vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
ESSZÉ, JEGYZET
Szilencium
Elmosolyogtam egy amerikai szenátor nemrég tett kijelentésén, miszerint nemcsak a maroktelefonon csevegõ sofõröket, de a telefonáló gyalogosokat is bírságolni kellene. Ha jól meggondoljuk, van benne valami. Mert aki telefonál, annak a figyelme elterelõdik, könnyen balesetet okoz, vagy baleset áldozata lehet.
 
Kommunikációtól hangos világunkban a szavak inflációjának vagyunk tanúi. Pletykálunk és szöveges üzeneteket, sms-eket küldünk naphosszat, fecsegünk és kritizálunk, túlbeszéljük egymást és vitázunk, dicsekszünk és panaszkodunk, be nem áll a szájunk a szócsépléstõl. Beszélünk, csak azért, hogy ne hallgassunk.
 
Semmitmondó, megalapozatlan hírek, információk és sztorik kelnek szárnyra, mert szeretjük hallani, megtoldani és továbbújságolni. Megbújunk a szavak mögé, jól becsomagolt, értéktelen mondanivalónk nem kötõdik az igazsághoz, inkább a kibeszélõ-show ragálya terjed utcán és irodában, kávézóban és gyûlésteremben egyaránt. A média is ebbõl él, a pszichológusok is jól keresnek, a politikai szájtépés már megszokott cirkuszi mutatvány. S mégis csodálkozunk, hogy mások nem adnak szavunkra, mi sem hiszünk nekik, bármit is mondjanak. Véleményünk már nem tükrözi az igazságot, legfeljebb vélt igazunkkal hozakodunk elõ. Nem megoldottuk a problémát, csak elkentük azt szavakkal. Visszaéltünk nyelvünkkel, öltünk is vele. Megöltük a csendet, eltemettük az igazságot.
 
A buddhisták szerint az üres beszéd a legnagyobb vétek. A karthauzi szerzetesek hallgatási fogadalmat tesznek, mert úgy vélik, a csendben közelebb kerülünk Istenhez. Ismerõs az a - szintén szerzetesi - gondolat, amely fõleg lelkigyakorlatok idején kerül elõtérbe: "Csak akkor beszélj, ha mondanivalód beszédesebb a csendnél…"
 
A középkorban az udvari bolondot azért tartották a királyi udvarban, hogy kimondja az igazságot. És közben senki sem vette komolyan. Legföljebb a király.
 
Annak idején a Szabad Európa rádió egyik mûsora az Illés együttes zenéjével indult: a szó veszélyes fegyver…
 
Isten szavával teremt. Nevét viszont nem árulja el, mert visszaélnénk vele. Legyen elég az, hogy õ az, AKI VAN. A tudósok szerint nemcsak azért nem mondhatjuk ki nevét, mert az szent, hanem mert kimondva könnyen hatalmunkba kerítenénk. De szavát meghallhatjuk. Igéje vesénkig hatol, olyan, mint a kétélû kard. Néha bibliaolvasáskor vagy a vasárnapi igehirdetés alatt lelkünkbe hasít a felismerés: ez nekem szólt. A pusztai megkísértésnél Jézus magának a sátánnak adja tudtára: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik." Jót, igazat mondani maga Isten igéje tanít meg. Nyelvédesanyánk, ez a gyönyörû magyar nyelv, a valóság árnyalataiba is bevezet.
 
Nem mindegy, hogy valaki beszél vagy mond is valamit. Már a hangsúly, a hanghordozás, a hanglejtés is elárulja, hogy szeretjük-e, ismerjük-e nyelvünket, illetve hogy mit és hogyan akarunk mondani.
 
"Nyelv nélkül nem volna vallás, nem volnának mítoszaink, nem volna bölcselet, nem volna tudomány. Kapcsolataink elszegényednének. Elveszítenénk szabadságunkat" - állítja Hankiss Elemér. Paul Ricoeur meg hozzáteszi: "Az az élet, amelyet nem mondunk el magunknak vagy másoknak, nem igazán élet."
 
Van-e egyáltalán aranyközépút, amelyen járhatunk? Magyarán, melyik jobb: vigyázni nyelvünkre, ne fecsegni annyit, vagy ha mégis megszólalunk, akkor az építõ, simogató, gyógyító balzsam legyen azoknak, akinek mondjuk?
 
A szabados, szószátyár környezet ugyan nem segít ebben, de megérné adni annyit magunkra, hogy idõnként, rendszeresen megregulázzuk mondandónkat. Módunkban áll, hogy fegyelmezzük csapzott gondolatainkat, határt szabjunk a véleménynyilvánítás parttalan szabadságának.
 
Manapság már külön napot szentelünk a földnek, a víznek, az egészséges életmódnak, tartunk autómentes, villanymentes napot-órát.  Ha rajtam állna, én bevezetném a pletykamentes napot, a szótlanság napját! Legyen az évnek egy olyan napja, amikor nem beszélünk fölöslegesen. Legyen ez a szavak böjtje! Kapcsoljuk ki a mobilt, zárjuk le a számítógépet, sétáljunk és meditáljunk, maradjunk csöndben, s így meghalljuk a bennünk megszólaló isteni hangot, felfigyelünk a madarak énekére…
Szeretteink szemébe nézhetnénk, és õszintén kimondhatnánk: "Be jó, hogy vagy!" Ez többet érne, mint a Valentin-nap…
 
Az igazi, õszinte, tiszta szavak a csendbõl születnek. Ez is lelkiség, önuralom, emberi méltóság kérdése. Szent Jakab apostol a nyelvet kicsiny tûzlánghoz hasonlítja, amely ha felcsap, egy egész erdõt fel tud gyújtani. Biológiai szempontból is egyik legerõsebb "végtagunk".
 
Be jó lenne, ha kevesebbet beszélnénk és többet cselekednénk! Ha inkább tudnánk csendben maradni és magunkkal szót érteni, mintsem káros szócsatákban, értelmetlen szövegelésben, egymást fárasztva. Ha inkább a jót, a szépet mondanánk tovább és terjesztenénk magunk körül. Kevesebb embert bántanánk meg, nem csak hangulatunk, életünk is beszédesebbé válna. Kiüresedett szavak helyett mondanivalónknak súlya lenne. Szívünkön-agyunkon átrostált szavainkból áldás fakadna.
 
Sebestyén Péter
A cikk 2012. május 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az ESSZÉ, JEGYZET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2012