vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Nagy János
felvidéki szobrászmûvészt
Nagy János szobrászmûvész a kortárs magyar képzõmûvészet meghatározó mûvésze. A magyarországi Rákosszentmihályon született 1935-ben, ám élete és munkássága Felvidékhez köti. 1961-ben végzett a pozsonyi Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász szakán, majd több éven keresztül tanított a komáromi Pedagógiai Fõiskolán. A politikai változások sokfelé sodorták, élt Helembán, majd Almáson. 1989-ben életre hívta a Csehszlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társaságát, amelynek éveken át elnöke volt. Vezetõségi tagja volt a Magyarok Világszövetségének. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Jelenleg Helembán él és alkot. 
  
A gazdag életpályát maga mögött tudó szobrász a fõiskola negyedik évében készítette elsõ köztéri szobrát, mára alkotásaival számos felvidéki város büszkélkedik. Egyedülálló éremmûvészete, dombormûvei, viaszszobrai, kisplasztikái külön fejezetek életmûvében. Kifejezésmódja eszenciaként sûríti bele alkotásaiba azt a mondanivalót, amely élete során megihlette: az emberi sorsok, vívódások, a vallás, a nõ-férfi kapcsolat, a nemzeti identitás vagy a lét gyökereinek kutatását. Érmein megalkotta a magyarság számos kiváló férfiújának, õsének arcképét, merített a mitológiából, eposzokból. A szobrászat csaknem minden ágában otthonosan mozog. Fõként fával és bronzzal dolgozik, néha a követ, a vörösrezet és a márványt is anyagául választja. Folyamatosan készíti plakettjeit, valamint a lovak mintázása is állandó témájává vált. 
  
Nagy János sokat merített a klasszikus szobrászat formakezelésébõl, érmei is ezt példázzák. Az archaikus korba visszanyúló, nemzeti õsöket ábrázoló plakettjei nagy vezéreinket, Álmost, Gyulát, Atillát jelenítik meg, megformálva általuk a jellegzetes embertípusokat, amelyek népünk jellegét mutatják. A magyar közösség példaértékû alakjait, költõket, zeneszerzõket, írókat bemutató éremsorozata szintén klasszikus irányvonalat képvisel. Jókai Mór, Kodály Zoltán vagy Vörösmarty Mihály arcképei azon emberek körébe kalauzolnak, akik a múltban sokat tettek gyökereink ápolásáért, és akik hozzásegítettek, hogy az európai keresztény kultúra részévé válhassunk. Egy másik sorozat szintén kultúrembereket örökít meg, érdekes, áttört mívû plakettek formájában, alakjukat összefonva egy-egy szimbólummal, amellyel életükben azonosultak. Így Kodályt a pávával, Nagy Lászlót a csikóval fonja a mûvész egy kompozícióba.  
  
Arcok, amelyeket mindenki ismer, ikonok, akik építik és összetartják a közösséget. Gróf Esterházy Jánosról is mintázott szobrot. Élete példaképként lebeghet a szemünk elõtt, mártíromságot vállalt elveiért, a közösségért. Nagy János lovas szobraiban is a nagy múlt olyan jeles alakjai jönnek elõ, mint Attila, Bulcsu Vezér, Balassi vagy Szent István. Többük monumentális méretben is elkészült. 
  
Egyik jellegzetes alkotása a Kitelepítés címû mû. A kitelepítés témája már gyermekkorától kezdve foglalkoztatta a mûvészt. A viaszból készült alkotás a háború borzalmait, a megaláztatással, üldözéssel terhes események érzését hordozza magában. A marhavagon rácsos ablakán kezek nyúlnak ki, kapaszkodva a semmibe, integetve, lemondóan, búcsúzva, megtörve - az elhurcolt emberek fájdalmát idézve. A nemzeti tragédia újra és újra szót kíván magának, amíg mi és környezetünk nem tudjuk feldolgozni a múlt eseményeit. 
  
Nagy János
 
MTI Fotó: Kovács Attila
  
Mûveit számos közgyûjtemény õrzi, a szlovákiai dunaszerdahelyi, komáromi, pozsonyi, érsekújvári, lévai múzeumok. Magyarországon a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum õriz tõle alkotásokat, de található mûve Rómában a Vatikáni Gyûjteményben is. 
  
Nagy János számtalan magas rangú díj tulajdonosa: 
* Esterházy János-díj (1994); 
* a Magyar Köztársaság elnökének aranyérme (2000); 
* a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2001); 
* a Szlovák Köztársaság Aranyplakettje (2002); 
* Posonium Mûvészeti Díj - Életmûdíj (Szlovákia, 2003); 
* Szervátiusz Jenõ-díj (2009).
A cikk 2014. július 17-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014