Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
RIPORT
Három éve a magyar kultúra és a mûvészetek szolgálatában 
 
Beszélgetés Lajtai Gáborral,
a muveszetek.hu és a NapSziget folyóirat
alapító-fõszerkesztõjével
2001. november 17-én volt három esztendeje, hogy a világhálón megnyitotta kapuit a Mûvészeti Böngészõ, amely nem kisebb célt tûzött maga elé, mint megismertetni és népszerûsíteni hazánk kulturális és mûvészeti életének szereplõit, alkotásaikat, fórumot és publikákási lehetõséget teremtve számukra, hídként összekötve ezáltal a mûvészeket és közönségüket. 
    A muveszetek.hu egyre terebélyesedõ fájának legfrissebb „hajtása”, a NapSziget folyóirat pedig idén március 1-jén lesz egy éves. Ebbõl az alkalomból beszélgettem Lajtai Gábor költõvel, a muveszetek.hu alapítójával, a NapSziget fõszerkesztõjével. 
  
Lajtai Gábor
 
Lajtai Gábor
 
(a portré Végvári Lászlóné grafikusmûvész munkája)
  
Mikor született meg a gondolat, hogy mûvészeti-kulturális folyóiratot indíts az Interneten? 
  
A NapSziget folyóirat az 1998 óta bõvülõ www.muveszetek.hu mûvészeti adatbázis részeként indult tavaly márciusban. Néhány barátommal már korábban is gondolkoztunk egy olyan magazin jellegû internetes folyóirat elindításán, amelynek révén adatbázisunk nem csupán száraz lexikális adatok halmaza lenne, hanem olvasmányos, aktuális, friss információkat is tartalmazna. A folyóirattal bemutatkozási lehetõséget nyújthatunk a kortárs mûvészek, írók és költõk számára, illetve klasszikus irodalmi válogatásunkban mód nyílik a magyar irodalomtörténet jeles és már-már szinte feledésbe merült képviselõinek megismerésére, illetve a velük, mûveikkel való újra-találkozásra is. 
  
Miért éppen NapSziget lett a folyóirat neve? 
  
Egy nagyon kedves hölgyismerõsöm az elmúlt évek során igen sokat hozzáadott a muveszetek.hu és az induló folyóirat megvalósításához, biztatott, lelkesített, számos ötlettel segített a fejlesztésben. Nos, nem titok, az õ „múzsaneve” volt a „NapSziget”, és úgy gondoltam, kiemelkedõen nagy mértékû segítségnyújtása miatt megérdemelte, hogy róla neveztem el a folyóiratot. Egyébként pedig a Nap nem más, mint a fény, a derû, az élet maga, a Sziget pedig egy világ a világban, egy önálló rész a nagy egészben, sejtelmes és titokzatos, amely kalandra hív. Nos, mi is jókedvû, vidám, derûs kalandra hívunk minden mûvészt, alkotót. Cikkeinkben sem az élet árnyékos oldalát keressük, inkább megpróbálunk egy kis fényt csempészni oda is. 
  
Milyen nehézségekkel kellett megküzdened az elinduláskor, és milyen nehézségekkel küzdesz jelenleg is a folyóirat fenntartása érdekében? 
  
Elsõsorban a felmerülõ kezdeti anyagi nehézségeket kellett leküzdenünk, a lapalapítás, a postafiók-fenntartás és a levelezés költségeit. Ezt részben támogatók segítségével, részben közvetlenül a magunk erejébõl oldottuk meg. Ma a világhálóra való feltöltés telefonköltsége és szerzõink adatainak regisztrálásával, írásaik tárolásával kapcsolatos anyagi kiadások jelentkeznek. Szerzõinknek honoráriumot egyelõre még nem tudunk fizetni, s rovatszerkesztõink is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkájukat. Komoly szervezõmunkát igényelt az is, hogy az ismeretlenségbõl egy elfogadott, és egyre nagyobb olvasottsággal bíró, tartalmas magazinná, irodalmi és mûvészeti kincsestárrá váljunk. 
  
Mi a különbség egy Interneten illetve egy papíron, nyomtatásban megjelenõ folyóirat kiadása, szerkesztése között? 
  
Az online – vagyis Interneten elérhetõ – folyóiratok sokkal rugalmasabban kezelhetik az információkat, itt gyakorlatilag nincs nyomdai átfutás, a papírmunka is jelentõsen kisebb, és a szerkesztõk kezét sem köti meg a szûkre szabott terjedelem. Ha úgy gondolják, akár naponta többször is frissíthetik a folyóiratot, és az archívumban akár több év összegyûlt anyaga is rendkívül egyszerû módon megtekinthetõ. A szerkesztõ felelõssége mindkét esetben rendkívül nagy, hiszen csupán olyan alkotás kerülhet az olvasók elé, ami megfelel valamennyi elvárásnak, mégis ha kell, újszerû és érdekes. 
  
Milyen szempontok alapján kerülhet ki a NapSziget oldalaira egy-egy beérkezõ írás? 
  
