vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Kárpát-haza Galéria:
már hét alkalommal fogadott és kínált kiállítást
Budapest új kortárs képzõmûvészeti központja
Az elmúlt bõ fél évszázadban az a furcsa helyzet állt elõ a kortárs magyar képzõmûvészetben, hogy a mûvészet hivatalos kanonizálóinak többsége leginkább a 93 ezer négyzetkilométernyi területû Magyarország határáig látott el. Ha mégis tovább láttak és hírét vitték - jellemzõen Európa nyugati felén élõ - külhoni honfitársaink mûvészeti sikereinek, akkor általában hozzátették, hogy ott mennyivel könnyebb, jobb az élet és senki se gondoljon hazatérésre, idetartozásra. Északi, déli és keleti irányba azonban az aktuális hatalomnak megfeleléshályog volt a szemén, és rettegett minden olyan gondolattól, amelyben az egységes Kárpát-medencei magyar kultúra jelenhet meg. 
  
Így fordulhatott elõ, hogy Felvidéken, Délvidéken, de leginkább Kárpátalján és Erdélyben a magyar képzõmûvészek kort meghatározó, konzekvensen felépített életmûvei úgy jöttek létre, hogy azt megtagadták, elfeledték a hivatalos magyar kultúra részévé tenni. Az elmúlt évtizedekben - bár néhány elhivatott mûvészeti szakember, áldozatkész galéria sokat tett a kiemelkedõ, markáns külhoni magyar mûvészek és alkotásaik megismertetéséért - mûvészetük teljességének bemutatása és kanonizálása mégsem valósulhatott meg. Ebben a nemzetet és nemzeti mûvészetet szétszakító, pusztító folyamatban az elsõ jelentõs helyreállító lépéseket a '90-es évektõl a Magyar Mûvészeti Akadémia tette meg.  
  
Azt a számottevõ eredményt pedig, hogy errõl az egész problémakörrõl immár múlt idõben beszélhetünk, a 2012-es és 2013-as esztendõk hozták meg: elõbbi a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megalapításával, utóbbi az intézet által életre hívott Kárpát-haza Galéria megnyitásával. 
  
A 2012 decemberében alapított Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar kormány egyik legfontosabb háttérintézménye. Feladata a hazai tudományos mûhelyek eredményeinek összehangolásával a Kárpát-medencei magyar közösség jövõjének meghatározása és ehhez a stratégiai célok kijelölése. 
  
A Kárpát-medencei magyar közösség jövõjének tudatos megtervezését a közel százévnyi magyarságerózió tette halaszthatatlanná. A magyarok lélekszáma a szomszédos országokban és a diaszpórában folyamatosan csökken, a felsõoktatásban a magyarok aránya mindenütt alacsonyabb a többségi nemzetekhez tartozóknál, és mindenhol a kulturális, az oktatási, a szociális és a gazdasági pozícióvesztés, a fizikai és szellemi ellehetetlenítés tapasztalható. Az Európai Unióhoz való csatlakozás néhány reménykeltõ következménye ellenére az elmúlt két évtizedben a külhoni magyar közösségek helyzete továbbromlott. 
  
A politikai és gazdasági integrációk után a XXI. században eljött az ideje a nemzeti integrációnak is. Az európai közösségi térben nincsenek többé határon inneni és túli magyar ügyek, csak közös magyar ügyek vannak, amelyekben minden magyar felelõs minden magyarért. A magyarság szétszóratottságának hátrányai korunkban elõnnyé változtathatók, feltéve, ha a szétszabdalt Magyarországot képesek vagyunk egy jól mûködõ Kárpát-medencei gazdasági, kulturális hálózattá szervezni. Mivel a Kárpát-medencei méret a legnyilvánvalóbb megoldási kerete a magyarság gazdasági, társadalmi és szociális problémáinknak, ezért hazánk jövõje nem a 10 milliós országban, hanem a 15 milliós magyar nemzetben van. 
  
