vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Egy lélek fejlõdésérõl
Novák Valentin: Páternoszter
Novák Valentin Páternoszter címû, a napokban megjelent regénye tulajdonképp modern fejlõdésregény. Ennek megfelelõen a szerzõ cselekmény helyett a belsõ folyamatok leírására koncentrál. Nagy ívõ monológokkal, vallomásokkal, tépelõdésekkel igyekszik számba venni kételyeinek, bizonyosságainak és botladozásainak okait.  
  
 
A történetek csak megelõlegezik a várakozást, a hitkeresés elsõ lépéseit. A fõhõs anyageszmében gyökerezõ múltja (1990 elõtti események vagy inkább öntudatlan történések) a rendszerváltozás (zûrzavarai) következtében átértékelõdik. Megtudhatjuk, miképp változik az én, miképp formálja át önmaga viszonyát a családhoz, a társadalomhoz, a hazához és az életében számtalanszor megszólított, néha "meg is sértett" Istenhez, végsõ soron, milyen mozgatórugók terelik az unitárius megkeresztelkedésig. 
  
A gondolati, lelki fejlõdés mellett, ellenpontozásképp, színesen villódzó tablót kapunk az újrakapitalizálódás koráról egészen a jelenig, mikor Gogol Nyevszkij proszpekt címû novellájához hasonlatosan, egy körúti ablakból szemlélõdve tekint végig a rendszerváltás zsibvásárán a "lelki" fõhõs. Tulajdonképp ez a szánalmas felvonulás, mely a regény kétharmadánál kezdõdik az, aminek ellentmond a szerzõ, az, amivel nem tud azonosulni. A tömeg mozgatórugói: a kicsinyesség, az alpáriasság, a törtetés, a pénzközpontúság, ugyanakkor a vesztesség, a lúzerség és az ebbõl fakadó agresszió - önagresszió, amely megriasztja, és az életébõl elspórolt hithez sodorja. 
  
Novák Valentin írásait ismerve ez a mû merõben eltér a korábbiaktól. Bár a humor csírái itt is felcsillannak, a szöveg hangulatát inkább a belsõ erõ, a kinyilatkoztatásszerû, ellentmondást (önellentmondást) nem tûrõ gondolatfutamok adják, melyek hol érted haragszom [magamért haragszom] formán dühösek, hol józanul pontos leírásai az embert összekuszáló külsõ tényezõknek, a minden korban fel-felbukkanó ördögi kísérteteknek. Érdekes szöveg a Páternoszter. Ha önéletírásnak, egyfajta confessionak, vagy ha korkritikának, netán - bizonyos tekintetben - próféciának is vesszük, mindenképp kíméletlen szembesülést eredményez, mely nem tûr meg semmiféle finomkodást. Kimond, pusztít, mint az áradat, hogy valami új szülessen, valami új tisztaság. A személyes életben, az írásban. 
  
Novák Valentin
 
Novák Valentin
  
 
Novák Valentin korábban megjelent mûvei: 
  
No! Jé! Avagy egy mai, magyar merény [kisregény], Új Bekezdés, Miskolc, 1994 
Roskadás [versek], Seneca, Budapest, 1997 
Zsír Balázs [pikareszk regény Gángoly Attilával], Hungarovox, Budapest, 2001 
Japánkert [versek], Parnasszus könyvek, Új Vizeken sorozat, Budapest, 2002 
Magyar rulett [novellák], Széphalom Könyvmûhely, 2006 
Csípes M@tyi [vígeposz], Z-füzetek, 2006 
Biztos fogyás [állatmesék], Pont Kiadó, 2008 
Ecettel savanyítok (Memento Móni) [mozgássérültekrõl szóló novellák], Pont Kiadó, 2010 
http://ecettelsavanyitok.blogspot.com/ 
Zsír Balázs olajra lép [pikareszk regény Gángoly Attilával], Tarandus Kiadó, Gyõr, 2011 
www.zsirbalazs.hu 
  
További információk a szerzõrõl és a mûveirõl: www.novakvalentin.hu
A cikk 2012. június 14-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM, KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2012