Szerkesztõink igyekeznek elfogulatlanul, az örök szellemi értékek alapján válogatni, úgy a beérkezõ írások, mint a klasszikus irodalmi alkotások területén. Nagyon sok verset, novellát kapunk, jelenleg közel 80 szerzõ mintegy 400 alkotása került fel az oldalainkra. A legfontosabb szempont talán az lehet, hogy az írások tartalmazzanak olyan erkölcsi értékeket, üzeneteket, amely garancia arra, hogy az olvasók minél szélesebb körének nyújtson kikapcsolódást, szellemi élvezetet, katarzist, és az érdeklõdõk épülésére váljon. 
  
Kik a folyóirat munkatársai, szerkesztõi? 
  
Jelenleg tíz munkatárssal dolgozunk, zömében maguk is mûvészek, költõk, írók, grafikusok, újságírók, illetve rádióban, televízióban dolgozó, a világra, a szellemi értékekre nyitott személyiségek. 
  
Hogyan fogadják a szerzõk a világhálón való publikálás lehetõségét? 
  
Az Interneten szörfözõ irodalmárok örömmel éltek az új lehetõséggel, ma már nem telik el úgy hét, hogy ne kapnánk újabb alkotásokat, amelyeket szeretnének viszontlátni a NapSziget válogatásában. Visszajelzések igazolják, hogy azok a szerzõk, akik a világhálón is közzéteszik írásaikat, szélesebb körben válnak ismertté. Az Internetre felkerült írásokat többen és többször olvashatják, mint a papíron megjelenõ folyóiratok hasábjain, hiszen egy alkotás akár több éven át is folyamatosan elérhetõ, míg a könyvtárak mélyérõl – az irodalomtörténészeken kívül – már kevesen bányásznak elõ évekkel korábbi folyóiratokat. Arról nem is beszélve, hogy mivel gyakorlatilag nincsenek terjedelmi, mennyiségi korlátok, egy szerzõtõl a hónapok, évek során akár több száz írás is felkerülhet, csupán minõségi megkötések szabhatnak határt. 
  
Milyen az olvasottsága, látogatottsága egy mûvészeti folyóiratnak az Interneten, mutatkozik-e erre igény az olvasók, Internetezõk részérõl? 
  
Természetesen kevesebb látogatottságúak a mûvészeti, irodalmi honlapok, mint a sporttal, hírekkel, erotikával foglalkozó gyûjtemények, portálok. Megfigyeléseink szerint a mûvészetek és az irodalom iránti érdeklõdés aránya azonos a való világban jelentkezõ érdeklõdéssel, vagyis minden századik ember ilyen irányultságú. Az Interneten zömében a fiatalok szörföznek, ezért is jó jel, hogy legalább egy részük nyitott a kultúra felé. A NapSziget folyóirat oldalainak havi összlátogatottsága is egyre nõ. Külön örömünkre szolgál, hogy folyóiratunk iránt egyre erõteljesebb külföldi érdeklõdés is tapasztalható. Beszélgetésünk idejéig, azaz 2002. január végéig több mint húsz országból látogatták meg honlapunkat. Ez idáig Németországból, Angliából, Romániából, Norvégiából, Kanadából és Jugoszláviából keresték fel legtöbben folyóiratunkat, de volt már olvasónk több más országból is (például Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok, Svédország, Szlovákia, Ausztria, Ukrajna, Finnország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Írország, Kína, Oroszország és Belgium). Úgy érzem, ezt az igényt érdemes minél színvonalasabb és minél minõségibb írások válogatásával kielégítenünk. 
  
Melyek a hosszabb távú céljaid, elképzeléseid a NapSziget folyóirattal kapcsolatosan? 
  
A jövõben még szorosabbra szeretnénk fûzni a szálakat a muveszetek.hu adatbázisa (Magyar Mûvészeti netLexikon és Dátumok a mûvészetben rovatok) illetve a NapSziget folyóirat írásai között. Lehetõséget nyújtunk szerzõinknek egy egyéni honlap kialakítására, amelyen alkotásaikon túl rövid életrajzzal, és fényképpel is bemutatkozhatnak majd a világháló közönsége elõtt. Ezen kívül rádiómûsorainkban (Fiksz Rádió 98 MHz – MûvészLEGeltetõ, Hang határok nélkül; EstFM 98.6 – A sárkány lehelete), partnerfolyóiratokban, irodalmi, mûvészeti társaságokkal való kapcsolataink segítségével személyes kapcsolatteremtésre is módot nyújthatunk. Terveink szerint a hozzánk érkezõ anyagokból válogatva negyedévenként nyomtatásban is megjelenünk majd (elsõ ízben március elején). Bízunk benne, hogy a mûvészeti és az irodalmi értékeinket bemutató honlapok között a NapSziget online folyóirat is megállja majd a helyét, s válogatása révén minél több alkotással gazdagítja kultúránkat. 
  
Varga Gabriella
A cikk frissítve 2002. január 26-án került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ
 
Mûvészek és mûvészetek
a világhálón