Mindezen meggyõzõdés és törekvés jegyében hozta létre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Kárpát-haza Galériát a kiemelkedõ külhoni kortárs képzõmûvészeti értékek bemutatására. Az intézet a Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erõsítése végett fontosnak tartotta, hogy Budapest egy ilyen új kulturális központtal gyarapodjon. 
  
Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke lapunknak elmondta: az alapító Nemzetstratégiai Kutatóintézet a kiállítótér létrehozásával a Kárpát-medencei kiemelkedõ kortárs magyar képzõmûvészeti értékek bemutatását tûzte ki céljául. "Az egyes nemzetrészek sajátos gazdagságát bemutató tárlatokkal szeretnénk lehetõvé tenni, hogy a nemzet fõvárosában mindannyian részesüljünk az egységes magyar kultúrából, és betekintést nyerjünk a külhoni magyarság kortárs mûvészetébe" - tájékoztatott az intézet elnöke. Arra a kérdésre, hogy milyen szempontok szerint jelölik ki a kiállításra felkért mûvészeket, Szász Jenõ a következõket válaszolta: "A nemzetegyesítés szándékát a képzõmûvészet eszköztárával is meg lehet és meg is kell erõsíteni markáns, kiemelkedõ és konzekvensen építkezõ életmûvek bemutatásával. Hála a Jóistennek, páratlan az a gazdagság, amelyet a külhoni magyar képzõmûvészek e tekintetben nyújtanak. Úgy is fogalmazhatnék: a bõség zavarával küzdünk, amikor egy-egy életmûvet, egy mûvészt ki kell választanunk a következõ tárlat érdekében." 
  
Az eredmény pedig: átfogó keresztmetszet a Kárpát-medence kortárs magyar képzõmûvészetérõl, hiszen a tárlatok rendezõi gondosan ügyelnek arra, hogy a kiállító mûvészek Erdélybõl, Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Délvidékrõl és Muravidékrõl egyaránt érkezzenek. 
  
  
Kérdésünkre válaszolva Szász Jenõ azt is elmondta: a Kárpát-haza Galéria megnyitásának elsõ pillanatától kezdve igen nagy érdeklõdést tapasztalnak, teltházasak a megnyitók, illetve a kiállítás idõtartama alatt is sok látogató keresi fel a kiállítótermet. Amint az intézet elnöke fogalmazott: "Ha csak az eddigi fõvédnökök sorát tekintjük - Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kövér László, az Országgyûlés elnöke, Lázár János miniszterelnökséget vezetõ miniszter, Pelczné Gáll Ildikó Európa Parlamenti képviselõ, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola elnöke vagy Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár -, akkor minden bizonnyal elmondhatjuk, hogy a Kárpát-haza Galéria elindítása telitalálat volt, hiszen olyan hiányt pótol Budapest mûvészeti életében, amelyre régóta szomjazik minden olyan - nem csak mûvészetkedvelõ - magyar ember, akinek szívügye a nemzet határokon átívelõ újraegyesítése." 
  
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által létrehozott és 2013. október 14-én megnyitott Kárpát-haza Galéria tehát kiállításról kiállításra mutatja be a külhoni magyarság kiemelkedõ alkotóit, a nemzetrészek mûvészeti gazdagságát, hogy összességében láthassuk a magyar kultúrát, a magyar örökséget és a magyar jövõ egészét. Az egyes kiállításokat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kortárs Magyar Mûvészet címû sorozatában képes albumokban is megörökíti. 
  
