vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
FILM
Sára Sándor történelmi dokumentumfilmjei
az Urániában
Sára Sándor
 
Filmmûvészetünk kiemelkedõ alkotója, Sára Sándor 80. születésnapja tiszteletére rendezett programsorozat keretében történelmi dokumentumfilmjeibõl látható válogatás az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A vetítéseket beszélgetések követik az alkotóval és szakértõkkel. 
 
Sára Sándor '80-as évek elejétõl készült, akkor a Kádár-korszak legérinthetetlenebb tabuit döntögetõ történelmi dokumentumfilmjei kiemelkedõ darabjai a magyarok történelmi ismereteit bõvítõ, s ezzel szellemileg a rendszerváltozást elõkészítõ alkotásoknak. A XX. századi történelem poklát megjárt szemtanúk megrendítõ vallomásai a doni hadsereg pusztulásáról, a bukovinai székelyek, a beregszászi magyarok tragikus sorsáról vagy a magyar nõk szovjetunióbeli szenvedéseirõl a mai kor számára is fontos üzeneteket közvetítenek. A vetítéssorozat keretében október 3-tól csütörtökönként 18 órakor ezen ritkán látható filmekbõl kerül mûsorra nyolc alkotás az Uránia Fábri termében.
 
Elsõ alkalommal október 3-án a Néptanítók (1981) címû dokumentumfilmet vetítették, melyben volt pécsi Püspöki Tanítóképzõ egykori növendékeinek felkavaróan õszinte önvallomásokból egy sokat szenvedett nemzedék emberi és erkölcsi tartását ismerhetjük meg.
 
Október 10-én a 2. magyar hadsereg rendkívüli megpróbáltatásait, a Don-kanyari tragédiát feldolgozó Pergõtûz V. része (1982) lesz mûsoron.
 
Október 17-én a Lefegyverzett ellenséges erõk (1991) a második világháború történetének Magyarországon sokáig szinte ismeretlen részét deríti fel: az amerikai és francia hadifogságba esett magyar katonák sorsát.
 
Október 24-én látható az Aki magyar, velünk tart (1993), amely az 1956-os forradalom néhány napos euforikus szabadságélményét követõ megtorlás évtizedekig ható emberi tragédiáit ábrázolja a Somogy megyei Csurgón.
 
Október 31-én a szovjet börtönök és a szibériai munkatáborok szenvedéssel teli emlékei elevenednek meg a Te még élsz? (1990) címû dokumentumfilmben.
 
Ezt követi november 7-én az ártatlan lányok és asszonyok elhurcolásának és megpróbáltatásainak krónikája, a Magyar nõk a Gulágon (1992), amely kivételes erejû tiltakozás minden múlt-, jelen- és jövõbeli háború ellen.
 
November 14-én a Csonka-Bereg (1989) kerül mûsorra, mely a beregi síkságnak a Szovjetunióhoz való háború utáni csatolását megelõzõ hónapoktól a szovjet lágerekben raboskodó ártatlan magyarok évtizedekig tiltott történetét tárja föl.
 
A vetítéssorozatot a Sír az út elõttem - Keresztúton (1987) zárja november 21-én, a megrázó és örök tanulságokkal szolgáló filmeposz a bukovinai székelység hányatott sorsát mutatja be.
 
A retrospektív kísérõprogramjaként Gaál István és Sára Sándor fotóiból válogatott kiállítás tekinthetõ meg az Uránia Kávézóban. A vetítéssorozatot követõen, november végén mutatja be az Urániában a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MANDA) legújabb DVD kiadványát, Sára Sándor 80 huszár címû filmjét.
 
A programokra a belépés ingyenes. 
 
Támogatók: MMA, MANDA
 
Részletek: www.urania-nf.hu
A cikk 2013. október 4-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a FILM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2013