vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Memento
Vargyas Ildikó kiállítása
"Hamarosan... igen, néhány perc múlva magam is eltûnök e szép terembõl, amely korántsem az atlantiszi lovagi birtok, visszakerülök padlásszobácskámba, és a nélkülözésteli élet kicsinyességei kötik le lelkemet, tekintetemet sûrû ködként ezernyi baj fogja át, hogy bizonyára sohasem láthatom meg a liliomot!"  
E. T. A. Hoffmann 

Bennem sokszor megfogalmazódott az a kérdés, hogy érthetõk-e, és ha nem, akkor hogyan reagálhatók a mai "modern" kor képzõmûvészeti alkotásai? 2013. október 15-én - a Pannon Magyar Ház felé tartva, Vargyas Ildikó Memento címû tárlatának megnyitójára - félelmeim egyre erõsödtek: mi történik, ha a különbözõ, fába ágyazott absztrakt formájú színes kerámiák nem hoznak majd lázba? 
 
Vargyas Ildikó festõ, képzõ- és népmûvész Gyergyóalfaluban született 1980. október 27-én. Mûvészetének gyakorlati alapjait a csíkszeredai Nagy István Zene és Képzõmûvészeti Líceumban szerezte, ahol festõ szakot végzett. Egyetemi évei alatt Kaposváron és Szegeden mûvészettel és pedagógiával foglalkozott, Pécsett teológiát végzett. Jelenleg a pécsi Mûvészeti Karon tanul képzõmûvészet-terápiát, emellett a pécsi Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Karon tanít rajzot és vizuális kommunikációt. Ha teheti, szabadidejében visszatér a mûvészetének elméleti alapjait ihletõ szülõföldre és családja körébe, mellékesen pedig segítséget, szakértelmet és teret biztosít Berecz András gyergyói, csángó gyûjtéseihez. 
 
Ám az ajtón belépve alig bírtam kivárni a megnyitó zárómondatát, hogy végre szemtõl szembe állhassak a képekkel. Hogy miért van jogosultságom "képeknek" hívni ezeket a munkákat, az az, hogy Ildikó képzelete és elvárása az alkotásaival szemben túlnõtte a vászonra festett kép adta lehetõségeket. A vászon és a festék nem szólnak mindenkihez, behunyt szemmel megtapintva õket nem alkothatunk fogalmat jelentésükrõl, a festéket pedig, bárhogy próbáljuk, nem lehet kivehetõ alakzatokká rétegezni. A vásznat meleg, puha tapintású fatáblákká változtatta és a festéket kerámiává domborította. A tárlat egyik nagy újítása, hogy a látogatók hozzáérhetnek, hozzá kell, hogy érjenek a mûvekhez, hogy azok képpé változzanak. 
 
A teremben központi helyet foglal el a Hazafelé címû kép. A zöld árnyalataival festett fatáblába mázas kerámiából hat hullámszerûen folydogáló ív van beágyazva. Az ívekbõl nemcsak a hazafelé utazó gondolatainak kivetüléseire, sokkal inkább egy mélyebb rétegre, az ösztön-én szétáradására asszociálhatunk. A felfestett szimbólumok félreérthetetlenül kötõdnek a magyar mitológiai születéshez, egyszerre vannak jelen az õsi szimmetrikus, szabályos sorminták, a pogány transzcendens világ dobos sámánjai, a keresztény istenség jelképei, a gyergyói erdõk és kopjafák. Töltõdjünk fel e kép melegségével, pozitívságával, hogy aztán a tárlat további alkotásainak, az ösztön-ént megtépázó gyászos eseményeknek a feldolgozását ez segítse. Elsõ benyomásként a kerek, végtelen formák széttöredezettsége tûnik fel. Ildikó elmondása szerint technikailag a Napkitörés címû mû volt a legnehezebben kivitelezhetõ - hányszor és hányszor kellett újraégetni és eltörni, hogy a tökéletes kerek forma elnyerje végsõ alakját. Itt kiemelem a másik nagy újítást, a technika forradalmasítását, amivel a különbözõ hõfokokon olvadó fehér, vörös, fekete agyagot, a magas, alacsony tüzû mázakat és az üveget ötvözte. 
 
