vissza a főoldalra
 
ONLINE MŰVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Korcs-ma-lejáratok
avagy 
a történetmondás „felszabadítása”
Idomtalan vágyak rabja a korszellem, mesterkélt alkotásokat csinál, és a képzelet épületeinek helyébe rakja... – írja Paládi Zsolt a Költő meghalni készül című novellájában. Mily igaz ez a mondat, akkor is, ha pusztán az irodalom jelen állapotaira vonatkoztatjuk. Mert hol van már a képzelet? S egyáltalán van-e még literatúrai, eszmei korszellem, vagy a totális szellemtelenség évadjait éljük?
    Paládi Zsolt nem kezdte korán az irodalmi jelenlétet, ennek megfelelően érett gondolatokkal, egyedi ötletekkel, kiforrott stílussal jelentkezik első novelláskötete, a Szakszerű felszabadítás oldalain. Számára a nyelv nem sóval bevetendő játék-tájék, hanem könnyeden járható ösvény, amely a történethez, végső soron a szépség láttatásához vezet. Irálya, megfogalmazottsága, összeszedettsége irigylésre méltó, s ajánlható okulásul a nyelv-minimalizáló, fejfájós irodalmi brigantiknak.
    Témaválasztása érdekes kettősséget mutat. Egyrészt vonzódik az űr, a „majdan” egzotikumához. Előszeretettel helyezi történeteit a jövőbe, más „világokba”, vagy e-földünk későbbi pillanataiba, de parabolikusan még ekkor is a jelent vagy a közelmúltat kritizálja, láttatja (Szakszerű felszabadítás; A telep megtisztítása a tetvektől; Enteriőr; Kedvesem, Naitia). Ezen novelláit olvasva Vonnegut sci-fit és valóságot ötvöző regényei, Boris Vian abszurd-szürrealista atmoszférája vagy a kafkai lét-elbizonytalanodás is eszünkbe juthat, ha mindenképp asszociálni akarunk. Ám e „tudománytalan”-fantasztikus mesék annál magyarabbak, kelet-európaibbak, minthogy felelőtlenül hasonlítgathatnánk őket! A Szakszerű felszabadítás bolygóközi elnyomóit kisöprik az önreklámozó „álszabadság” seregei, hogy triumfáljon a szabadosság. Milyen ismerős történet ez egy égi tükörből szemlélve! Az Enteriőrben és a Kedvesem, Naitiaban közös a szex-szerelem motívum, amely két – olvasatomban –, már soha nem társítható, egymást kizáró szintet jelöl. (Lásd: a Kedvesem, Naitia című elbeszélést, hol is a férfi és a női szubsztancia ábrándol a szerelemről. A férfi lényeg az éteriben, a női lényeg a sártekén véli meglelni ugyanazt! Az Enteriőrben ugyanakkor megcsókolhatatlan marad a drótokon közvetített-„sugárzott” utcalány.) Az Egy bűvészkritikus jegyzeteiből-ben művészet és műbírálat örök ellentéte bontakozik ki, miközben lefokoztatnak a hétköznapi embert foglalkoztató-éltető csodák.
    A másik vonulatban a szociálisan érzékeny író ad kétségbeesett morzejeleket egy olyan világból, a perifériáról, ahová, nagyon is tisztában van vele, csak kevesen merészkednek utána. Mert, aki ezen a szinten, a korcs-ma-lejáratok árnyékában is képes szépet írni, az könnyen benne maradhat a történetben. Hiszen e borpecsétes, kisemberi históriákat meg kell élni, ezeket nehéz mahagóni asztalok mögött ülve, vagy budai, árnyas filagóriák mélyén hűsölve kiötleni. Elszomorítva gondolkodtató, modernizált opuszok ezek, melyek továbbmesélik Hajnóczy és Bólya Péter (a két „bennemaradott”) hetvenes-nyolcvanas évekbeli „naturális”, szeszgőzös lázálmait. Szociálismunkás börtöntöltelék válik az erő-igazság osztójává az Amerikai filmben. Román vendégmunkást pártfogol a bunkó vállalkozóval szemben a kényszer-munkavállaló a Dühben. Kislányát adja, tékozolja el a lelkiismeret-mentes boldogulás reményében egy család az Üzleti ügyben. A „halandó” emberek állandó kiszolgáltatottságáról vall a Csak két pofon örök-vesztes levélírója, hogy a könyv csattanójaként Kadarka úr, a kocsmafílosz nekikeseredhessen szerelmei és/vagy eszméi bukása miatt...
    Paládi Zsolt jól indul. Mert éretten indulni soha nem késő! A Szakszerű felszabadításban olvasható novelláinak egy része már átesett a tűzkeresztségen, hiszen megjelentek a Hitelben, a Praeben, az Életünkben, az Ezredvégben. Most kötetté szerveződtek, s egymást erősítve kell betöltsék felemelő szerepüket; olvasót vonzani, toborozni a szövegirodalmon avagy az Óperenciás-tengeren is túli mesélő próza fénykörébe.
Novák Valentin
 
Paládi Zsolt honlapja: www.muveszetek.hu/paladizsolt
A cikk 2003. július 22-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón