vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Balogh József (1951-2011) költõ
posztumusz Bánkuti Miklós-díjban részesült
Bánkuti Miklós-díj
  
A NapSziget Mûvészeti Díjak egyikét, a Bánkuti Miklós-díjat 2013-ban
posztumusz Balogh József (1951-2011) költõ, tanár, tankönyv- és dalszövegíró is megkapta.
Az elismerést a kitüntetett özvegye, Balogh Józsefné Anikó, 
valamint két fia, Balogh Zoltán és Balogh Mátyás vették át.
Ahogy minden esetben, a kitüntetést ezúttal is a Bánkuti-hagyaték gondozója,
Zászlós Levente író, költõ adta át.
  
  
Balogh József posztumusz díjazott költõ laudációja
2013. március 1.
  
Balogh József: megszokott, általános vezeték- és keresztnév, így együtt is többen viselik. De ha egybeírva, valamely becézett formájában, megfelelõ hangsúllyal ejtjük ki - "Baloghjóska", "Balogh Jocó", netán "Balogh Józsi bá" - a jelentése leszûkül arra a személyre, aki a rockrajongók számára a különleges ízû, tartalmas dalszövegek írója, a kisiskolások számára a rajongott magyartanár, az irodalmat kedvelõk számára a tiszta szavú költõ - azoknak pedig, akik közelebbrõl ismerték õt, mindez együtt.  
  
Õ magát magyartanárnak és magyar tanárnak tartotta, szép-, szak- és dalszövegírónak, aki sokat publikál. Születését világra-kéredzkedésnek nevezte, ez 1951. december 15-én történt Pécsett. Az ókori városban, a római Savariában, Szombathelyen nõtt fel és élte le életét. Költõ és pedagógus volt, aki közel négy évtizeden át oktatott és nevelt, "nem középiskolás fokon". Utóbb a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában szolgálta hivatását, hithû katolikusként. 2011. december 20-a óta nincs közöttünk. 
  
Sokszor eltûnõdtem azon, vajon miben rejlik "Baloghjóska" eredetisége, sajátossága, mitõl olyan tipikus "Baloghjóska" õ? Arra jutottam, hogy kétségkívül elsõsorban az alkotói sokoldalúsága teszi azzá, de nem csak és kizárólag ez. A magam megítélése szerint "Baloghjóska" jellegzetessége ezen kívül még kedélyességet, erõt sugárzó személyiségében és - nem tudom másként fogalmazni - szóalkotó tehetségében keresendõ. Ez világlik ki a méltán oly népszerû Lord együttes megannyi nagylemezérõl és Gidófalvy Attila Tízparancsolat címû albumáról, amelynek dalszövegeit jegyzi; ez világlik ki a megannyi, a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvbõl, munkafüzetbõl és más tansegédanyagból, amelyet szerzõként vagy társszerzõként hozott létre; ez világlik ki a sok-sok antológiából és saját verseskötetbõl, amelyben lírikusként szólalt meg; és ez világlott ki minden egyes kulturális-közéleti szerepvállalásából, megszólalásából, megnyilvánulásából.  
  
Jól emlékszünk arra, amikor a NapSziget Fesztivál vendége volt. Rögtönzött elõadását mozdulatlan csendben hallgattuk. Szabadon beszélt, és mi, a hallgatóság, csüngtünk rajta, csüngtünk a szavain. Annyira a hatása alá kerültünk, hogy észre sem vettük, mennyire túllépte a mûsor forgatókönyve szerint részére fenntartott idõkeretet. Mindig mindenki szívesen hallgatta õt, lett légyen szó szavalóversenyen zsûrielnöki értékelésérõl vagy színjátszóköri foglalkozás vezetésérõl vagy egyszerûen csak egy közös vacsoráról vagy egy telefonbeszélgetésrõl. Mert azokból soha-soha nem hiányozhatott az építõ, tanító gondolatok sora, egy-egy legújabb vers s legvégül egy-egy tréfa, egy-egy vicc. 
  
Különlegesen színes, hangulatos egyénisége mellett engem éppúgy megragadott - ahogy az imént neveztem - a szóalkotó képessége. Olyan összetett szavakat, olyan metaforákat szõtt élõ- és leírt gondolataiba, amelyekre csak igazán nagy költõk képesek. Füvek imája, Zászlótûz, Versfehérben, Reményringató, vagy említhetjük a Bánkuti Miklós-díjat kiérdemelt vers címét, a Gagyizuhogás szóösszetételt is. Nem mindennapi, de még a költészetben is fejfelkapásra sarkalló fogalmak, nemdebár? 
  
