vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Fidem pinxit - A hitet festette
Lukácsovits Magda erdélyi mûvésznõ életmûve albumban
"Festményeimen megpróbáltam közelebb vinni a vallási igazságokat az emberekhez, arra törekedtem, hogy meggondolkoztassam õket... Ha munkám a templomokban akár csak egyetlen embert is megindított, már nem volt hiába" - vallotta az erdélyi születésû, jelenleg Németországban élõ, nyolcvankettedik életévében járó és súlyos betegséggel küszködõ Lukácsovits Magda, akinek életmûvét méltán foglalták impozáns emlékalbumba. A mûvésznõ iránti, 2014. október 27-én Kolozsvárott megrendezett, kiállítással egybekötött bemutatón (is) tapasztalt óriási tisztelet, valamint a könyv megjelenése óta megfigyelhetõ hatalmas érdeklõdés mind azt jelzi: szükség volt ennek a gazdag életmûnek az összefoglalására, igény van rá, az érdeklõdõk szeretettel fogadják. 
  
Az ötlet és az öt évig tartó munkafolyamat 
  
Hatzack Idmar: "Ha azt kutatom, hogy hitvestársam, Lukácsovits Magda életmûvének könyv alakban történõ összefoglalásának gondolata hol gyökerezik, a 2007-es év végéhez és a 2008-as év elejéhez kell visszakanyarodnom:  
  
- a 2007 õszén a budaörsi Jókai Mór Mûvelõdési Központban a Magyar Történelmi Szalon Országos Szövetség által szervezett, Magda Erdélyi emlékek Csíktól Gyulafehérvárig címû kiállításán elhangzott méltatások s különösképpen Hajdú Gyula nyugalmazott gyulafehérvári teológiai rektor és az azóta elhunyt Losonci Miklós mûvészettörténész szavai, majd pedig a 
  
- 2008 márciusában a bajorországi Ettringenben rendezett kiállításon Vencser László laudációja 
  
indított arra, vagy inkább erõsített meg abban, hogy ezt a gazdag életmûvet jó lenne könyv formájában is összefoglalni. 
  
Sokáig érleltem magamban a gondolatot - egészen 2009 õszéig. Ekkor kezdtem el a kortanúk és a szakértõk részére a felkérõ leveleket kiküldeni, arra gondoltam ugyanis, hogy az albumba kerülõ képekhez csatoljuk hozzá azok leírásait is, mégpedig két megközelítésben: az adott alkotás megszületésének háttértörténetével, illetve mûvészettörténeti értékelésével. 
  
Elég hosszú idõ telt el, ameddig az írások beérkeztek. Eközben a német nyelvre történõ fordításukat készítettem elõ; kiadót kerestem; Erõs Zoltán Levente pedig a székelyföldi freskók lefényképezésén és általában a képanyag nyomdai elõkészítésén dolgozott. 
  
Amikor már nagyjából összegyûltek a képek is és a hozzájuk tartozó leírások is, rájöttünk, hogy ez így együtt egy albumba nem fog elférni... 
  
Nagyon gondba estünk, hogy mitévõk legyünk, és akkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy az albumban - az érsek úr elõszavával és Magda életrajzával felvezetve - csak a képeket helyezzük el, s külön mellékletben adjuk közre a képekhez tartozó magyar szöveganyagot, egy másik mellékletben pedig a német nyelvût. Ez lett tehát a megoldás!" 
  
  
A könyv szerkezeti felépítése 
  
A képeket a következõ csoportosításban láthatja az olvasó: 
  
- az elsõ, BIBLIA PICTA PAUPERUM - Szegények festett bibliája címû fejezetben az Erdélyben alkotott freskók nagy részét, 
  
- a második, FIDES IN LIBERTATE PICTA - A hitet szabadságban festette címû fejezetben a németországi freskókat, illetve Magda tágabb szülõföldjén a politikai változást követõen született templomfestményeit, 
  
- a harmadik, CULMEN ET FONS - Oltárterek újjárendezése címû fejezetben a liturgikus terek újjárendezésével kapcsolatos terveket és kivitelezéseket, 
  
- a negyedik, OPERA ARTIS SACRAE FECIT - Szakrális mûvészet címû fejezetben néhány textilalkotást, 
  
- az ötödik, OPERA SACRA RESTAURAVIT - Restaurálások címû fejezetben három jelentõs helyreállítási munkát, 
  
- végül, de nem utolsósorban a hatodik, OPERA DEI PINXIT - Isten mûveit festette címû fejezetben portrékat, tájképeket, csendéleteket 
  
szemlélhet. 
  
A szöveges könyvmelléklet mindezek történeti és elemzõi leírása mellett néhány grafikával egészül ki. 
  
A két könyv könnyedén társítható egymással, hiszen a szöveges kiadvány tartalomjegyzéke megjelöli azt is, hogy az adott alkotás, amelyikrõl szó van, a képes album hányadik oldalán található - a két kötet tehát hivatkozik egymásra. 
  
A címlapokon látható hal szimbólum nem véletlenül szerepel e kiemelt helyen: 1961-tõl kezdve Magda mindig ezzel a szignóval jelezte az alkotás megszületésének évét, ezért tartották fontosnak kiemelni. 
  
Sajnos helyszûke miatt nem volt mód arra, hogy a szerkesztõk a teljesség igényére törekedjenek, így jó néhány freskó, térrendezési projekt, restaurálás és egy sor más alkotás (fõleg olaj- és akvarellkép, ceruza- és tusrajz, linómetszet) kimaradt a gyûjteménybõl, de a közreadott tartalom így is igazán átfogó keresztmetszetet nyújt Magda munkásságáról, azok számára is, akik ismerik õt és alkotásait, s azok számára is, akik most ismerkednek vele. 
  
Az elején azt mondtuk, szükség volt ennek az összegzõ kiadványnak a létrehozására. Igen, szükség volt a mûvésznõ szempontjából is, hiszen messzemenõen méltó arra, hogy élete alkotómunkája ily módon összefoglaltassék. De szükség volt erre szülõföldje és egyháza szempontjából is, ahol ezeket a mûveket megalkotta, amelyek számára ezeket a kincseket megteremtette. Bármerre térülünk-fordulunk, keze és ecsetje nyoma feltûnik tekintetünk elõtt. Így forrt össze, vált eggyé Lukácsovits Magda a szülõföldjével és egyházával, amelyek történetükben meg fogják õrizni a nevét. Nos, ehhez kínál nélkülözhetetlen segítséget a Fidem pinxit - A hitet festette címû kiadvány. 
  
Korlátozott számban Magyarországon is kapható 
  
A Németországban megjelent és elsõsorban Erdélyben terjesztett album korlátozott számban Magyarországon is beszerezhetõ Varga Gabriella elérhetõségein: jakk100uj@gmail.com vagy vagabella7@gmail.com, telefon: 20/512-2854. Ára: 20.- EUR vagy 6 000.- HUF.
A cikk 2014. december 19-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014