vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Vinczeffy László
erdélyi festõmûvészt
Vinczeffy László festõmûvész 1946. március 21-én született Atyhán. Mûvészeti tanulmányait 1961-ben kezdte meg a marosvásárhelyi Zene- és Képzõmûvészeti Líceumban, majd a Kolozsvári Pedagógiai F?iskola rajz és festészeti szakán diplomázott 1970-ben. Majdnem egy évtizedig dolgozott rajztanárként Zágonban (Kovászna megye). 1979-ben a sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeumban (ma Székely Nemzeti Múzeum) kezdett dolgozni, 1983-tól ugyanott képrestaurátor. A képtár XIX. századi anyagából számos festményt, köztük a Barabás Miklós-gyûjtemény és a Gyárfás Jenõ Képtár anyagát restaurálta. 
  
Vinczeffy László
 
Mind a mai napig rendszeres résztvevõje Kovászna megye képzõmûvészeti életének. Korábban a korszak ideológiája miatt az expresszív hangvételû képeit sokszor elutasítóan kezelték, festményeit többször kizsûrizték. Bukaresti évei alatt, amíg a Mûvészeti Múzeum képrestaurátori mûhelyében szakosította magát, nagyban hatott rá a fõváros pezsgõ mûvészeti élete. Ennek köszönhetõen a domináns, erõs színeket használó expresszionista formavilágát felváltotta egy árnyaltabb, metafizikus, szimbolikus szemlélet. Az absztraháláshoz az 1990-es évek közepén jutott el, akkor alakította ki leegyszerûsített, meditációra inspiráló világát. Képein sokszor a szín egyetlen tónusvariációvá válik, a látvány szépségét pedig fokozza a kép felületére felhordott anyagok megformálása, a különbözõ gesztusvonalak kialakítása. Újabb festményei a háromdimenziós megformálást igénylik, ezért szobrokat, kisméretû térplasztikákat is alkot. Emellett nagy- és kisméretû szén- és ceruzarajzokat, miniatûröket, kerámiákat, installációkat, objekteket is készít. Legfõbb feladatának tekinti a mesterségbeli tudás iránti tisztelet és a kísérletezõ alternatívakeresés ötvözését. Egyaránt fontosnak érzi erdélyi gyökereit és a világ mûvészeti életében végbemenõ változások figyelemmel követését. Romániai magyarként tudatosan vállalja a kisebbségi léttel, a közösség szolgálatával kapcsolatos felkéréseket. Országos és külföldi tárlatokon is részt vesz, és gyakran vannak vidéki kiállításai is. A Barabás Miklós Céh tagjaként Kovászna és Brassó megye körzeti felelõse. Tagja a Romániai Képzõmûvészek Szövetségének, a Magyar Képzõ- és Iparmûvészeti Társaságok Szövetségének, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Festõk Társaságának, valamint a Magyar Mûvészeti Akadémiának. 
  
  
Vinczeffy László: Menyasszony, 1974 olaj, vászon, 110 x 90 cm, magántulajdon, Sepsiszentgyörgy.
Forrás: http://www.erdelyimuveszet.ro/felezo/vinczeffylaszlo.htm
  
Õ maga saját mûvészetérõl így vall: 
"Szüleim arra neveltek, hogy szülõföldemhez és népemhez hû és becsületes maradjak. Mint minden mûvészt engem is érintettek a különbözõ mûvészi irányzatok. Szembesülnöm kellett csalódásokkal, bírálatokkal, kudarcokkal, mert próbáltam hû maradni a saját, õszinte érzéseimhez és gondolataimhoz. Jelenleg festek, grafikázom és szobrászkodom, mert csak így érzem teljesnek a mûvészetem. A grafikáimban a természetben talált struktúrák, átalakult formák, tárgyak inspirálnak, és ezek ágyazódnak bele egy szürreális világba. Az utóbbi 15 évben az embert és tárgyakat ábrázoló kompozícióimat lassan felváltották az egyszerû és letisztult formák, amelyek a szimmetria tengelyére épülnek. Festészeti technikám megváltozott, vastag kötõanyagot hordok fel a vászonra, amihez homokot, cementet, márvány- és kõport, valamint mûanyagdarát adagolok. Ezt a masszát festõkésekkel úgy munkálom meg, hogy egy ismétlõdõ faktúrát kapjak. Ezt tovább fokozom olyan gesztusvonalakkal, amelyek a kép belsõ feszültségét megnövelik. Az így létrejött felületeket száradás után egy-egy alapszínnel megfestem, majd annak árnyalataival gazdagítom. Ez által képeim érzelmi tartalommal erõsödnek és töltõdnek fel. Festményeim nézõit a megszokott mindennapi fizikai látástól olyan irányba szeretném elvinni, ahol azonosulni tudnak mûveimen keresztül azzal a szakrális hangulatot sugalló csenddel, amely meditálásra készteti õket. Azt akarom, hogy ez által olyan titokzatos érzelmek birtokába kerüljenek, aminek én is részese voltam. Az alkotás eksztázisát úgy élem meg, hogy az ösztöneim sugallatára figyelek és támaszkodom. Olyan meglepetésekkel szembesülök, amelyeket jómagam sem tudok megmagyarázni. Az bizonyos, hogy egy mû megteremtése alatt olyan érzésekkel találkozom, amelyek szenvedést és kiteljesült boldogságot adnak és okoznak." 
  
Vinczeffy László munkásságát ez ideig a következõ díjakkal ismerték el: 
* Szolnay Sándor-díj (1998); 
* Királyhágómelléki Református Egyházkerület Díszoklevele (2004); 
* Pro Cultura Hungarica Díj (2006); 
* Hajdúböszörmény Város Nívódíja (2007); 
* Káplár Miklós-díj (2008); 
* Munkácsy Mihály-díj (2008); 
* A Magyar Mûvészetért Díj (2009); 
* Simsay Ildikó-díj (2009); 
* Oklevél - Sepsiszentgyörgy 550 éves város: a közösségért kifejtett munka elismeréseként (2011).
A cikk 2014. július 18-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014