A Kárpát-haza Galéria eddigi kiállítói: 
  
1. Kuti Dénes festõmûvész (Erdély), 2013. október 14 - 2013. december 13. 
A Kárpát-haza Galéria elsõ kiállítója az a nemzetközi hírû erdélyi, sóvidéki Kuti Dénes festõmûvész volt, aki hamarabb volt elismert, ünnepelt kiállítója a pekingi National Art Museum of China-nak, minthogy a budapesti közönség teljességében megismerhette volna életmûvét. Kuti Dénes Marosvásárhelyen született 1952-ben; jelenleg Szovátán él és alkot. 2011 óta a Magyar Mûvészeti Akadémia Képzõmûvészeti Tagozatának tagja. A Kárpát-haza Galériában rendezett kiállítására válogatott alkotások A rög címû festménye köré szervezõdtek, azon jelképes rög köré, amely nem megköt, hanem megtart bennünket. A mûvek más és más vizuális olvasatban a hazavágyódás és elvágyódás, az itthon és otthon fogalmának kettõsségét és egységét, illetve a külhoni magyar lét, megmaradás és boldogulás gondolatiságát idézték meg és mesélték el. A rendezvény két fõvédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és professor emeritus Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke volt, védnökei pedig: Kulcsár Edit, az Erdély Mûvészetéért Alapítvány Vármegye Galéria vezetõje, Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, illetve Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A rendezvényen Semjén Zsolt és Szász Jenõ mondott ünnepi beszédet, a kiállítást Fekete György nyitotta meg. A mûsorban közremûködött Kubinyi Júlia népdalénekes. A kiállítás kurátora Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. A tárlat megrendezését a Magyar Mûvészeti Akadémia és a Magyar Energetikai és Közmõ-szabályozási Hivatal is támogatta. 
  
2. Nagy János szobrászmûvész (Felvidék), 2014. január 21 - 2014. február 17. 
A kortárs felvidéki szobrászmûvész, Nagy János kiállítása a Kárpát-haza Galériában 2014. január 21-én, a magyar kultúra napja tiszteletére nyílt meg. Nagy János a magyarországi Rákosszentmihályon született 1935-ben, ám élete és munkássága Felvidékhez köti; jelenleg Helembán él és alkot. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. A Kárpát-haza Galériában kiállított mûvei olyan értékeket mutattak fel, és olyan történelmi eseményekre reflektáltak, amelyek erõsítik, építik, összefogják a magyar kultúrát, a magyar közösséget. A szobrászat számos mûfaja megjelent a tárlaton; érmek, kisplasztikák, viaszszobrok, reliefek. Központi helyet foglalt el közöttük a Kitelepítés címû mû, amelynek témája már gyermekkorától kezdve foglalkoztatta a mûvészt. A viaszból készült alkotás a háború borzalmait, a megaláztatással, üldözéssel terhes események érzését hordozza magában. A marhavagon rácsos ablakán kezek nyúlnak ki, kapaszkodva a semmibe, integetve, lemondóan, búcsúzva, megtörve - az elhurcolt emberek fájdalmát idézve. A megnyitón megjelent nagyszámú érdeklõdõket Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntötte. A kiállítás fõvédnöke Lázár János miniszterelnökséget vezetõ államtitkár volt, aki az eseményt ünnepi beszéddel is megtisztelte. Az alkotót Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festõmûvész, a Magyar Mûvészeti Akadémia Képzõmûvészeti Tagozatának vezetõje méltatta, a kiállítást is õ nyitotta meg. A mûsorban, amelyet Takács Bence Ervin elõadómûvész moderált, a dunaszerdahelyi Kicsi Hang verséneklõ együttes mûködött közre. A kiállítás három védnöke Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója, valamint Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, míg a tárlat kurátora Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. 
  
3. Erfán Ferenc festõmûvész (Kárpátalja), 2014. február 25 - 2014. március 17. 
A Kárpát-haza Galériában 2014. február 25-én nyílt meg Erfán Ferenc kárpátaljai festõmûvész kiállítása, amely a mûvész figurális alkotásait, csendéleteit és tájképeit mutatta be. Az 1959-ben Ungváron született, jelenleg is ott élõ és alkotó festõmûvész a naturalista, impresszionista, posztimpresszionista stílusok, valamint a kárpátaljai festõiskola hagyományai nyomán alakította ki kifejezésmódját. Munkáinak témáját Kárpátalja, a Kárpátok és az azt körülvevõ természet ihleti. Olajfestményein az embert és a tájat egységként ábrázolja. A kiállítás fõvédnöke Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola elnöke volt, gondolatait a megnyitón a kiállítást rendezõ Forrás Mûvészeti Intézet vezetõje, Sárba Katalin tolmácsolta. A rendezvényen Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott köszöntõt, a tárlatot Vári Fábián László költõ, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja nyitotta meg. A Takács Bence Ervin elõadómûvész által moderált esten Pál István "Szalonna" és zenekara mûködött közre. A kiállítás védnökei Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója és Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke voltak, kurátora pedig Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. 
  
