vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
FILM
Szigorúan ellenõrzött életek
Díszbemutató Vácott 2013. december 1-jén
Petényi Katalin és Kabay Barna megrázó erejû dokumentumfilmjét legközelebb 2013. december 1-jén
vasárnap 17 órakor vetítik Vácott a Madách Imre Mûvelõdési Központ színháztermében. 
  
Elevenen él még bennünk az öt évvel ezelõtt készült és a Duna Televízió által többször is levetített, Hitvallók és ügynökök címû dokumentumfilm, amely minden eddiginél nyilvánvalóbb módon tárja elénk a kommunista egypártrendszer második világháború után elkezdõdött és közel félévszázadon át tartott korszakát, amely alatt a hatalom minden eszközt felhasznált a keresztény egyházak üldözésére. A mozivásznon/képernyõn láthattuk, hogy miként börtönözték be ártatlanul papok és szerzetesek százait, míg másokat az Állambiztonsági Szervek ügynökökként épített be a hálózatba. A filmkockák megismertették a nézõvel a hit és a hûség erejét, ami sokaknak adott erõt szenvedéseikben, és az ezzel szemben álló, az egyházon belül mûködõ besúgó gépezetet. Megrendítõ, katartikus életutakon keresztül idézte fel a múltat, emberek életét, akik áldozatai vagy kiszolgálói lettek egy diktatórikus rendszernek. 
  
A film alkotói, Petényi Katalin és Kabay Barna újabb megrázó erejû dokumentumfilmmel jelentkeztek. Hasonlóképpen a Hitvallók és ügynökökhöz, a Szigorúan ellenõrzött életek is drámai sorsokon keresztül mutatja be, ezúttal a román kommunista diktatúra ördögi mechanizmusát, a Securitate néven elhíresült titkosszolgálat mûködését, a vallás, az etnikai kisebbségek, az emberi méltóság elleni támadásait és ezzel szemben a belsõ szabadság, a morális felelõsség és a hit erejét, amely kiszolgáltatottságukban az áldozatok erõforrása volt. Kortanúk vallomásain és a Securitate dokumentumain keresztül megrendítõ képet nyújt a múlt szenvedéseirõl, kollaborálásról, hûségrõl és árulásról. A korabeli híradórészletek, fotómontázsok, a Securitate ügynökei­nek jelentései, a tartótisztek értékelései, a titkosszolgálat lehallgatásai, megfigyelési fotói és az áldozatok személyes emlékei párhuzamosan idézik fel ezeket az éveket. Dinamikus kameramozgások jelenítik meg a különbözõ oldalakon állók életének állomásait: pusztuló falvakat, parókiákat, börtönöket, templomokat és az egyedülálló szépségû erdélyi tájat. 
  
A dokumentumfilmben fontos szerepe van Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspöknek, akinek karizmatikus személysége és élete eddig ismeret­len dokumentumok, a Securitate megfigyelései és a környezetébe beépített ügynökök tükrében bontakozik ki. A film mély empátiával állít emléket továbbá a magyarországi 1956-os forradalom utáni erdélyi kivégzetteknek, és azoknak az áldozatoknak, akik hosszú éveket töltöttek ártatlanul börtönökben. Ceausescu diktatúrájának módszerei rajzolódnak ki a Securitate Tõkés István teológiai professzor és fia, Tõkés László egykori dési és temesvári lelkész elleni támadásokból. A legközelibb barátok és a családba beépített informátorok jelentésein és a kortanúk visszaemlékezésein keresztül drámai erõvel elevenedik meg az az út, amely az 1989-es forradalom gyõzelméhez vezetett. 
  
A Szigorúan ellenõrzött életek címû dokumentumfilm legközelebbi díszbemutatójának ideje és helye: 
  
2013. december 1. vasárnap 17 óra 
Vác, Madách Imre Mûvelõdési Központ színházterme 
  
A vetítésen részt vesznek: 
Petényi Katalin és Kabay Barna, a film alkotói 
Tõkés László püspök, európa parlamenti képviselõ 
Beer Miklós váci megyéspüspök 
Fördõs Attila, Vác város polgármestere 
  
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várnak 
   
A szervezõk
A cikk 2013. november 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a SZÍNHÁZ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2013