vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
ESSZÉ, JEGYZET
Lélekfuvallat
Ha valakitõl ilyenkor megkérdeznénk: barátom, mi a pünkösd, minden valószínûséggel azt válaszolná, hogy hát pünkösdkor van a Csíksomlyói Búcsú. Az illetõ nem is jár messze a valóságtól, csupán megrekedt a "felszínen". Mert pünkösdkor nem állhatunk meg a somlyói búcsúnál.
 
Pünkösd nem(csak) és nem elsõsorban a somlyói búcsúról szól... Még akkor sem, ha az a Szûzanya iránti tisztelet jele, világméretû nemzeti zarándoklat, netán az összmagyarság évenkénti, lelki feltöltõdést adó találkozója. Egyáltalán tudjuk, miért megyünk Csíksomlyóra? Hogyne: hogy együtt többnek mutassunk, hogy néma-imádságos tüntetéssel felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy a többségi országlakosoknak is megmutassuk, kik vagyunk, hogy a büszkeség közösségként is eltöltsön, megerõsítsen...
 
De Pünkösd ennél több. Nemcsak úgy, mint az egyház, a Krisztusban hívõk közösségének "szülinapja", hanem úgy is, mint kinyilatkoztatás. Az elsõ pünkösdkor tudta meg az apostoli testület és Mária - amit tulajdonképpen már addig is megtapasztaltak -, hogy a Jézus által kinyilatkoztatott Isten: Atya, Fiú és Szentlélek. Ekkor derült ki, hogy Isten szeretetközösség, a Szentháromság isteni személyeinek szeretetközössége. Ez a hittitok-misztérium adja meg a kereszténység lényegét. Pünkösdkor el kellett jönnie a Szentléleknek, hogy teljessé tegye a Jézusban kinyilvánított isteni önközlést, hogy feltárja Isten belsõ titkát, hogy megértesse velünk, Isten a szeretet, és mi igenis képesek vagyunk viszontszeretni Õt. Erre maga Jézus vállalja a garanciát, aki elveszi bûneinket, és elküldi a Vigasztalás Lelkét, hogy helyére tegyen bennünk mindent, és egyre inkább képesek legyünk visszasugározni a bennünk - csírájában már - meglévõ isteni életet.
 
A Lélek ott fúj, ahol akar - mondja Jézus, de azért nem mindegy, hogy meghalljuk-e ezt a fuvallatot vagy elzárkózunk elõle. A magyar nyelv nagyon ráérzett például arra, amikor valaki meghallja a Lélek sugalmazását: lelkület, lelkesedik, lelkesít, fellelkesül, lelkendezik. Nem elég csak pszichésen-mentálisan "lelkizni". Szükség van a Spiritusra, a nagybetûs Lélekre, akit maga Jézus küld el apostolainak, s akinek köszönhetjük, hogy van kereszténység, van egyház.
 
Ugyanez látszik más szavaknál is: lélekvesztõ, lelketlen, lélekszakadva stb. Ha belegondolunk, valójában már itt kiderül, hogy a Szentlélek munkájának - ha hagyjuk - életünkben mindenhez köze van. Õ adja a jó gondolatokat, Õ van a megérzéseink mögött, Õ csalogatja ki belõlünk a jót, mint a csigát a házából, Õ tartja meg bennünk a kezdeti lelkesedést, mint hamu alatt a tüzet, Õ serkent túllépni kudarcainkon és az emberi rosszindulat kerékkötõ gátlásain, Õ a mi lelki-szellemi "húrjaink" belsõ mozgatója.
 
A Szentlélek kegyelmének köszönhetjük életünk nagy felismeréseit, és azt is, ha kijuthattunk bûneink zsákutcájából. A Szentlélek teszi tudásunkat bölcsességgé. Õ tesz kíváncsivá az új ismeretek iránt, amelyekkel egyre mélyebben beleláthatunk Isten titkaiba. Õ juttatja eszünkbe eredeti hivatásunkat és Isten mindennapra szóló akaratát. A Szentlélek simítja el a rossz okozta egyenetlenségeket és teremt új világot a látszólag elavult régibõl.
 
A Lélek sugallatát mindig az különbözteti meg a Sátán kísértõ sugdolózásától, hogy a Szentlélek a Szeretet Lelke. Távol áll tõle az erõszakosság és az arrogancia, a kapzsiság és az emberi méltóság semmibevétele. Ha átlelkesültünk a Lélektõl, akkor nem megkérdõjelezzük, kétségbe vonjuk Krisztus tanítását - s mindazt, ami vele jár -, hanem beleöltözünk, magunkra vesszük, magunkba szívjuk, s hagyjuk-engedjük, hogy sodorjon magával és tüzesítsen. A Szentlélek gyöngéden, bölcsen, tapintatosan a lélek, a tudat mélyén végzi munkáját és "hosszú távú befektetésekben" gondolkodik. Ha csendes pillanatainkban ezt felismerjük, kérjük Õt, és igyekszünk is együttmûködni Vele, akkor akármilyen gyenge eredménnyel kecsegtetõ emberi próbálkozásunkat is siker koronázza.
 
Pünkösd ajándéka tehát a Teremtõ Lélek, Isten ereje és személyes dicsõsége, "levegõ, amelybõl mindenki él, anélkül, hogy észrevenné" (Barsi Balázs). És - habár keresztelésünk, bérmálkozásunk, konfirmációnk óta velünk és bennünk lakik -, ilyenkor, Pünkösd táján, ha kérjük, nekünk is fölnyitja szemünket, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk. Ne csak felismerjük, hanem váltsuk is valóra a bennünk megszületett gondolatokat. Vegyük észre az összefüggéseket életünkben, és kezdjünk már el szeretni, tenni, alkotni. Hiszen ehhez nem kell EU-s pályázaton nyert pénz, megvásárolt szavazatokkal és erkölcstelen lojalitásokkal megszerzett hatalom, nem szükséges politikai döntés, nem befolyásolja ezt sem az euró árfolyama, sem az idõjárás: hacsak épp nem a Lélek fuvallata, amely az elsõ pünkösdkor is szóra bírta és tanúságtételre sarkallta a bezárkózott apostolokat.
Sebestyén Péter
A cikk 2014. június 4-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az ESSZÉ, JEGYZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014