vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Varga Gabriella
Balogh József iránytû volt
Gondolatok egy, a költõ hagyatékából 23 év alatt összeállított gyûjteményrõl
 
Elhangzott 2012. április 11-én, a költészet napján, Szombathelyen,
a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában
a Balogh József Könyvtár megnyitóünnepségén
Képzeljenek el egy irodalomkedvelõ, még rímelõ sorok faragásával is próbálkozó fiatal lányt, aki 18 évesen az elszigetelt Románia kis falucskáiból egyszer csak egy országhatáron túli világvárosba költözik: Budapestre, s a sok-sok újdonság, tapasztalat között, ami éri s amit átél, egyszer csak az élete részévé válik a LORD együttes, annak egyenes velejárójaként pedig egyszer csak elõtte áll teljes fizikai valójában a kortárs költészet egyik nagyra becsült, kiváló személyisége: Balogh József.
 
Nem véletlenül hangsúlyozom az elszigetelt Romániát - nem tudom, hogy a Balogh Jóskával való találkozásomat 1989-ben ugyanígy éltem volna-e meg, ha Magyarországon születek és töltöm el gyermekkoromat. Így viszont a megismerkedésem vele olyan volt, akár egy álom, egy varázslat, s magát a tényt, hogy egy nagy tiszteletnek örvendõ, kortárs költõvel kerültem kapcsolatba, tetézte három dolog, nevezetesen, hogy:
- igazán, õszintén rajongtam a Hullámverésben címû könyvében közölt verseiért;
- a LORD együttes budapesti klubjának vezetõjeként és szárnyait bontogató újságíróként rögtön az elején munkakapcsolatba 
- s nagyon gyorsan barátságba is kerültem vele.
 
Kellett-e ennél több indok ahhoz, hogy verskéziratait, leveleit, a róla megjelent cikkeket, amiket tõle rendre meghozott a posta, s amelyeknek egy jelentõs részét késõbb magam írtam, és minden más vele kapcsolatos dokumentációt nagy gonddal összegyûjtsek?
 
Balogh József
 
Munkakapcsolatunk az idõ elõrehaladtával egyre szorosabbá vált:
- mint említettem, újságíróként számos cikket írhattam róla - arra külön büszke vagyok, hogy több határon belüli és kívüli szerkesztõkollégámnak a figyelmét felhívtam rá, akik kivétel nélkül mind Balogh József-tisztelõkké és -közlõkké váltak;
- késõbb néhány kötetének szerkesztésre, elõszó-, utószó- vagy fülszöveg-írásra vonatkozó megbízásával is megtisztelt;
- több szombathelyi könyvbemutatóját vezettem vagy vettem részt rajta közremûködõként, és néhány ilyet magam is szerveztem Budapesten.
 
Huszonhárom évig tartott ez a munkakapcsolat, ez a számomra nagy megtiszteltetést jelentõ barátság. Egy alkalommal Jóska errõl így írt:
"Megint küldök magamból egy részt, hogy vállalt »koloncként« cipelj engem. Annyi közös szép sikerünk volt, hogy egymás vállalása - talán mondhatom - számunkra kölcsönös ajándék."
 
Utolsó - talán nem utolsó, hanem legutóbbi - írásom róla az Új Katedra januári számában jelent meg "Gabi vigyázz, porszem az ember" címmel. Ez volt az elsõ mondandója, ezt formázta meg elsõ megjegyzésként hangtalan ajkával - és fia, Zoli tolmácsolta -, amikor 2011 õszén a kórházban az ágya mellé léptem. Ezért lett ez a címe annak a rövid írásnak, amellyel elbúcsúztam tõle.
 
December 30-án, miután elkísértük utolsó útjára, megilletõdötten hallgattam, milyen sokan mekkora elszántsággal és lelkesedéssel tesznek azért, hogy Jóska emléke Szombathelyen továbbéljen: Devecsery Laci mûsorokat szervez, szerkeszt, rendez, Szovák Csabáék alapítványt hoznak létre, a LORD együttes jótékonysági koncertet tervez és így tovább, s Budapestre visszaérve azon kezdtem el tûnõdni, hogy mindeközben én sem maradhatok tétlenül. De mit tehetek én, aki nem Szombathelyen élek, munkahelyi, szakmai kötelezettségeim sokirányúak, az életem elég jelentõs része külföldi utazásokkal, hosszú távollétekkel telik és így tovább, és akkor eszembe jutottak a Balogh Jóska-iratrendezõk, a mi 23 éves munkakapcsolatunk és barátságunk dokumentációs gyûjteménye. Feltettem magamnak a kérdést: vajon hol van ennek a három iratrendezõnek jobb helye, egy magánszemély lakásában vagy pedig egy közintézményben? Elhatároztam, hogy felajánlom annak az intézménynek, amelyik elsõként veszi fel Balogh József nevét. Így jutottam el a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolába, ahol felvetésemet Angyal Tünde iskolatitkár és Sátory Károly igazgató úr minden várakozásomat felülmúló örömmel fogadták.
 
Nem állítom, hogy ez a gyûjtemény teljes, hogy minden megtalálható benne, ami ez alatt a 23 év alatt Balogh Jóskáról a sajtóban megjelent, és azt sem állítom, hogy ez az egyetlen ilyen gyûjtemény. Csupán annyit állítok, hogy ez az én saját gyûjteményem, 23 év alatt vált, illetve tettem ilyenné, amilyen, és ma felajánlom ezt a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola Balogh József Könyvtárának.
 
 
Ha csak egy diák is, aki megtalál benne egy szót, egy gondolatot, például rábukkan a "Hitványodnak a parolák, pallérozatlan a szó" címû cikkre és ezáltal megismeri - ha addig még nem ismerte - a parola és a pallérozott fogalmak jelentéseit, vagy eltûnõdik afölött, mit is jelenthet az a Tamásitól kölcsönzött gondolat, hogy "Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan", máris megérte ennek a gyûjteménynek egy magánszemély otthonából kikerülnie. 
 
Balogh József olyan volt, mint egy iránytû: minden magyar (és nem magyar) embernek mutatta a helyes utat. Ki-ki a maga eszközeivel és módján sokan azon dolgoztunk, hogy ez az iránytû minél több magyar (és nem magyar) ember kezébe eljusson, és ezen fogunk dolgozni a jövõben is.
 
Ezt az iránytût rejti ez a gyûjtemény is. 
Találjanak rá minél többen!
 
*
 
Híradások a Balogh József Könyvtár megnyitásáról:

http://www.szombathely-lutheran.hu/remenyik/hirek/balogh-jozsef-konyvtar 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/online_muzeum_is_epul_balogh_jozsefnek

http://www.sztv.hu/hirek/balogh-jozsef-kolto-tanarrol-nevezte-el-konyvtarat-a-remenyik-iskola-20120411

http://frisss.hu/hirek/balogh-jozsef-nevet-viseli-a-remenyik-iskola-konyvtara

http://www.vasnepe.hu/kultura_oktatas/20120412_balogh_jozsef_konyvtar_remenyik

http://www.ujkatedra.hu/fooldal-090604-14 (Új Katedra, 2012. április, 26. oldal)
 

A cikk 2012. május 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM, KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2012