4. Vinczeffy László festõmûvész (Erdély), 2014. április 1 - 2014. április 27. 
A Kárpát-haza Galéria negyedik kiállítása 2014. április 1-jén nyílt meg és Vinczeffy László erdélyi festõmûvész, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjának munkásságát mutatta be. Vinczeffy László 1946. március 21-én született Atyhán, jelenleg is Székelyföldön tevékenykedik. A Kárpát-haza Galériában nyílt Tér-Misztika címû tárlatán kiállított mûveit a sötét tónusok, fémes felületek, titokzatos, bezárkózott, mégis díszes, aranyló formák, szürrealizmus és minimalizmus egysége jellemezte. A megnyitóünnepségen a kiállítás fõvédnökeként Kövér László, az Országgyûlés elnöke, valamint Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott ünnepi beszédet. A tárlatot Sturcz János mûvészettörténész, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára nyitotta meg. Az est mûsorában a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola régizene együttese lépett fel, a mûsort ezúttal is Takács Bence Ervin elõadómûvész moderálta. A kiállítás védnöke Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója és Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, kurátora pedig Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. 
  
5. Penovác Endre festõmûvész (Délvidék), 2014. május 27 - 2014. június 13. 
A Kárpát-haza Galéria ötödik kiállítása 2014. május 27-én nyílt meg és Penovác Endre délvidéki festõmûvész munkásságát mutatta be. Penovác Endre 1956-ban született Tornyoson. A Kárpát-haza Galériában rendezett, Nem térkép e táj... címû kiállításáról õ maga így vallott: "Kiállításom címe leplezetlen utalás Radnóti Miklós Nem tudhatom címû versének soraira, mintegy tisztelettel adózva a 105 évvel ezelõtt született és 70 évvel ezelõtt kegyetlen véget ért költõ személye, gondolatai elõtt. Ez a vers a magyar mûveltség alapköve, a nemzettudat alaprétegéhez tartozik: része valóságunknak. Idõtálló, a múló idõben újulni tudó eszmei és esztétikai értékeinek tudatosítása nemzedékek feladata. »Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj« - írja Radnóti. Aki felülrõl, távolról vagy eltávolodva tekint e vidékre, ahol én születtem és ahol ma is élek, hajlamos elsikkadni a részletek felett, felületes ítéletet hozni az itteni életrõl, az itt élõkrõl. Aki felülrõl tekint e vidékre, vagy (el)távolodva pillant vissza, nem tudja/akarja felismerni azokat a mindennapi életet adó részleteket, amelyek élhetõvé, szerethetõvé teszik ezt a tájat minden nyomorúsága, nyûge ellenére akkor is, amikor minden érték a visszájára fordul." A kiállítás címe válaszként is szolgálhatott számunkra, rámutatva arra, hogy mit is jelent a mûvésznek a táj, amit megfest. Szülõhazája, Délvidék vizuális lenyomatait láttuk viszont, életének színpompás helyszínét, amely számára kimeríthetetlen ihletforrás. Az emberi alakok hiányoznak képein, helyette inkább a gondolatiságra helyezõdik a hangsúly. A mûveknek szándékosan címet sem adott a mûvész, mivel nem tulajdonít jelentõséget a látvány írásos megfogalmazásának. Minden kép a délvidéki tájra, vagy annak valamely részletére, összefoglalva a kiállítás címében is visszacsengõ mondatra asszociált. A kiállított képek a kiállítás címének, annak mondanivalójának alárendelve kapták meg igazi jelentésüket. A megnyitóünnepségen a kiállítás fõvédnökeként Pelczné Gáll Ildikó Európa Parlamenti képviselõ és Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott ünnepi beszédet. A tárlatot Feledy Balázs mûvészeti író nyitotta meg. Az est zenei színpadának meghívott elõadója Dresch Mihály volt. A kiállítás védnöke Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója és Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, kurátora pedig Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. Az estet Takács Bence Ervin elõadómûvész moderálta. 
  
