt a Gyergyószentmiklóson és környékén fogható, napi 24 órás mûsorral jelentkezõ Mix FM Rádió-t, amely gyakorlatilag az Új Kelet hetilap kistestvéreként jött létre. A város és a Gyergyói-járás elsõ rádióadóján szólalhattunk meg, tehát nem volt hagyománya a rádiózásnak. Különös hangsúlyt fektettünk a szerzõdtetett munkatársak szakmai képzésére; ennek köszönhetõ, hogy közvetlen, barátságos, emberi hangon szóló rádiót építhettünk ki. A Gyergyószentmiklósról sugárzó Mix FM Rádió kereskedelmi adó ugyan, de tekintélyes mértékben vállalja a közszolgálati szerepet ott és akkor, ahol és amikor értékeket lehet és kell közvetíteni, hiszen a hírközlés, a pontos tájékoztatás, a figyelmeztetés egyben segítségnyújtást is jelent. Mind a mai napig ebben a szellemben szól és szólítja meg környezetét a Kelet Info Kft. másodikként létrejött médiamûhelye, az FM hullámsáv 91,2 MHz-es frekvenciáján fogható Mix FM Rádió. 
  
Történetünk következõ fontos dátuma 2001. június, amikor újabb mûhellyel gyarapodott a Kelet Info Kft: ekkor vállaltuk át a Csíkszeredából sugárzó Mix FM Rádió (89,3 Fm) mûködtetését. Versenyvizsgák által új mûsorvezetõket alkalmaztunk, és viszonylag rövid idõ elteltével a leghallgatottabb rádióadók között jegyezték mûhelyünket. Mindezt akkor, amikor a megyeszékhelyen négy rádió versengett a hallgatóság kegyeiért. Már a kezdetektõl az önfenntartást tûztük ki célul, ennélfogva természetes, hogy létkérdés lett a gazdasági szempontok érvényesülése, oly módon, hogy ne sérüljön a rádióadónkról kialakult kép. Sikerült, és ezt a szerkesztett mûsorok által vállalt, a közösségünk irányába tett szolgálatunk révén értük el. Már a kezdeti idõszakban sikeres rendezvényeket szerveztünk neves honi és külhoni meghívottakkal, ezen kívül folyamatosan szervezünk üzleti találkozókat, bálokat és más programokat. 
  
A Kelet Info harmadik médiamûhelyét, Gyergyószentmiklós történetében pedig a második rádiót is megszólaltathattuk 2003 májusában. Az Extra Rádió (91.2 FM) a szokásostól eltérõ korosztályt igyekezett megszólítani. Elsõdleges törekvésünk volt, hogy az Extra a jövõ intézménye legyen, úgy, hogy a tegnap slágereire alapozza zenekínálatát. A Mix FM kistestvére alázattal követte nagyobb társait mind tartásban, mind pedig mûsorpolitikában. A közszolgálatiság itt sem volt fogalom, hírmûsorai továbbításakor nem ismerte a megalkuvást és az önös érdekek fogalmát. Valósághûen tájékoztatott, a közszolgálati szerepvállalás az Extra Rádiónak is az erõssége volt minden indokolt esetben. 
  
Azért ez a temérdek múlt idõ, mert idõközben a politika beleszólt a dolgok menetébe, megszûnt a Mix Rádió Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában, így az Extra rádió átnevezésével tudtuk továbbvinni a Mix sugárzását, sajnos csak Gyergyószentmiklóson. Elérhetõek vagyunk a világhálón is, a www.mixradio.ro oldalra kattintva a rádió online is hallgatható, Facebook-oldalunk címe pedig: www.facebook.com/mixfmradio.gyergyoszentmiklos 
  
Fény TV
  
- Elérkeztünk a város másik nagy hírforrásához: a Fény Tévéhez, amely szintén Önökhöz tartozik. Ezt a kezdeményezést milyen pillérekre építették? 
  
- A Kelet Info Kft. történetében 2003 júliusa az újabb határkõ: ezúttal városi televíziót indítottunk el Gyergyószentmiklóson. Miután megvásároltuk a helyi stúdiót és a hozzá tartozó helyi csatornát, az elengedhetetlen átrendezéseket követõen berendezkedtünk a helyi készítésû mûsorok gyártására, oly módon, hogy csatornánkon zavartalanul jelentkezett az átvett mûsorok szórása, akárcsak a képújság-szolgáltatás. Új intézményünknek nevet adtunk, röviddel ezután pedig hírmûsorral jelentkeztünk. A FényPont híreit naponta láthatóvá tesszük a tévéadónk nézettségi térségének legfontosabb eseményeivel, rendezvényeivel, történéseivel, a várható legfontosabb tudnivalókkal. Híradóink szerkesztésekor ragaszkodunk a Kelet Info médiamûhelyeinek hitvallásához: a hír szent, a vélemény szabad etikai alapelv szellemében igyekszünk körültekintõ, igényességre törekvõ munkát végezni. Televíziónk megteremtésével nem csupán hallatjuk szavunkat, hanem a lehetõ legtisztább képet alkothatjuk meg és közvetíthetjük Gyergyószentmiklós és környékének mindennapjairól. Adásaink a világhálón a www.fenytv.ro címen érhetõk el és várjuk az érdeklõdõk jelentkezését a közösségi oldalunkon is, melynek címe: www.facebook.com/fenytelevizio 
  
Kelet Info
  
- Napjainkban válságát éli a nyomtatott sajtó és nagy a konkurencia az elektronikus média piacán is. Hogyan tudnak megküzdeni ezekkel a nehézségekkel, kihívásokkal? 
  
- Mindahány médiamûhelyünk esetében szándékunkban áll mai mércével mért követelményekhez igazítani a szükséghatárokig meglévõ feltételeinket. Meggyõzõdésünk, hogy a munkánk végzéséhez szükséges technikai eszköztárunk bõvítésével, a meglévõk korszerûsítésével ez a célkitûzés is megvalósítható. Ez irányú törekvéseinkben, a tetemes többletkiadásokat igénylõ televíziónk mûködtetése óta beszûkültek a mindmáig önerõbõl megteremtett anyagi forrásaink. Idejében felismervén a helyzetet, létrehoztuk a Szókimondó Alapítványt, amely kifejezetten arra hivatott, hogy anyagi és szellemi segítséget nyújtson az Új Kelet, a Mix FM Rádió, valamint a Fény Televízió fenntartásában és fejlesztésében. Szûkebb értelemben, a Kelet Info élni akar a korszerû technikai és kedvezõ jogi lehetõségekkel. Tágabb értelmezésben, valamennyi hírközlõ eszközünkkel a térség szellemi és gazdasági életének a katalizátora és a véleményformálás korszerû és biztos, szilárd és hiteles eszköze kívánunk lenni. Szeretnénk elérni, hogy túllépve a mûködtetés nehézségein, akár az itthon maradás motiválása kérdéskörben is meghatározó szerepet vállalhassunk. A tehetségkutató, feltáró és pártoló struktúra irányába kívánunk továbbépítkezni. Rendszerünk nyitott, be lehet kapcsolódni erõfeszítéseink végrehajtásába. Meggyõzõdésünk, hogy valamennyi kezdeményezésünket akkor tudjuk sikeresen véghezvinni, ha minél szélesebb körbõl kapunk elismerést. 
Ránk nem jellemzõ, hogy az úton elfelejtenénk, kivel vagy kikkel érjük el céljainkat, hiszen ha temérdek törekvésünkbõl bármi megvalósul, akkor az végsõ soron a segítõinkkel közös sikerünk lesz. 
Varga Gabriella
A cikk 2015. május 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2015