vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
KULTURÁLIS SZÍNES
Nyolc hónap alatt három ország tíz helyszínén mutatkozott be
a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület
A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetû, fogyatékossággal élõ, megváltozott munkaképességû, családon belüli erõszak áldozataivá váló, nehéz sorsú idõs, hajléktalan és más krízishelyzetben lévõ személyeknek való segítségnyújtás céljával jött létre 2003-ban, a Báró Szentkereszty Stephanie (1842-1906) által 1872-ben alapított Erzsébet Árvaleány Nevelõintézet és 1874-ben létesített menedékház történelmi és erkölcsi alapjain. Az egyesület sok száz gyermek- és felnõttgondozottnak nyújtott és nyújt szükség szerinti szakmai és emberi segítséget. Az elmúlt nyolc hónap során a Külhoni Magyar Gyerekek Évéhez kapcsolódó, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Jakab Antal Keresztény Kör szoros partnerségével megvalósuló programjuk témája a kézmûves alkotómunka fontossága volt a fogyatékossággal élõ gondozottak életében. A program keretében Erdély, Ausztria és Magyarország összesen tíz helyszínén ismertethették meg munkájukat a közönséggel és mutathatták be újrahasznosított anyagokból készülõ egyedi székely termékeiket.

A program kiemelt célja volt, hogy azt a nagyon szép példát, miszerint az egyesület segíti a fogyatékossággal élõ és hátrányos helyzetû gyermekeket és fiatalokat életminõségük javításában, társadalmi integrálásukban, a hulladék újrahasznosításában, környezetünk megóvásában, élhetõbb Székelyföld kialakításában és gyökereink megtartásában, minél több, Kézdivásárhely és Kovászna megye területén kívüli közösséggel is megismertesse. További célként megfogalmazódott, hogy az egyesület kapcsolatokat építsen a jövõbeni együttmûködések reményében.
 

Öt állomás Székelyföldön

Az elsõ öt székelyföldi rendezvény kulturális mûsorokkal egybekötve, a Jakab Antal Keresztény Körrel (JAKK) társszervezésben valósult meg. Ezeken az alkalmakon a Szentkereszty Stephanie Egyesület munkájáról Varga Gabriella újságíró, a projekt vezetõje és Vencser László teológus, a JAKK társalapító-társvezetõje beszélt.

Fehérváry Lilla énekesnõ, zeneszerzõ és zenepedagógus, a Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja elõször 2019. július 3-án a gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templomban lépett közönség elé az Isten tenyerén címû esten, majd másnap, július 4-én Ditróban az Idõsek Klubjában hallgathatták meg a jelenlévõk ütõgardonon kísért énekszámait. Július 5-én a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József-templomban a Dalolj, ne félj címû pódiumbeszélgetést színezte dalaival a magyarországi vendégelõadómûvész. Július 8-án Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-templomban az esti szentmise után Zorkóczy Zenóbia kovásznai színmûvész mutatta be Hiszek címû istenes verses mûsorát. Mi volt a közös ebben a négy rendezvényben? Az, hogy a Jakab Antal Keresztény Kör mindegyiknek a végén ismertette a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület és a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete tevékenységét, azon belül is fogyatékossággal élõ gondozottjaik kézmûvesmunkáját, és jótékonysági vásárt is rendezett ezekbõl a termékekbõl a két szervezet javára.

