vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Bács-Kiskun megye
ezer arcát tárja fel egy hiánypótló kötet
Két évszázad iskolán kívüli mûvelõdéstörténetérõl jelent meg monográfia
Monumentális, közel két évszázadot feldolgozó monográfia jelent meg Bács-Kiskun megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténetérõl. Az ezerarcú megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténete a kezdetektõl 1975-ig címû, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) gondozásában megjelent kötet Gila János munkája, aki korábban több évtizeden keresztül irányította, segítette a megye közmûvelõdési intézményeinek tevékenységét. A könyv bemutatóján Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere elmondta: "a monográfia a helyi népmûvelés és közmûvelõdés történetének hiánypótló kiadványa, nemcsak történészek, hanem lokálpatrióták számára is igazi gyöngyszem".
 
 
Hiánypótló, eddig nem ismert információkat feltáró monográfia jelent meg Bács-Kiskun megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténetérõl. Gila János monumentális munkája a XIX. század elejétõl egészen 1975-ig tekinti át a megye népmûvelését és közmûvelõdését, fõként saját kutatásokra alapozva. A szerzõ több évtizeden keresztül irányította, segítette Bács-Kiskun megye közmûvelõdési és kulturális intézményeinek munkáját, nyugdíjas éveiben pedig a közelmúlt történeti-irodalmi feldolgozásával foglalkozik. "Gila János könyve a helyi népmûvelés és közmûvelõdés történetének hiánypótló kiadványa, nemcsak történészek, hanem Bács-Kiskun megyei lokálpatrióták számára is igazi gyöngyszem" - mondta el a könyv bemutatóján Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere.

"A könyv a helyi folyamatokat az országos tendenciák tükrében vizsgálja és bizonyítja a térség nyitottságát a szellemi kultúra értékeinek befogadására" - emelte ki Nyitrai András, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés alelnöke.

"Gila János új könyve, Az ezerarcú megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténete a kezdetektõl 1975-ig címmel megjelent monumentális kötet valódi esemény, szakmatörténeti szenzáció, a könyv minden lapján tapasztalhatjuk a szerzõ felkészültségét, tárgyismeretét, és legfõképpen azt a szeretetet, amely választott tárgyához köti. Ez a tárgy pedig nem más, mint a sok néven ismert kultúraközvetítés" - fogalmazott dr. Németh János, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet fõosztályvezetõje. 

Az ezerarcú megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténete a kezdetektõl 1975-ig címû kötet kronológiai sorrendben, korszakonként halad végig Bács-Kiskun megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténetén. A könyv a helyi folyamatokat az országos tendenciák tükrében vizsgálja és bizonyítja a térség nyitottságát a szellemi kultúra értékeinek befogadására. Alaposságára jellemzõ, hogy a mûvelõdési formák széles tárházát sorolja, miként az elõszót jegyzõ Poszler György akadémikus kiemeli: "nincs olyan városi könyvtár, falusi mûvelõdési otthon, alakuló múzeum, ismeretterjesztõ sorozat, színházi évad, zenei rendezvény, szakszervezeti dalárda", ami elkerülné a szerzõ figyelmét. A hagyományos értelemben vett népmûvelõdés mellett a megye hivatásos mûvészeti életének a leírása is megjelenik a kötetben. 

"A Nemzedékek Tudása Tankönykiadó fontosnak tartja, hogy támogassa a lokális forrásgyûjtésen alapuló és így helyi közösségek identitását erõsítõ kutatómunkálat. Ezért is vagyunk különösen büszkék erre a kötetre" - jelentette ki Kiss János Tamás, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó vezérigazgatója.

További információk:
www.ntk.hu
www.facebook.com/NemzedekekTudasa
www.youtube.com/NemzedekekTudasaTK

A cikk 2014. március 16-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014