6. Király Ferenc szobrászmûvész (Muravidék), 2014. június 24 - 2014. július 9. 
2014. június 24-én nyitotta meg kapuit a Kárpát-haza Galéria hatodik kiállítása, Király Ferenc Munkácsy Mihály-díjas muravidéki szobrászmûvész Titkos csodálat címû tárlatával. Király Ferenc 1936-ban született Alsólakosban, jelenleg Lendván él és alkot. Meggyõzõdéssel vallja: a szakmai elhivatottságot minden ember a Teremtõtõl kapja, és Isten az õ számára is kijelölte azt az utat, amelyen késõbb is haladt. Szobrait titokzatosság és csodálat lengi körül, kiállításának címe ezért is találó. Az alkotások anyagaként követ, fát és bronzot használ. Bármely matériával dolgozzon is, minden szobrában ott lüktet az élet ereje, szépsége. A Kárpát-haza Galériában rendezett kiállítás megnyitóünnepségén a kiállítás fõvédnökeként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, valamint Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott ünnepi beszédet. A tárlatot Simonka Tanja mûvészettörténész, a lendvai Mûvelõdési és Promóciós Intézet igazgatója nyitotta meg. A Takács Bence Ervin elõadómûvész által moderált mûsorban közremûködött Pál Péter, a Lendvai Kétnyelvû Középiskola diákja. A kiállítás védnöke Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója, valamint Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, kurátora Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója volt. 
  
7. Sipos László festõmûvész (Erdély), 2014. július 15 - 2014. július 30. 
Sipos László erdélyi festõmûvész és grafikus Számvetés, színvetés címû, 2014. július 15-én megnyílt kiállítása a Kárpát-haza Galériának sorban a hetedik tárlata. Sipos László 1943-ban született Kolozsváron, jelenleg Felvincen él és alkot. 2005 óta tagja a Magyar Mûvészeti Akadémia Képzõmûvészeti tagozatának. Mûvészetében a hagyományos nagybányai stílust követi, de gyakran el is tér attól, táblaképei témájának egy részét a pop-art tárgyiasított világában, ragasztva, montírozva, gunyoros groteszkséggel ábrázolja, benne hullámzik a térség XX-XXI. százada. Grafikai munkáival számos könyvet illusztrált, több mint 70 kötet van mögötte, gazdag tollrajzai az értékekre hívják fel az olvasók figyelmét. A Kárpát-haza Galériában rendezett kiállításának megnyitóünnepségén a megjelenteket Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntötte, ünnepi beszédet a rendezvény fõvédnöke, dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár mondott. A mûsorban, amelynek moderátora ezúttal is Takács Bence Ervin elõadómûvész volt, Petrás Mária népdalénekes, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja mûködött közre. A kiállítást Szomjas György filmrendezõ nyitotta meg. A kiállítás védnökei: Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója, valamint Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke; kurátora Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója.  
  
A Kárpát-haza Galéria hetedik kiállítása, Sipos László erdélyi festõ- és grafikusmûvész Számvetés, színvetés címû tárlata 2014. július 30-ig tekinthetõ meg Budapest VI. kerületében, a Teréz krt. 9. szám alatt, hétfõtõl péntekig 12.00 és 18.00 óra között. 
  
A Kárpát-haza Galériáról bõvebben itt lehet tájékozódni: 
http://nski.hu/karpat-haza-galeria.html 
Varga Gabriella
A cikk 2014. július 17-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014