A válogatás eredetileg tizennégy 2011-ben keletkezett alkotásból állt, sajnos egy Budapest Galéria Kiállítóházban szervezett kiállítás után kettõ közülük nem került vissza teremtõjéhez. Az egyik ilyen memento az Aszály címû sorozat része volt, a másik, a Fájdalom egy átlyuggatott emberi szívet formázott, amibõl drótok hatoltak a fába. A jelenlegi kiállításon látható Aszályban a csillogó barnás kerámia a kiszáradt, élettelen földre utal. A darabkák egyetlen nyújtott kerámiának a részei, amik szétvágva, esetleges sorrendben kerültek fel az alapra - leszedve õket újra össze lehetne rakni egésszé... de az alulról felfelé terjedõ fekete háttér mutatja, hogy ez a termõföld már nem vár esõre. Az a népmesékbõl ismert sárkány táncol ezen a földön, aki nem az életet veszi el a falutól, hanem az élet feltételeit - növelve a szenvedés idejét. Egy szintén megtörtént esetet dolgoz fel a Ne lopj!. A kép öt darab kivágott-ellopott fa törzsének keresztmetszetérõl készített lenyomatot tartalmaz. Bár a körszeletek egyben vannak, mégis tudjuk, hogy egy megcsonkított élet darabjai. Ironikus aktus a mûvésztõl, hogy egy kétszáz éves - anno az éltetõ búza tárolására használt - deszkát választott vászonjuknak. 
 
Nõi látogatók sorát babonázta meg a Lélekmag. Sima felületû, sárgásan csillogó, hideg tapintású üveggömböt vesznek körül törött tükördarabok, de a ráfolyatott piszkos-ezüstös festék miatt alig látszunk benne. A mag foglalata nõi méh alakból induló kovácsoltvas-szerûen kanyargó inda. Az inda sarjadása meg van szakítva. Ezt újabb körforma öleli: fekete alapba ágyazott apró szögletes téglalapokból áll össze egy ellipszis. A terméketlen nõiség témája a Nefilim címû képnél tér vissza. Még ne menjünk közel a képhez, ne olvassuk el a címét! Egy duzzadó, vörösen izzó tulipánt látunk… vagy egy nõi nemi szervet. Csak ezután tanulmányozzuk, hogy milyen kapcsolat van egy biblikus lény és egy tulipán között. A Nefilim nõ és angyal szerelmébõl született, egyik világhoz sem tartozó, Isten ellen való lény, akit sikerült elpusztítani. A képen a sima felületû mindent látó szem és a rücskös felületû földi pont között a lefelé mutató háromszög jelzi a lény bukását. A Nefilim összetettségét, transzcendens jellegét õrzi, hogy bár lebukott a földre, angyali szárnyait elvesztve, a teste, ami a földön él, mégis olyan csupasz, mint az isteni szem, a szárnyak pedig barázdásak, mint a föld. 
 
Az alkotói folyam lezárásaként készült az Érintés. A tiszta fehér halotti maszk a mûvész saját arcáról vett lenyomata. A barna kéz érintése mintha arra lenne hivatott, hogy bepiszkítsa, mivel nem festékekrõl beszélünk, hanem megszilárdult agyagokról (továbbgondolva megszilárdult életstílus: mûvészet vs. realitás), így ez a kísérlet alapjaiban vall kudarcot. A kemény anyagokat nemez veszi körül. A nemez az ázsiai népeknél az életet, a kézmûvességet (mûvészetet), a folytonosságot jeleníti meg: ha új szõnyeget készítenek, a régibõl egy darabkát beletesznek - de azt a nemezt, ami a falon függ, nem lehet újra felhasználni, mert meghalt és lezárult. 
 
A jövõt illetõen Vargyas Ildikó és alkotótársai 2014-re, a kultúra napjára terveznek egy újabb kiállítást, de hogy még több oldalról lehessen megfogni a képet, bekapcsolják a szöveget és a zenét is. 

Bende-Pintér Anita
 
Aszály 1

Aszály 2

Érintés

Fájdalom

Hazafelé

Lélekmag

Napkitörés

Ne lopj!

Nefilim
 
A cikk 2014. január 18-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2013