Hasonlóra volt példa 2019. október 20-án is, amikor is a vasárnap esti ifjúsági szentmise után Zorkóczy Zenóbia színmûvész istenes verses elõadásával nyílt meg Gyergyószentmiklóson a Belsõ Iránytû elõadássorozat 2019/2020-as, nyolcadik évada. A Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia templomában tartott, Háromszék kincseibõl címû esten a szentmisét az Ausztriából hazalátogató Vencser László mutatta be, az irodalmi mûsor után pedig a Szentkereszty Stephanie Egyesület fogyatékossággal élõ gondozottjainak újrahasznosított anyagokból készült kézmûvesalkotásaival is megismerkedhettek a jelenlévõk. A Báró Szentkereszty Stephanie szavait idézõ mottóval - "Végezzük mindannyian a reánk nézõ munkát szerénységgel, lelkiismeretes hûséggel, és a Mindenható áldása velünk lesz" - meghirdetett est második részében Vencser László többek között ismertette: a ma koordináló központként mûködõ kézdivásárhelyi szervezet vezetõje, Bálint Olga nemrég így nyilatkozott: "Évtizedek óta a szociális rendszerben élõ, hátrányos helyzetû embertársaimmal osztom meg az életem napjait. Nap mint nap tapasztalom, hogy számukra a legnagyobb kapaszkodó a hit, ami segíti, táplálja õket a legnagyobb reménytelenségben is." Ez a hit jelenik meg a gondozottak által újrahasznosított anyagokból készített kézmûvesalkotásokon is, amelyeket a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének kézmûves gyertyáival egészítettünk ki - mutatta be az alkotásokat és az alkotókat Vencser László, és az érdeklõdõk figyelmébe ajánlotta a hímzett háziáldásokat, az "Isten hozott!" feliratú ajtódíszeket, a "Ne féljetek!" (Mk 16,6) feliratú festettüveg-falidíszeket, a "Ne késs jót tenni...", "...cselekedj jót...", "...törekedj békességre" feliratú hímzett képeslapokat és a többi szebbnél szebb kézmûvesterméket. A rendezvény mindezek közelebbi megismerésével zárult.
 

Három állomás Ausztriában

A tízrészes programsorozat második öt alkalmának mindegyikén jelen volt Bálint Olga, a Szentkereszty Stephanie Egyesület elnöke. Útja elõször Felsõ-Ausztriába vezetett. 

A Linzi Magyar Római Katolikus Lelkészség és a Jakab Antal Keresztény Kör közös meghívására látogatott a felsõ-ausztriai tartományszékhelyre 2019. december közepén Bálint Olga. A háromszéki szervezet fogyatékossággal élõ gyermek, fiatal és felnõtt gondozottjai által újrahasznosított anyagokból készített egyedi székely kézmûvestermékeket december 14-én és 15-én Linzben is megtekinthettek az érdeklõdõk a Jó Pásztor-templomban rendezett kiállítások keretében. Az Aki kincset keres, találja meg! címû tárlatra és pódiumbeszélgetésre szombaton a közösség karácsonyi ünnepsége keretében, A mi karácsonyunk címû bemutatkozó rendezvényre pedig vasárnap a szentmise után került sor. Mindkét alkalommal Szabó Ernõ plébános mondott köszöntõt, a kiállításokat Vencser László méltatta és a mûsorokat e sorok írója moderálta. A szervezõk itt is figyelemre méltó közönségérdeklõdést, nyitottságot és együttmûködési készséget tapasztalhattak. A kiállított termékek - többségükben használati tárgyak - szépsége és változatossága magával ragadta a linzi és környékbeli magyarokat, a szervezet Bálint Olga által ismertetett tevékenysége pedig mindenkit igen mélyen megérintett.

2020. február 20-án Bécsben a Collegium Pázmáneum dísztermében az Életünk címû európai magyar katolikus havilap bemutatóestjének második felében megismerhette a nagyszámú közönség a Szentkereszty Stephanie Egyesületet is. A szervezet - amint az ORF Burgenland tudósításában olvasható - szívügyének tekinti és felkarolja a szociálisan hátrányos helyzetû, fogyatékossággal élõ, megváltozott munkaképességû személyek problémáit, valamint a családon belüli erõszak áldozatainak, öregeknek, hajléktalanoknak, krízishelyzetben lévõ egyéneknek a szükségleteit. Az egyesület vezetõje 2003 óta Bálint Olga, aki Bécsben is Varga Gabriella kérdéseire válaszolva ismertette tevékenységüket. A jelenlévõk megtudhatták, hogy a Szentkereszty Stephanie Egyesület missziójának tekinti a 147 évvel ezelõtt alapított elõdszervezet eszmei és szellemi értékeinek a megõrzését. 2009-ben a jó eredményekkel mûködõ egyesület a fogyatékossággal élõk életminõségének javítása és esélyegyenlõségük társadalmi ügyének felkarolása céljából létrehozta a Búzamag Védett Egységet, amelynek célja a gondozottak társadalmi integrálása, új munkahelyek létesítése, lehetõség nyújtása a munkaerõpiacba való bevonásukra. A bécsi magyar közönség is nagy érdeklõdéssel szemlélte végig és vette kézbe az egyesület kézmûvestermékeit.
 

