vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Kuti Dénes erdélyi festõmûvészt
Kuti Dénes

Kuti Dénes festõmûvészetünk élvonalának egyik legmarkánsabb egyénisége. Marosvásárhelyen született 1952-ben; jelenleg Szovátán él és alkot. Mûvészeti tevékenységének közel négy évtizedén keresztül lendületes, kitartó munkával, alkotói elveihez, mûvészi hitvallásához ragaszkodva, következetesen építette fel életmûvét, mely jelenleg több mint háromezer festménybõl áll össze kerek egésszé. A természetet festi a hiperrealisták aprólékosságával; jellegzetes zöld ragyogásban mutatja a tájat - e sajátosságát ma már Kuti-zöldként emlegetik. Alkotásai a realista képi gondolkodás szülöttjei, megtoldva egy-egy eszmei csavarral, meglepõ, abszurd ötlettel, amely megállásra készteti a nézõt. Az ámulatkeltés ezzel a szándéka. 
 
Az idealizált tájképeken szándékosan nem látunk embereket. Sejtelmesek, titokzatosak ezek a képek, nézõik mégis úgy érzik, hogy nem a valós világgal találkoznak általuk. A táj a mûveinek elsõdleges és legfõbb témája, amely által - elmondása szerint - leghiánytalanabbul és legegyénibben tudja kifejezni mindazt, amit emberként, festõként gondol a világról. 
 
Chikán Bálint mûvészettörténész ezt mondja róla: "Kuti Dénes a hiperrealizmus világsikerének idején, a ’70-es évek elején indult Kolozsvárott, s kiváló képességeinek éppen ez a látásmód felelt meg a legjobban. [...] Kuti Dénes mûvészetének is egyik legfõbb tárgya a természet. De a természetet a legképtelenebb, a legmeghökkentõbb helyzetekbe hozza. Lehetetlen ideákat kényszerít például a mezõre: szõnyegként gyõri meg annak felületét vagy fordított ösvényt fest a dimbes-dombos tájra. Tudniillik ez az ösvény nincs letaposva, lenyírva, hanem épp ellenkezõleg, csak a környezete! A virító, virágzó, sövénykígyóként ágaskodó ösvény pedig bizarrul fut végig a lankákon. Kuti festményein a természet olykor az abszurd történelmi allegória szerepét tölti be: például bõröndbe gyûrt mezõ, virágos rét csempeburkolattá kidolgozva, a négy évszakot egyszerre magán viselõ erdõ stb. Képeinek feszültségét tehát a természet hiperérzékeny, valósághû ábrázolása és a groteszk, lehetetlen helyzetteremtés adja." 
   

 
Kuti Dénes: A rög
  
A rög címû képébe magvas gondolatokat sûrített. A kép esküvõi ajándéknak készült sógora számára, aki az 1980-as években, a mûvész testvére mellett, áttelepült Magyarországra. Sajnálatát és szomorúságát kifejezve festett egy kis "erdélyi rögöt" számukra útravalóul, hogy a gémeskutakkal szegélyezett magyar alföldön is emlékezzenek hazájukra, annak hegyekkel, sziklákkal tarkított tájaira. 
 
A kereszt ígérete címû impozáns mûvénél a kereszt szimbolikája, annak hagyományos ábrázolásmódja köré építette fel a kép pluszmondanivalóját. A korpusz szimbolikája közel kétezer éve változatlan. Kuti Dénes ezzel az alkotásával egy teljesen új látásmódból, egy teljesen egyéni formavilággal és jelentéssel közelíti meg a témát. A ginkgo biloba egyesek szerint az egyetlen növény, amely átvészelte a pusztulást, ezért az örök élet fájának, égi fának is nevezik. A megfestett ginkgo biloba levelek ezzel a jelentéstani többlettel a keresztre feszített Krisztust jelképezik, aki mindig közöttünk van, az összes többi fajta levél pedig az emberiséget szimbolizálja. 
 
Kuti Dénes 1977 óta kiállító mûvész. Képeit elõször Szovátán mutatta be a nagyközönségnek. 1980 és 1986 között Bukarestben minden évben a Dalles-teremben szervezett országos tárlatokon szerepelt táblaképeivel. 1976 óta a Marosvásárhelyi Mûhely (MAMÛ), 1986-tól a Romániai Képzõmûvészek Országos Szövetségének tagja, 1990-tõl pedig belépett az újjáalakult Barabás Miklós Céhbe, amely a romániai magyar képzõmûvészek szervezete. 2011 óta a Magyar Mûvészeti Akadémia Képzõmûvészeti Tagozatának is tagja.   
 
1989 után felváltva jelentkezett egyéni kiállításokkal Magyarországon, Romániában és Németországban: 1993-ban Budapesten, Martonvásáron, Százhalombattán, 1996-ban újra Szovátán, 2000-ben Sopronban, 2001-ben Százhalombattán, 2002-ben Marosvásárhelyen, 2011-ben pedig Brühl-ben állított ki. 1980 óta szerepel csoportos kiállításokon, valamint rendszeres résztvevõje az évente megrendezett marosvásárhelyi megyei képzõmûvészeti kiállításoknak. 1989-1990-ben a MAMÛ által szervezett csoportos kiállítás egyik szereplõje volt a Szentendrei Képtárban. 2002-ben a marosvásárhelyi Bandi Kati festõmûvésszel és Jakab Tibor fotómûvésszel állított ki Marosvásárhelyen. 2004-ben Korondon A Sóvidék és képzõmûvészei címû kiállítással egybekötött konferencia részvevõje és egyik kiállító mûvésze volt. 2006. november 4-én, Marosvásárhelyen a Bernády Házban nyílt jubileumi kiállításon tizenhárom képzõmûvész - köztük Kuti Dénes - tisztelgett az 1956-os forradalom emléke elõtt. 2011-ben a kínai Szépmûvészeti Múzeumban (Peking) szervezett Magyar Mûvészet címû kiállításon szerepelt nagy sikerrel. Számos mûve található galériákban és magángyûjteményekben. 
 
Kuti Dénes 1997-ben átvette a Barabás Miklós Céh Festészeti Nívódíját.
A cikk 2014. július 17-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014