vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Kettõs évforduló Torontóban
2013. február 23-án a torontói Rákóczi Alapítvány gálabállal ünnepelte meg fennállásának 60. és a Magyarságismereti Mozgótábor 20. évfordulóját. A rendezvényre, amelyen részt vett dr. Pordány László, Magyarország kanadai nagykövete, valamint dr. Király Ödön, Magyarország gazdasági és kereskedelmi tanácsosa, a Blue Danube Club báltermében került sor.
 
 
Ayklerné Papp Zsuzsa, a Rákóczi Alapítvány elnöke, dr. Pordány László nagykövet,
Dancs Rózsa író, dr. Diósady Levente professzor.
Fotó: Telch György
 
A hatvan éve mûködõ Rákóczi Alapítvány alakuló közgyûlésén a tagok a következõ célkitûzéseket fogadták el: hasznára lenni a befogadó, új hazának, teljesíteni az óhaza iránti nemzeti kötelezettségeket, otthont nyújtani tagjainak, segítve õket a gyökéreresztésben. Az elsõ idõkben Tömöry Jenõ és Korponay Miklós irányította az akkor még Rákóczi Szövetség nevû szervezet tevékenységét, amely magyar származású torontói szabadfoglalkozású értelmiségiek és üzletemberek közösségeként vált ismertté. A szövetség vezetõi már a kezdetektõl tudták, hogy a második, harmadik nemzedék magyarságtudatának megõrzése érdekében a fiatalokat össze kell fogniuk. Ezt a feladatot tartották szem elõtt akkor is, amikor elhatározták a Rákóczi Alapítvány létrehozását. Érdemes megemlítenünk az alapítótagokat, köztük Aykler Bélát, Diósady Leventét, Hamvas Józsefet, Kerényi Károlyt, Korponay Miklóst, Kovrig Bencét, Máthé József atyát, de Pédery-Hunt Dórát, Rédly Gyulát, Seress Ödönt, Szendrovits Lászlót, Vass Ferencet is. Õk Manifesztumban fogalmazták meg a nemzeti megmaradás hitvallását, „Emlék Alapítványt” létesítve, melynek mindenkori évi jövedelme "annak az ifjúnak ítéltessék oda, aki a magyarok ügyének vagy jó hírnevének kimagasló szolgálatot tett..." Ebbõl a hitvallásból született meg a Magyarságismereti Mozgótábor elindítása is, amellyel az Aykler-házaspár a magyarságtudat erõsítésének programját valóságos mozgalommá változtatta, és amely immár húsz esztendeje részvételi lehetõséget biztosít a hivatalos magyar határokon túl élõ fiatalok számára ahhoz, hogy az összmagyarsághoz tartozónak érezzék magukat, megismerhessék nemcsak az anyaországot, hanem egymást is. Nemzeti híd a tizenéves fiatalok között, akik immár a Rákóczi család büszke tagjainak érzik magukat és ilyen szellemben éltetik tovább a magyarság vezérlõ, bújdosó fejedelmének emlékét. A Rákóczi Alapítvány elnöke, Ayklerné Papp Zsuzsa és férje, együtt a sok önkéntes pedagógussal, felismerték, hogy játékosan, felszabadultan, szórakozva sokkal több ismeretet kaphatnak a Mozgótábor résztvevõi, mintha iskolapadokban szorongnának. Szemléltethetné-e jobban valami a lelkes fiatalok tucatjainak köszönetét, mint az egykori táboros, Bogár Andrea levéltöredéke: "Szentmisével adhatunk hálát azért a csodáért, amely két héten keresztül kísért és szeretett bennünket." Ezt még kiegészíthetjük a kézdivásárhelyi Kádár Beáta soraival is: "Ha egyszer valaki a Rákóczi Családi Kör tagja lesz, érez egy biztos pontot az életében, lélekben mindig van valaki mellette, aki segít, akire számíthat és akiben megbízhat."
 
A február 23-án megtartott kettõs évfordulós gálabál pezsgõs fogadással kezdõdött, közben Balogh Ernõ és zenekara kellemes muzsikája szórakoztatta a vendégeket. Az est ceremóniamestere Tömöry Zsófi volt, aki üdvözölte a megjelenteket és ismertette a rendezvény programját. A finom vacsora után a Magyarságismereti Mozgótábor életét bemutató film vetítésére került sor, ezt követte a Rákóczi Elismerések ünnepélyes átadása. A kitüntetetteknek, Csermely Péternek, Dancs Rózsának, v. Domokos Sándornak (p. h.), dr. Endrényi Lászlónak, Tausz Gyulának, Nt. Vass Zoltánnak átnyújtandó diplomán olvasható a következõ „Manifesto” szövege: "Mi, a Vezérlõ Fejedelem szellemét idézõ Tisztségviselõk úgy érezvén, hogy a dicsérendõ érdem és szolgálat, mellyel - kitüntetett neve - Magyarságunk jó hírneve, történelmi öröksége és nemzeti hagyományainak öregbítéséhez hozzájárult, méltóvá tette a RÁKÓCZI elismerésre, melyet köszönetünk örök emlékezetére ezennel átnyújtunk."
 
Az elismeréseket dr. Pordány László nagykövet, Ayklerné Papp Zsuzsa elnök és dr. Diósady Levente professzor nyújtották át a kitüntetteknek. 
Dancs Rózsa
A cikk 2013. március 5-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM, KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2013