Két rendezvény Budapesten

Bálint Olga elnök asszony Budapesten a Józsa Judit Galériában és a Magyarság Házában önálló, vetítettképes elõadás formájában ismertette a szervezet tevékenységét.

2020. február 25-én este a Józsa Judit Mûvészeti Alapítvánnyal közösen szervezett és a Józsa Judit Galériában megtartott estet az alapítvány és a galéria vezetõje, Józsa Judit kerámiaszobrász nyitotta meg, majd Varga Gabriella foglalta össze, milyen program keretében érkezett meg a rendezvény Budapest belvárosába is. Ezt követõen Bálint Olga, az egyesület elnöke bemutatta vetítettképes, -filmes elõadását, majd készségesen válaszolt a közönség kérdéseire. Az együttmûködés szilárd alapjait rakta le ezen az estén a két civil szervezet.

Az egyesület 2020. március 3-án este elérkezett a "Speciális igényû gyermekek kézmûves foglalkozásainak és kiállításának támogatása" címû projektjének záróeseményéhez is, amelynek mi más is adhatott volna alkalmasabb és megfelelõbb, illõbb és találóbb helyszínt, mint a támogató Nemzetpolitikai Államtitkársággal és Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-vel szoros kötelékben mûködõ Magyarság Háza. A rendezvénynek helyet adó termet teljesen megtöltötték az érdeklõdõk s köztük sok háromszéki is akadt. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója bevezetõszavaiban elmondta: a kézdivásárhelyi projekt különleges színfoltot jelentett a Külhoni Magyar Gyerekek Éve programsorozatában, hiszen a figyelmet a hátrányos helyzetû, rászoruló, fogyatékossággal élõ gyermekekre irányította. Bálint Olga elõadásából kiderült: szoros kapcsolatban állnak Böjte Csaba ferences szerzetessel is, aki ez ideig nemegyszer karolt fel bajban lévõ édesanyákat és gyermekeket a kézdivásárhelyi intézetbõl. A jótékonysági vásár alatt Bálint Olga elnök asszony elmondta: nagy lehetõségnek tartotta, hogy munkájuk híre és eredménye Kézdivásárhelyrõl Székelyföld más pontjaira, sõt Ausztriába és Magyarország fõvárosába is eljuthatott, nagyon hálás ezért a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapnak, hogy támogatása révén ezt lehetõvé tette számukra. Hasonlóképpen köszönetét fejezte ki a Jakab Antal Keresztény Körnek, valamint a Linzi Egyházmegye Osthilfe Segélyalapjának a programhoz nyújtott egész éves együttmûködésért és segítségért, a társszervezõ intézményeknek és szervezeteknek a rendezvények befogadásáért és a lebonyolításhoz nyújtott segítségükért, végül, de nem utolsósorban a Magyarság Házának azért, hogy a projektzáró eseménynek helyet adott, ahhoz partnerként csatlakozott.

"Mindenkinek minden cselekedetével azt a közösséget kell szolgálnia, amelyhez tartozik." Nyolc hónap során azt tapasztalhattuk: sokan, nagyon sokan értik a bárónõ szavait. "Azon szikrát, melyet meggyújtottunk, elaludni ne hagyjuk, hanem mielõbb élõlánggá fejlesszük." Ez is Szentkereszty Stefánia üzenete. Megfogadtuk. Megfogadjuk...

Varga Gabriella

 
A cikk 2020. március 26-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS SZÍNES rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2020