Apropó, Bánkuti Miklós-díj. Mielõtt a kitüntetés átadása megtörténne, engedjék meg, hogy gratuláljak elõbb a díj adományozóinak, mégpedig elõször is a ma átadott és átadandó díjak megalapításához, másodsorban pedig ahhoz a szemlélethez és értékítélethez, amellyel az esztendõ folyamán az alkotásokat figyelemmel kísérik és amely alapján a díjazott mûveket és alkotókat évrõl évre kiválasztják. Személy szerint rendkívül boldog vagyok, hogy ebben az évben Balogh József is a kitüntetettek között van. Szoktuk mondani, hogy az alkotómûvészeket haláluk után fedezi fel igazán az utókor. A NapSziget és Balogh József viszonylatában ez nem így van, hiszen a folyóirat rendszeresen közölte Jóska verseit, mint említettem, a NapSziget Fesztiválnak is vendége volt és számos más alkalommal is végeztek együtt közös munkát. 
  
S történt mindez azért, mert a NapSziget gazdái idõben felfedezték a költõt, az embert, akit életében tisztelni és becsülni érdemes volt, akire ma emlékezünk, s akire emlékezni érdemes és mindig is érdemes lesz. 
  
Balogh József magáról így vallott: "Tisztelem és szeretem a szép magyar szavakat, a belõlük teremtett regulázott gondolatot. Elpusztíthatatlanságukban úgy hiszek, mint a fák erejében, a madárdal hûségében, a fûszálak egyszerûségében, a csönd tisztaságában, az erdõk fészket óvó halhatatlanságában. Istent arra kérem, ne engedje, hogy visszafelé folyjanak a folyók, felhõk zuhanjanak szálló madarakra, s levegõben legyen a fák gyökere!" 
  
Volt még egy gondolat, ami soha-soha nem maradhatott ki az önmagáról tett vallomásaiból, nyilatkozataiból: "Sajátom még két fiúgyermekem, a feleségem, néhány barátom és búzaszemnyi hazám." 
  
Kedves Zoli, Matyi, Anikó, a két fiúgyermek és a feleség - örülök, hogy mindhárman itt vagytok! Ez is mutatja, mennyire fontos Nektek édesapátok, férjed emléke, mutatja, hogy büszkék vagytok rá. Lehettek is! 
  
Devecsery László író, költõ, a szombathelyi, Jordán Tamás vezette Weöres Sándor Színház rendezõje; Szovák Csaba kuratóriumi elnök, Pölöskei Gertrúd, a felügyelõbizottság tagja, nektek pedig, akik "néhány barátja" közül valók vagy talán azok között is a legközelebbiek vagytok, Nektek azt kívánom, hogy nemes törekvéseteket, munkátokat, amellyel megalapítottátok a Balogh József Öröksége Alapítványt, koronázza siker! 
  
Ami pedig a búzaszemnyi hazát illeti, azt remélem tõle, hogy tisztelni, becsülni fogja a jelen és a jövõ Balogh Józsefeit, a mi Balog Józsefünk nyomdokain járókat! Így legyen! 
  
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
Varga Gabriella
  
  
Balogh József: Gagyizuhogás  
  
Életének nagy tette: 
gyufaszálát 
még keresztbe sem tette. 
  
* 
  
Szponzorként búgom, Csillagom: 
idomod parlag’ nem hagyom! 
Bár rühellek, 
egy castingra benevezlek, 
sms-sel támogatlak, 
s ha kell, mellben átszabatlak. 
  
* 
  
Kotyvasztgatok, te szegény, 
mert csak erre van igény, 
s hal leszek egy tortamûsor tetején! 
  
* 
  
Te kis, te nagy, Hogyismondjam, 
hogy a gyomrom el ne rontsam, 
vágod már, hogy mi az ábra? 
Elmész ám a Balázsba vagy Mónikába! 
  
* 
  
- Magácska megácska? 
- Több ennél, gigácska! 
- Tehát sztárka, állócsillag? 
Ne vergõdjön, holnap jó lesz 
meteornak! 
  
* 
  
Celeb vagyok, õserdei! 
Itt van még a Terry, Fery, 
’ki a kókuszt fejjel veri! 
  
* 
  
Felöklelik gondok sorra, 
lelke szenved, sajog sorsa? 
Joshi Bharat orvosolja! 
  
* 
  
Plémét ül a fûben, 
rég nem szundikálgat. 
Plémét talán meleg vagy, 
hogy a hímnép nyugton hagy? 
Plémét hipp, tapsi hopp, 
a szobrozás megszokott! 
  
* 
  
Volt egyszer egy õzike, 
úgy becézték Gyõzike. 
Nem ápolta öreg néne, 
mivel nem volt õzikéje. 
A mesémnek s nekem vége, 
itt a semmi, fuss el véle! 
  
* 
  
Egyszer sokan akként vélték: 
mindegy legyen, csak ne érték! 
Például, hogy 
Nemecsek s Nyilas Misi nyámnyila, 
mert egyik sem Pénzhazánknak sztárfia!
A cikk 2013. március 3-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM, KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2013